Yabro® - kyselina hyalurónová na inhalačné podanie

Kyselina hyalurónová je prirodzenou súčasťou dýchacích ciest, vypĺňa priestory medzi bunkami a nachádza sa aj na povrchu slizníc. Nie je len obyčajným „výplňovým materiálom“ ale v dýchacom systéme zabezpečuje viacero dôležitých úloh.

Ako pôsobí kyselina hyalurónová v dýchacom systéme?

Kyselina hyalurónová je prirodzenou súčasťou dýchacích ciest, vypĺňa priestory medzi bunkami a nachádza sa aj na povrchu slizníc. Nie je len obyčajným „výplňovým materiálom“ ale v dýchacom systéme zabezpečuje viacero dôležitých úloh. Ochorenie dýchacích ciest môže narušiť štruktúru prirodzenej kyseliny hyalurónovej a znížiť jej množstvo.

Kyselina hyalurónová nám zabezpečuje správne zvlhčenie sliznice, zvyšuje prirodzenú obranyschopnosť voči vírusovým aj bakteriálnym infekciám, zlepšuje hojenie poranení a poškodení hlasiviek. Podaním kyseliny hyalurónovej vo forme inhalácií sa ovplyvňujú horné aj dolné dýchacie cesty (od nosa až po pľúca).

Ako a komu pomôže Yabro®?

Yabro® je vhodné pri pocite suchosti sliznice, spôsobenej napríklad liečbou kortikosteroidmi alebo akútnym či chronickým zápalom. Kyselina hyalurónová obnoví prirodzenú hydratáciu tkanív.

Pomáha pacientom s opakovanými infekciami horných alebo dolných dýchacích ciest. Často sa opakujúce infekcie naznačujú, že došlo k porušeniu prirodzenej obranyschopnosti sliznice a tá nie je dostatočne schopná sa sama brániť. Podaním inhalácie kyseliny hyalurónovej sa na povrchu vytvorí tenká vrstva z hlienov a vody, ktorá obsahuje a aktivuje enzýmy chrániace pred bakteriálnou infekciou. Vytvorením bariéry na povrchu sa zabráni prieniku vírusov do buniek dýchacích ciest a rozvinutiu ochorenia.

**Problémy s hlasivkami sa prejavujú zastretým hlasom a častými zachrípnutiami.** Postihuje najmä ľudí, ktorí sa živia hovorením ako sú učitelia, speváci a pod. Pri hovorení dochádza k vibráciám hlasiviek a to môže spôsobiť mikrotrhlinky na ich povrchu. Inhaláciou kyseliny hyalurónovou sa vytvára na povrchu hlasiviek tenká ochranná vrstva. Zlepšuje funkciu hlasiviek, vypĺňa priestory v mikrotrhlinkách a podporuje ich rýchlejšie zahojenie.

Yabro® dokáže pomôcť aj pri dlhodobých kašľoch, či už suchých alebo vlhkých. Pri suchom kašli Yabro® zvlhčuje dýchacie cesty a znižuje dráždenie na kašeľ. Kyselina hyalurónová pri vlhkom kašli podporuje tzv. mukociliárny transport, čiže prirodzený čistiaci mechanizmus v pľúcach, vďaka ktorému sa hlien ľahšie odstraňuje von z tela.

Vďaka schopnosti kyseliny hyalurónovej urýchľovať hojenie poranení, je Yabro® vhodné aj po operačných zákrokoch, napr. v prinosových dutinách.

Informácie o produkte

YABRO® roztok na rozprašovanie sterilný roztok pre prípravu aerosólu (hyalurónan sodný 0,3%, chlorid sodný, voda)

Charakteristiky výrobku

Kyselina hyalurónová je všeobecne uznávaná ako hlavná molekulárna súčasť mimobunkovej hmoty. V dýchacom ústrojenstve sa syntetizuje v nosohltanových a pľúcnych medzibunkových fibroblastoch, priedušnicových a prieduškových podsliznicových žľazách a pohárikových bunkách krycieho epitelu, ktoré ju uvoľňujú do hlienov, ktoré pokrývajú a chránia dýchacie cesty. V dôsledku toho zohráva kyselina hyalurónová ústrednú úlohu pri fyziológii dýchacieho procesu a je súčasťou mnohých homeostatických mechanizmov.

Kyselina hyalurónová podávaná prostredníctvom inhalátora rýchle preniká a stáva sa súčasťou medzibunkových priestorov dýchacieho ústrojenstva, pričom bráni difúzii makromolekúl a reguluje migráciu populácií buniek zúčastňujúcich sa na zápalových reakciách. Jej značná hydrofilnosť tiež umožňuje hydratáciu celého dýchacieho traktu, čím uľahčuje odstraňovanie katabolitov a alergénov. Výsledkom jej schopnosti podieľať sa na glykoproteínovej zložke, ktorá pokrýva sliznicu hornej časti dýchacieho ústrojenstva, je, že sa zúčastňuje na regulácii voľného priestoru pre mukociliárny transport tým, že preruší potenciálne obmedzujúce alergické alebo zápalové faktory, či už z okolitého prostredia, alebo endogénneho pôvodu.

Indikácie

Použitie YABRO® sa indikuje pre obnovu a udržanie fyziologického stavu medzibunkových priestorov a slizníc dýchacieho ústrojenstva, ktorý bol zhoršený pri chronickom zápale priedušiek, napríklad pri astme a chronickom obštrukčnom ochorení dýchacieho ústrojenstva (COPD).

Použitie YABRO® sa tiež indikuje pri súbežnej podpornej liečbe ochorení horných dýchacích ciest, ako sú angíny, zápaly hrdla, zápaly hltana, zápaly nosohltana, zápaly dutín, nádcha, zápaly priedušnice, ako v akútnej, tak aj chronickej fáze, pri liečbe zachrípnutí, zápalov hlasiviek, či už s poruchou hlasu, alebo bez nej. Indikuje sa tiež pre zlepšenie obnovy funkcie slizníc v pooperačnom stave nasledujúcom po endonazálnych zákrokoch.

YABRO® sa pridáva, avšak nenahradzuje, ostatné liečby, ktoré môžu mať pacienti predpísané.

Zloženie

Každá 3ml ampulka obsahuje: hyaluronan sodný 0,3%, chlorid sodný, voda Balenie obsahuje 10 jednorazových 3ml ampuliek

Frekvencia používania

Ako podporná liečba sa odporúča 1x denne 3ml ampulka počas obmedzenej funkcie dýchania.

Návod na použitie

Otvorte jednorazovú ampulku odlomením hrdla podľa vyznačenej čiary. Obsah ampulky nalejte do nádobky rozprašovača. Obsah jednej ampulky premeňte na aerosól pomocou príslušného zariadenia na aerosólovú terapiu. Odporúča sa používať prístroj vybavený kompresorom, u ktorého je zaručený dostatočný výkon (orientačná hodnota je minimálne 0,40 ml za minútu). Nepoužívajte ultrazvukové zariadenia. V závislosti od typu použitého zariadenia úplná premena jednej ampulky na aerosól si vyžaduje 15 až 40 minút.

Upozornenia

Nepoužívajte YABRO® po dátume exspirácie uvedenom na balení výrobku. YABRO nepožívajte, ak bolo balenie otvorené alebo poškodené. Opätovne nesterilizujte. YABRO® je určené iba na jednorazové použitie. Nepoužívajte opakovane, aby ste vylúčili akékoľvek riziko kontaminácie. Uchovávajte pri teplotách 0 °C až 25 °C. Nezmrazujte. Po tom, ako bolo YABRO® otvorené, musí sa okamžite použiť a po použití zlikvidovať. Fajčenie znehodnocuje ochranný účinok kyseliny hyalurónovej na funkciu pľúcnych alveol. YABRO je doplnkovou liečbou a nenahrádza ostatné liečby predpísané vaším ošetrujúcim lekárom. Odporúča sa používať YABRO® po porade s vaším ošetrujúcim lekárom.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Interakcie

V súčasnosti nie sú známe žiadne interakcie medzi YABRO® a sprievodnou liečbou. YABRO® obsahuje fyziologický roztok a kyselinu hyalurónovú, ktoré sú prirodzenými súčasťami ľudského tkaniva, je vo všeobecnosti možné interakcie vylúčiť.

Kontraindikácie

V súčasnosti nie sú známe žiadne kontraindikácie k používaniu YABRO®, ani neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Napriek tomu sa výrobok nesmie používať v prípade známej precitlivenosti na hyaluronan sodný alebo inú zložku ZP. V prípade výskytu nežiaducich účinkov používanie prerušte a poraďte sa s vaším lekárom.

Výrobca

IBSA Farmaceutici Italia Srl., Lodi, Taliansko Zastúpenie pre SR IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika