Svetový deň malárie - 25. apríl

Svetový deň
Cieľom Svetového dňa malárie je zvýšiť povedomie o tejto chorobe, informovať o prevencii, liečbe a zároveň mobilizovať verejnosť, aby sa zapojila do boja s touto chorobou.

Svetový deň malárie – 25. Apríl - bol schválený na 60. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) v marci 2007 a nahradil tzv. "Afrika Malaria Day", ktorý sme si dovtedy od roku 2001 každoročne pripomínali. Cieľom Svetového dňa malárie je zvýšiť povedomie o tejto chorobe, informovať o prevencii, liečbe a zároveň mobilizovať verejnosť, aby sa zapojila do boja s touto chorobou.

Vroku 2008 bol v boji proti malárii predstavený globálny akčný plán (GMAP), ktorý stanovuje, čo je potrebné dosiahnuť, aby sa spĺňali krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele súvisiace s bojom proti tomuto ochoreniu.

Viac informácií na: www.worldmalariaday.org

Ochorenie malária