Zdravotné poisťovne

Zoznam a stručný popis zdravotných poisťovní poskytujúce povinné verejné zdravotné poistenie na Slovensku.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., vznikla transformáciou Vzájomnej zdravotnej poisťovne Dôvera 1. októbra 2005. Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera, ako právny predchodca spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., začala vykonávať svoju činnosť od 1. marca 1998. Vznikla zlúčením Zdravotnej poisťovne – Vzájomná životná poisťovňa (vznik 1. februára 1995) a Zdravotnej poisťovne DÔVERA (vznik 1. mája 1997). DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. prevzala všetky práva a záväzky zdravotnej poisťovne SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s., s ktorou sa zlúčila k 1. januáru 2007. SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s. **,** vznikla transformáciou združenej zdravotnej poisťovne SIDERIA-ISTOTA 1. októbra 2005. SIDERIA-ISTOTA, združená zdravotná poisťovňa, ako právny predchodca spoločnosti SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s., začala vykonávať svoju činnosť 1. februára 1998. Vznikla zlúčením jej právneho predchodcu Slovenskej hutníckej zdravotnej poisťovne Košice (vznik 1. júna 1995) a ISTOTY, občianskej zdravotnej poisťovne Svit (vznik 1. augusta 1995). SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s., zanikla 1. januára 2007 výmazom z Obchodného registra.
  • korešpondenčná adresa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra
  • e-mail: info@dovera.sk
  • kód 23
  • Infolinka: 0800 150 150
  • www.dovera.sk

Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. je prvou zdravotnou poisťovňou na Slovenku, ktorej 100% vlastníkom je zahraničná spoločnosť Eureko B.V. Povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia jej bolo udelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dňa 13.02.2006. Eureko B.V., je súčasne majoritným akcionárom Union poisťovňe, a.s. Poisťovacia a finančná skupina Eureko B.V. je najväčšia poisťovňa v Holandsku, je lídrom na trhu zdravotného poistenia v Holandsku, Grécku a na ďalších rozvíjajúcich sa trhoch v strednej a východnej Európe.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. je najdlhšie pôsobiaca zdravotná poisťovňa na Slovensku. Poskytuje komplexné služby v oblasti zdravotného poistenia na 83 kontaktných miestach, ktoré sú rozmiestnené na celom území Slovenskej republiky.

Od roku 1998 je členom Medzinárodnej asociácie zdravotných a vzájomných poisťovní – Association Internationale de la Mutualite (AIM) so sídlom v Bruseli.

  • kontaktná adresa: Ružová dolina 10, 825 21 Bratislava 26, Čís. kód: 2561
  • e-mail: infolinka@vszp.sk
  • kód 25
  • Infolinka: 0850 003 003
  • www.vszp.sk