Driekové pásy, brušné pásy a pomôcky pre správne držanie tela

Pri problémoch s driekovou a krížovou chrbticou alebo pri oslabení brušnej steny je často potrebné prechodné alebo dlhodobejšie používanie tzv. bandážnych ortopedických pomôcok vo forme driekových alebo brušných pásov.

Pri problémoch s driekovou a krížovou chrbticou alebo pri oslabení brušnej steny je často potrebné prechodné alebo dlhodobejšie používanie tzv. bandážnych ortopedických pomôcok vo forme driekových alebo brušných pásov. Keďže diagnózy, pre ktoré sú tieto na mieru (individuálne alebo sériovo) vyrábané pomôcky využívané, sú rôzne, zodpovedá tomu aj materiál, z ktorého sú pásy ušité, ich tvar a odporúčaná doba používania.

Driekové pásy a ich používanie

Najčastejším dôvodom, pre ktorý sú driekové pásy využívané, je chronická, dlhotrvajúca bolesť chrbtice z nadmerného opotrebovania a preťažovania driekových stavcov. Tu sa od pomôcky očakáva mierne odľahčenie chrbtice, spevnenie chrbtice a obmedzenie rozsahu pohybov. Z tohto dôvodu sú vyrobené z pevnejších materiálov s čiastočnou elasticitou a vystužené zvislými pevnejšími pásikmi (tzv. planžetami). Pásy môžu byť buď vysoké, zaberajúce aj dolné rebrá, alebo krátke, obopínajúce oblasť panvy a niečo povyše drieku. Vysoké pásy sa používajú tam, kde je potrebné spevniť väčší úsek chrbtice, alebo tam, kde je pri obéznych pacientoch s výraznou driekovou lordózou (t.j. prehnutím drieku do záklonu) potrebné smerom zospodu nahor podoprieť bruško, aby sa odľahčil ťah brušných orgánov v oblasti ich pripojenia na hornú časť krížovej kosti a nepriamo tak zmiernil driekovú lordózu.

Na tomto princípe podoprenia bruška zospodu sú konštruované aj pásy pre tehotné ženy. Treba dávať pozor, aby u ľudí s objemnejším bruchom pomôcka brucho nestláčala, ale jemne podopierala a nadvihovala. Preto tieto pásy v oblasti drieku nemusia kopírovať driekovú chrbticu, ale opierajú sa o plochu krížovej kosti a o plochu dolnej hrudnej chrbtice. Najlepšie je nasadiť si pás v ľahu, kedy sa dá na trupe optimálne poupravovať, bez prílišného tlaku na oblasť žalúdka. Krátke, pevné pásy v niektorých prípadoch výstužami úplne kopírujú zakrivenie driekovej chrbtice, v prípadoch, kedy je potrebné podporiť driekovú lordózu, odľahčiť predné časti tiel stavcov.

Neoprénové pásy bez výstuže alebo s minimálnou výstužou chrbticu mierne spevňujú pri bolestiach z preťaženia svalov, pričom pozitívne pôsobí zahrievací účinok. Pri dlhodobom používaní však hrozí schúlostivenie chrbtice s precitlivenosťou na chlad. Pevné úzke pásy alebo popruhy okolo panvy majú za úlohu stabilizovať panvový prstenec pri jehoinstabilite po menej závažnejších prasklinách panvy alebo zlomeninách bez posunu úlomkov, pri rozstupe lonovej spony, napr. po pôrode, pri náchylnosti k blokádam krížovo - bedrového spojenia, pri prudkých švihových pohyboch u ľudí s hypermobilnými kĺbmi.


Mohlo by vás zaujímať:


Často prináša úľavu aj driekový pás so širokou silikónovou masážnou pelotou s pologuľatými drobnými výstupkami, k jemnej masáži mäkkých častí v oblasti krížov. Ako všeobecná zásada používania driekových pásov pri prechodných, zvratných ťažkostiach platí, že pevnejšiu sa snažíme používať čo najkratšiu nevyhnutnú dobu a postupne preberá záťaž vlastné chrbtové svalstvo, v náväznosti na aktuálne zhodnotenie stavu odborným lekárom a začína sa cvičenie a posilňovanie chrbtového svalstva podľa inštruktáže skúsených rehabilitačných pracovníkov.

Brušné pásy a ich používanie

Na rozdiel od používania driekových pásov, kedy ich nosenie spravidla nie je potrebné sústavne, brušné pásy sú odporúčané ľuďom s trvalým oslabením alebo poškodením pevnosti prednej brušnej steny (napríklad s prietržami, ktoré z rôznych príčin nie sú vhodné na operačné riešenie). Preto je predpoklad ich dlhodobého až trvalého používania. Keďže tlak na brucho musí byť súvislý na čo najväčšej ploche, optimálne je ich zapínanie na boku, niekedy kvôli lepšej manipulácii aj vpredu. Pokiaľ nie sú bolesti chrbtice, ich vystuženie planžetami nie je podmienkou. V mieste, kde je pri prietrži potrebné sústredenie väčšieho tlaku, býva umiestnená pevnejšia plochá plôška, tzv. tlaková pelota. Vhodné je, ak sú brušné pásy zhotovené z pevného, no priedušného materiálu. Ich denné použitie je individuálne, závislé od typu postihnutia a odporúčania odborného lekára.

Brušno - driekové pásy

Sú využívané v prípade pacientov s kombináciou oboch uvedených typov postihnutí a poskytujú súčasne oporu brušnej steny a odľahčenie chrbtice pomocou výstuží.

Napomínacie bandáže

Napomínaciu bandáž tvoria cirkulárne slučky okolo ramien, ktorých úlohou je dráždiť tlakom oblasť predsunutých ramien, čo núti k vystieraniu sa. Keďže pomôcka vyžaduje aktívnu svalovú spoluprácu dieťaťa, nie je možné ju používať dlhší časový úsek bez prerušenia, napríklad polovicu dňa na vyučovaní, kedy by sa dieťa nevládalo dlhodobo brániť dráždeniu pomôckou správnym vystieraním sa. Pomôcka by sa do oblasti ramien len zanorila a stratila by efekt, dieťa by všetky pohyby riešilo ešte väčším predsúvaním hlavy dopredu. Preto treba túto bandáž používať počas dňa prerušovane, viackrát denne po dobu cca 20 minút, pri pasívnom sedení. Používanie pri fyzickej aktivite je bezúčelné.

V niektorých prípadoch pomôcka typu napomínacej bandáže plní aj pasívnu úlohu, odľahčuje preťažené trapézové svaly u dospelých v prípade, že nie je možné monotónnu prácu v sede prerušiť cvičením alebo aspoň zmenou polohy tela. V každom prípade treba dbať na to, aby popruhy alebo slučky usmerňovali ramená miernym ťahom dozadu, a aby plecia nesprávnym nasadením ešte viac nepredsúvali.