Občianske združenie Prima

OZ PRIMA je občianske združenie združujúce mladých profesionálov a dobrovoľníkov, ktorého cieľom je prispieť riešeniu drogovej problematiky a to s dôrazom na realizáciu projektov v oblasti v oblasti znižovania negatívnych dôsledkov spojených s užívaním drog – Harm Reduction.

OZ PRIMA je občianske združenie združujúce mladých profesionálov a dobrovoľníkov, ktorého cieľom je prispieť riešeniu drogovej problematiky a to s dôrazom na realizáciu projektov v oblasti v oblasti znižovania negatívnych dôsledkov spojených s užívaním drog – Harm Reduction. Občianske združenie PRIMA vzniklo v roku 1998. Od svojho vzniku až doteraz pôsobí v problematike drogových závislostí a to predovšetkým v oblasti “Harm Reduction a primárnej prevencii“.

Cieľom OZ Prima je minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík spojených s užívaním drog a sexbiznisom, prevencia šírenia HIV, hepatitídy a iných infekčných ochorení, motivovanie klientov k menej rizikovému užívaniu drog a bezpečnejšiemu sexu, nadväzovanie kontaktu s cieľovou skupinou a motivovanie ich pre postupné zaradenie sa do majoritnej spoločnosti.

www.prima.sk