Zápal žíl a chronické žilové ochorenie- CHŽO

Navonok nemusíte pozorovať žiadne príznaky, ale pod kožou, v žilách, môže vznikať zápal a tým aj chronické žilové ochorenie. Príznaky ako bolesť nôh, tŕpnutie, kŕče, nepokojné, unavené, ťažké a opuchnuté nohy väčšina ľudí podceňuje a nevenuje im pozornosť.

Ak sa však dostatočne skoro neliečia, objavia sa prvé viditeľné zmeny a vtedy je už na prevenciu neskoro. „Metličky“, kŕčové žily či opuchy, sa pri dlhodobom prehliadaní môžu zmeniť na vred predkolenia. Navštívte lekára a nepodceňujte to, že vás nohy „iba trochu“ bolia.

Príznaky CHŽO

Chronickým žilovým ochorením označujeme rôznorodé chorobné stavy žilového systému s chronickým priebehom, ktoré sa prejavujú objektívnymi znakmi ako sú metličky, kŕčové žily, opuchy končatín, kožné zmeny až vred predkolenia. Medzi subjektívne príznaky patrí pocit ťažkých či nepokojných nôh, napätie, nočné kŕče, bolesti, mravčenie, brnenie, svrbenie, pálenie a pocit chladu.

Vznik žilového zápalu

Prvotnou príčinou chronického žilového ochorenia je oslabenie žilovej steny (jej vrodená menejcennosť, resp. poškodenie chorobným procesom), strata jej pružného napätia (tonusu) a následné rozšírenie žily. Tento proces urýchľujú aj rizikové faktory zhoršením odtoku žilovej krvi z dolných končatín.

Druhotne s rozšírením žilovej steny vzniká nedovieravosť jej chlopní a dochádza k obráteniu toku krvi v žilách. Všetko to spôsobuje hromadenie krvi predovšetkým v povrchovom žilovom systéme dolných končatín, kde vzniká vysoký žilový krvný tlak. Ten na úrovni veľkých žíl zvyšuje tlak aj v malých cievach – venulách, kapilárach
a lymfatických cievach. Dochádza k spomaleniu krvného prietoku, zhoršuje sa okysličenie cievnej steny, čo spôsobuje poškodenie cievnej výstelky, poruchy jej funkcií a následné uľahčenie vzniku zápalu.

Liečba CHŽO

  1. Konzervatívna liečba podľa najnovších doporučení, t. j. liečba liekom (nie výživovým doplnkom) od počiatočných štádií ochorenia. Neodmysliteľnou súčasťou konzervatívnej liečby je kompresívna pančucha. Konzervatívnu liečbu pacientovi odporúča v prvom rade praktický lekár, prípadne angiológ alebo cievny chirurg.
  2. Súčasná chirurgická a intervenčná liečba. „Moderná skleroterapia sa vykonáva penou a pod ultrasonografickou kontrolou na podklade predchádzajúceho mapingu žilného riečiska. Z chirugických riešení dominujú endovenózne techniky, ktoré posunuli rozmer operácie varixov do roviny, o ktorej sa nám pred pár rokmi ani nezdalo. Aktuálne sú dostupné štandardizované protokoly pre laserovú a ešte pokročilejšiu rádiofrekvenčnú abláciu varixov. Operácia sa vykoná bez celkovej anestézy, bez rezu, bez stehov a pacient odchádza jednu hodinu po operačnom výkone. Okamžite mobilizovaný pacient je garanciou minimálnych pooperačných komplikácií,“ priblížil metódu liečby MUDr. Žernovický.

Analgetiká, alebo výživové doplnky, po ktorých pri spomínaných stavoch niekedy siahame, problém nevyriešia, pocit bolesti a prejavy ochorenia iba potlačia, čím sa zvyšuje riziko vzniku komplikácií spojených s rozširujúcim sa zápalom žíl.

Zanedbanie CHŽO

Neskoro zistené a nesprávne liečené chronické venózne ochorenie spôsobuje závažné komplikácie, ako napríklad vred predkolenia alebo zápal žíl, ktorý sa môže komplikovať smrteľnou pľúcnou embóliou. Jedine včasnou a správnou liečbou zabránime vzniku komplikácií,“ dodáva prof. MUDr. Viera Štvrtinová PhD.

Navštívte praktického lekára

CHŽO je chronické progredujúce zápalové ochorenie, a preto je pre pacientov ním trpiacich dôležitá včasná a správna diagnóza a liečba. Návšteva praktického lekára je prvým a kľúčovým krokom, no prax na Slovensku je častokrát iná. „Ľudia zvyknú práve ochorenie žilového systému nôh podceňovať, dlhodobo prehliadať a samých seba presviedčať, že príznaky, ktoré ho sprevádzajú, sú len dôsledkom náročného denného režimu. Návštevu lekára odkladajú do poslednej chvíle, kedy ochorenie už môže prerásť do závažných štádií s nemenej závažnými následkami. Preto je veľmi dôležité "načúvať svojim nohám" a vyhľadať lekára už pri prvých príznakoch ochorenia, hovorí MUDr. Diana Ganajová.