Almiral Gél

Almiral® gél je určený na lokálnu liečbu posttraumatických stavov (pomliaždenie svalov, väzov, šliach a kĺbov), lokalizované formy mimokĺbového reumatizmu a miestnu liečbu zápalových a degeneratívnych reumatických ochorení u dospelých. Liek nie je odporúčaný na používanie u detí.
- tlmí **bolesti svalov, šliach, väzov a kĺbov** - cielene lieči **vnútorný zápal** - zlepšuje celkovú pohyblivosť - **jednoducho sa aplikuje** priamo na postihnuté miesto - **pôsobí dlhodobo** a nezaťažuje organizmus

**Zloženie:**100 g gélu obsahuje 1,16 g diclofenacum diethylaminum, čo zodpovedá 1 g diclofenacum natricum.
Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antireumatikum.
Lieková forma: bezfarebný dermálny gél charakteristického zápachu.

**Indikácie:** Almiral® gél je určený na lokálnu liečbu posttraumatických stavov (pomliaždenie svalov, väzov, šliach a kĺbov), lokalizované formy mimokĺbového reumatizmu a miestnu liečbu zápalových a degeneratívnych reumatických ochorení u dospelých. Liek nie je odporúčaný na používanie u detí.
**Kontraindikácie:** Precitlivenosť na diklofenak a všetky pomocné látky lieku. Pacienti s alebo bez chronickej astmy, u ktorých bol vyvolaný záchvat astmy, urtikárie alebo akútnej rinitídy kyselinou acetylsalicylovou alebo inými nesteroidovými protizápalovými liekmi. Tretí trimester gravidity.

Upozornenia: Zvýšiť opatrnosť s používaním gélu, ak sú súčasne podávané perorálne nesteroidové protizápalové lieky. Gél sa aplikuje len na zdravú kožu, bez otvorených lézii alebo rán. Nesmie prísť do kontaktu s mukóznymi membránami alebo očami. V súvislosti s perorálnou alebo injekčnou liečbou nesteroidovými protizápalovými liekmi boli veľmi zriedkavo hlásené kožné reakcie. Almiral® gél by mal byť vysadený pri prvom výskyte kožných vyrážok, mukóznych lézií alebo iných prejavov hypersenzitivity.

Gravidita a laktácia: Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, nepodávať diklofenak počas prvého a druhého trimestra gravidity, inak užívať liek iba po porade s lekárom a stanoviť čo najkratšiu liečbu.

**Dávkovanie a spôsob podania:** Dospelí: 2 g – 4 g (množstvo odpovedajúce veľkosti čerešne až vlašského orechu), aplikovať jemne potieraním na kožu na postihnutom mieste 3 až 4 krát denne. Toto množstvo je _dostatočné k liečeniu oblasti 400 – 800 cm2. Po aplikácii si umyť ruky, ak_nie sú miestom postihnutia.
**Nežiaduce** **účinky:** Príležitostne alergická alebo nealergická kožná dermatitída, zriedkavé prípady kožného začervenania, reakcie z precitlivenosti prípadne fotosenzitivita.

Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu pre pacienta.

Dátum poslednej revízie textu: jún 2007
Spôsob výdaja lieku: bez lekárskeho predpisu

Výrobca: Medochemie Ltd, Limassol, Cyprus
Zastúpenie v SR: Medochemie Ltd, o.z.z.o, Na Kopci 27, 811 02 Bratislava
tel.: +421 2 5464 5471-3, fax: +421 2 5463 0567

Viac informácií na lekaren.zdravie.sk.