Ortopedické pomôcky - základné pojmy

Ortopedické pomôcky sú sériovo alebo na mieru (individuálne) vyrobené zariadenia, ktoré slúžia k liečbe či kompenzácii deformít a odchýlok pohybového ústrojenstva, a tým k zlepšeniu pohyblivosti, zníženiu bolestivosti a predchádzaniu ďalšieho zhoršovania stavu.

Ortopedické pomôcky sú sériovo alebo na mieru (individuálne) vyrobené zariadenia, ktoré slúžia k liečbe či kompenzácii deformít a odchýlok pohybového ústrojenstva, a tým k zlepšeniu pohyblivosti, zníženiu bolestivosti a predchádzaniu ďalšieho zhoršovania stavu.

Navrhovaním, indikáciami a aplikáciou ortopedických pomôcok pre ľudí s pohybovými obmedzeniami sa zaoberá medicínsko-technický odbor ortopedická protetika.

Ortopedická protetika zahŕňa viacero oblastí, z ktorých najznámejšie sú:

  • protetika v užšom zmysle sa venuje náhradám stratených častí tela, hlavne končatín. Protéza nielen nahrádza stratenú funkciu, ale aj esteticky kryje postihnutie.
  • ortotika napomáha pomocou ortéz zlepšovať stratenú alebo oslabenú funkciu (najčastejšie ortézy znehybňujú, odľahčujú, naprávajú chybné postavenie trupu alebo končatín či usmerňujú pohyb alebo vyrovnávajú rozdiely v dĺžke dolných končatín). Príkladom najbežnejšej znehybňujúcej ortézy je sadrová alebo novšia plastová dlaha, používaná pri liečbe zlomenín končatín.
  • epitetika je časť ortopedickej protetiky, ktorá sa venuje náhrade stratených častí tela len po estetickej stránke. Najčastejším príkladom je kozmetická náhrada prstov rúk, náhrada prsníka, ale aj silikónové náhrady ušníc, častí tváre alebo výplne asymetrických či poškodených častí tela.
  • kalceotika sa venuje konštrukčným riešeniam a výrobe ortopedickej obuvi pri závažnejších postihnutiach nôh. Kalceotika sa venuje aj problematike ortopedických vložiek.
  • adiuvatika je názov tej časti ortopedickej protetiky, ktorá sa zaoberá individuálne alebo sériovo vyrábanými pomôckami pre uľahčenie pohybu a premiestňovania sa (lokomočné pomôcky, ako napríklad barly, vozíky pre imobilných), pre zlepšenie hygieny a sebaobsluhy, pomôckami pre zvýšenie samostatnosti pri príprave potravy a pri jedení, pomôckami pre uľahčenie pracovných a vzdelávacích činností, ale aj pre uľahčenie športových a hobby aktivít.

  1. Driekové pásy, brušné pásy a pomôcky pre správne držanie tela
  2. Magnetorepia
  3. Polohovanie imobilného pacienta - prevencia preležanín

Konzultácie k typom pomôcok pre pohybovo postihnutých spravidla poskytujú odborní lekári príslušného odboru, najčastejšie odborníci z odboru fyziatria, ortopedická protetika, ortopédia, neurológia alebo reumatológia či geriatria.

Niektoré jednoduché pomôcky je možné si zakúpiť v špecializovaných predajniach a výdajniach zdravotníckych pomôcok, k získaniu iných je potrebný predpis či poukaz na zdravotnú pomôcku, na základe ktorého časť alebo celá pomôcka je hradená zo zdravotného poistenia. Informácie o tom, ktoré zdravotnícke pomôcky, na aké diagnózy a v akých intervaloch je možné získať pomôcku z verejného zdravotného poistenia, sú pravidelne aktualizované a zverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR.

peter m

Pozor, tento príspevok je od používateľa, ktorý často do diskusie vkladá obchodné ponuky.

Super prispevok a všetko vysvetlene.
na www.ortopro.sk najdete špecialsitov na protetiku, ortopedicke a rehabilitacne pomocky, na zaklade poukazu Vam vyrobia akukoľvek pomôcku. taktiez otvorli e-shop so seriovymi pomockami www.ortoshop.sk kde kupite produkty bez lekarksho poukazu.