Fóbie a úzkosti sužujú hlavne mladých

Svet si včera pripomenul Medzinárodný deň duševného zdravia, ktorý vyhlásila za medzinárodný Svetová federácia pre duševné zdravie. Štatistické zistenia poukazujú na to, že počet pacientov s duševnými ochoreniami sa zvyšuje.

Svet si včera pripomenul Medzinárodný deň duševného zdravia, ktorý vyhlásila za medzinárodný Svetová federácia pre duševné zdravie. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydáva každoročne v tomto čase publikáciu Psychiatrická starostlivosť v SR, štatistické zistenia v nej poukazujú na to, že počet pacientov s duševnými ochoreniami sa zvyšuje.

Psychiatrické ambulancie na Slovensku navštívilo v roku 2012 takmer 400-tisíc pacientov. Predstavuje to 737 osôb na 10-tisíc obyvateľov. Informoval o tom Peter Bubla z NCZI.

Psychiatri zistili v minulom roku duševné ochorenie po prvý raz v živote u takmer 65-tisíc pacientov. V sledovanom období stúpol v ambulanciách počet pacientov s duševnými poruchami o 16 763 v porovnaní s rokom 2011.

Fóbie a úzkosti sužujú mladých

„Najvýraznejší nárast o 7,6 percenta sme zaznamenali u mladých ľudí vo veku od 15 do 19 rokov, čo sa prejavilo najmä v skupine neurotických porúch, zvýšeným počtom fóbií a úzkostí," priblížil Bubla s tým, že v porovnaní s rokom 2003 narástol počet vyšetrených osôb v ambulanciách takmer o 170-tisíc.

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia patrili afektívne poruchy prejavujúce sa neprimeranou dlhodobou emočnou reakciou organizmu na stresujúce podmienky. Ďalej sa vyskytovali neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy. V ústavoch sa v roku 2012 liečilo 41 840 pacientov, z toho 56,6 percenta mužov a 43,4 percenta žien. V porovnaní s rokom 2011 je to nárast o 876 hospitalizácií.

Najčastejšou príčinou liečby boli poruchy psychiky a správania sa zapríčinené alkoholom, ktoré predstavovali viac ako štvrtinu z celkového počtu hospitalizovaných (10 960 prípadov) a vo viac ako dvoch tretinách sa týkali mužov. Duševnými chorobami vyžadujúcimi častú hospitalizáciu boli aj schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (8823 prípadov).

Pozornosť sa upriamuje na starších ľudí

Ďalšou častou príčinou prijatí do ústavnej starostlivosti boli afektívne poruchy (5885 prípadov). Z 1328 detí vo veku do 14 rokov bolo 63 percent detí hospitalizovaných pre poruchy správania sa a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania.

Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa je Duševné zdravie a starší ľudia, u ktorých podľa Americkej psychiatrickej asociácie existuje väčšie riziko rozvinutia niektorých psychických porúch a ich komplikácií než u ľudí mladšieho veku.

Štatistiky uvádzajú, že závažnými psychickými ochoreniami trpí vo svete 20 až 30 percent ľudí nad 60 rokov. Napríklad odhadovaný výskyt demencie u ľudí nad 60 rokov je približne 4,7 percenta, depresiou trpí 10 až 16 percent ľudí nad 65 rokov a približne 10 percent trpí úzkosťou.

„Tieto čísla však môžu byť omnoho vyššie, keďže mnohí z nich nevyhľadajú odbornú pomoc," poznamenal Peter Bubla z Národného centra zdravotníckych informácií.

Na Slovensku bolo v psychiatrických ambulanciách v uplynulom roku vyšetrených viac ako 85-tisíc pacientov nad 65 rokov, pričom približne 14-tisíc osôb v tomto veku boli pacienti s diagnózou zistenou prvýkrát v živote. Hospitalizovaných pacientov nad 65 rokov bolo takmer šesťtisíc.