Vodné filtre – na čo si dať pozor pri výbere

V súčasnosti existuje na trhu veľké množstvo vodných filtrov a pre laika preto nie je jednoduché sa v nich vyznať. Ak sa predsa len rozhodnete pre kúpu vodného filtra, mali by ste mať na zreteli niektoré skutočnosti.

V súčasnosti existuje na trhu veľké množstvo vodných filtrov a pre laika preto nie je jednoduché sa v nich vyznať. Ak sa predsa len rozhodnete pre kúpu vodného filtra, mali by ste mať na zreteli niektoré skutočnosti:

 • Je dôležité presne vedieť dôvod, pre ktorý sa filter kupuje. Každý z vodných filtrov totiž využíva iný spôsob úpravy, čím pôsobí selektívne na určitý druh znečistenia. V návode by malo byť jasne uvedené, ktoré látky je prístroj schopný odstrániť a ktoré nie.

 • V niektorých prípadoch môžu byť z vody síce odstraňované nežiaduce súčasti, avšak zároveň sú nahradené inými, ktoré sú vo zvýšenom množstve taktiež nežiaduce (chloridy, sodík, sírany).

 • Použitím vodného filtra taktiež môže dôjsť k odstráneniu zdraviu prospešných látok, ako sú napríklad vápnik, horčík, stopové esenciálne prvky.

 • Účinnosť vodných filtrov nie je konštantná po celú dobu životnosti a preto si vyžadujú pravidelnú údržbu. Napríklad filtračná jednotka môže vďaka vlhku, teplu, tme a organickým látkam vytvárať prostredie vhodné pre rast vo vode obsiahnutých mikroorganizmov, čím sa môže stať zdrojom bakteriálnej kontaminácie filtrátov, chuťových a pachových závad.

 • Po kúpe filtračného zariadenia je vhodné si kvalitu upravenej pitnej vody overiť opätovným rozborom.

 • Hodnotenie kvality vody na základe vodivosti (konduktivity), často predvádzanej predajcami vodných filtrov, nevypovedá o prítomnosti škodlivých látok vo vode. Ide o klamanie spotrebiteľa! Informácie o skutočnej kvalite vody z vodovodu poskytuje prevádzkovateľ verejného vodovodu, resp. príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

 • Nie je vhodné kupovať prístroje na báze tzv. reverznej osmózy. Tie sú síce účinné, ale zároveň vodu úplne demineralizujú (t.j. zbavia všetkých nevyhnutných minerálnych látok, ktorých prísun do organizmu pitnou vodou je nenahraditeľný), čím vznikne voda, ktorá nemá charakter pitnej vody a nemožno ju používať ako jej náhradu. Jej konzumácia predstavuje preukázané zdravotné riziko:

 • vedie k poruchám metabolizmu minerálnych látok (vápnik, sodík)

 • vedie k poruchám metabolizmu vody v tele, k odvápňovaniu kostí a ku zvýšenému riziku úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby,

 • predstavuje zvýšené riziko toxického pôsobenia ťažkých kovov prijímaných stravou,

 • pri varení v demineralizovanej alebo mäkkej vode dochádza k vysokým stratám potrebných minerálov z potravín (niekedy až 70 %), čím sa znižuje prísun potrebných látok potravou.

 • Používanie filtrovanej vody pre prípravu dojčenskej stravy je taktiež potrebné zvážiť a overiť si, či sú na tento účel vhodné.

 • V súčasnosti predajcovia zariadení na úpravu pitnej vody nepotrebujú rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva. Výrobky na úpravu pitnej vody však musia spĺňať hygienické požiadavky na zloženie, úpravu a označovanie povrchu výrobkov určených na styk s pitnou vodou ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou.

 • V prípade obavy z prítomnosti hormónov (napr. estrogén), ktoré sa do pitnej vody majú dostať v dôsledku vylučovania z organizmu močom, čím sa dostanú do odpadových vôd, je potrebné uviesť, že na Slovensku sa pitná voda vyrába prevažne z podzemných vôd. Vypúšťanie odpadových vôd do zdrojov pitnej vody je prísne zakázané a zo strany správcov tokov sa to dôkladne kontroluje. Z tohto dôvodu nie je z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva žiaden predpoklad výskytu hormonálnych látok ani len v surovej vode určenej na úpravu na pitné účely.

Uvedené skutočnosti predstavujú iba krátky prehľad možných nevýhod, vyplývajúcich z použitia domáceho zariadenia na do úpravu pitnej vody. Vzhľadom na nemalé finančné prostriedky, ktoré je do jeho kúpy potrebné vložiť, je dôležité zvážiť všetky pre a proti. Je potrebné byť pri výbere takéhoto zariadenia aktívny a nenechať sa zlákať reklamným vábením. Najdôležitejšie je oboznámiť sa pred kúpou filtra so skutočnou kvalitou pitnej vody dodávanej z vodovodnej siete do Vašej domácnosti.