Otázky a odpovede k 1. internetovej klinike www.klik-klinik.sk

K fungovaniu 1.internetovej kliniky od vás dostávame množstvo otázok. Aby ste sa o www.klik-klinik.sk dozvedeli všetko čo vás zaujíma, pripravili sme zoznam vašich najčastejších otázok a odpovede na nich si môžete prečítať práve tu.

Kto stojí za projektom Klik-klinik?
Klik-klinik.sk vznikla na platforme portálu www.zdravie.sk, ktorý je dlhodobo najnavštevovanejším portálom z oblasti zdravia na Slovensku s mesačnou návštevnosťou vyše 500 tis. návštevníkov. Spoluzakladateľom a investorom projektu je spoločnosť SWAN, resp. Danubiatel, ktorá sa zaoberá tvorbou komplexných elektronických komunikačných riešení, vrátane elektronickej bezpečnosti a systémovej integrácie.

Internetová konzultácia nedokáže nahradiť „živú“ komunikáciu medzi lekárom a pacientom.
Klik-klinik nemá ambíciu nahrádzať osobné návštevy lekárov. Klik-klinik je v prvom rade určená pre všetkých, ktorí v prvom slede nevedia či so svojim problémom musia navštíviť lekára, nevedia na koho sa obrátiť, resp. potrebujú poznať aj druhý názor na svoju diagnózu, či liečebný postup. Internetové konzultácie majú možnosť tiež poukázať na chybný prístup pri liečbe, či informovať o inovatívnych diagnostických možnostiach. Touto cestou má človek možnosť získať názor/konzultáciu od špičkových odborníkov, ku ktorým sa za iných okolností na konzultáciu nedostane. Rovnako má možnosť názory odobrníkov porovnávať.

Filozofia Klik-klinik vychádza z faktu, že až 72% ľudí hľadá prvotné zdravotné informácie o svojom zdravotnom probléme práve na internete. Na rozdiel od rôznych internetových fór, či poradní však Klik-klinik pacientom ponúka možnosť získať dôveryhodné a odborné informácie od odborníkov v reálom čase. Sľubujeme si od toho okrem iného aj to, že váhaví pacienti, ktorí nevedia na koho sa obrátiť, alebo nechcú zbytočné stráviť čas behaním po lekároch a dlhému čakaniu v čakárňach, budú môcť svoj problém včas konzultovať s odborníkom, ktorých ich usmerní skôr, než bude neskoro.

Ide o čisto komerčnú aktivitu, ktorá nesúvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Klik-klinik nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Je to však platforma na poskytovanie odborných lekárskych konzultácií, ktoré poskytujú špičkoví slovenskí odborníci. Na rozdiel od rôznych internetových fór, kde ľudia získavajú často nesprávne informácie z nedôveryhodného zdroja, resp. rôznym typom poradní, ktoré sú sponzorované farmaceutickými spoločnosťami, Klik-klinik poskytuje nezávislú platformu na priamu komunikáciu medzi lekárom a pacientom bez toho, aby do tohto vzťahu vstupovali ďalšie subjekty. Ide o garantované odborné informácie z dôveryhodného zdroja, navyše v zabezpečenom systéme, ktorý garantuje 100% bezpečnosť a ochranu osobných údajov klienta.

Nejde len o ďalší zárobkový projekt pre lekárov a firmy na úkor pacientov?
Projekt klik-klinik je nástrojom na získavanie garantovaných odborných informácií od špičkových slovenských odborníkov a prináša vysokú pridanú hodnotu pre klientov. Za minimálny poplatok tak klient môže získať z poholdia svojho domova informácie, ktoré mu ušetria čas a náklady, ale najmä môžu klienta ušetriť pred nekompetentnými informáciami získanými z rôznych neoverených zdrojov. Finančné vzťahy sú nastavené priamo medzi lekárom a klientom a odzrkadľujú čas lekára strávený konzultáciou. Samozrejme, klienti tieto služby využívajú a budú využívať iba vtedy, ak im prinesú očakávané výsledky.

Prečo mám platiť za niečo, čo by som mal dostať zadarmo v rámci môjho zdravotného poistenia?
Klik-klinik.sk nie je platformou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zdravotného poistenia. Je službou pre klientov, ktorí nevedia, na koho sa so svojim problémom majú obrátiť, nechcú strácať čas behaním po lekároch a čakaním v čakárňach alebo chcú mať alternatívny odborný názor na stanovenú diagnózu, či liečebný postup. Konzultácia cez internet pacientom za minimálny poplatok šetrí čas aj náklady spojené s hľadaním riešení „tradičným“ spôsobom a prináša významné benefity pre klientov aj v tom, že touto cestou majú získať názor/konzultáciu od špičkových odborníkov, ku ktorým sa za iných okolností na konzultáciu nedostanú.

Prečo konzultácie v klik-klinik nie sú na princípe anonymity?
Filozofia Klik-klinik je založená na princípoch odbornosti a dôvery medzi klientom a lekárom. Pokiaľ chcete získať fundovanú radu odborníka, je potrebné dať lekárovi čo najviac informácií o vašich zdravotných ťažkostiach, prípadne pripojiť výsledky vyšetrení, ktoré ste už absolvovali a pod., čo vylučuje anonymnú komunikáciu. Treba zdôrazniť, že Klik-klinik ponúka na komunikáciu medzi lekárom a klientom zabezpečenú platformu s nadštandardným stupňom ochrany osobných údajov a citlivých informácií klienta. Nie je preto potrebné skrývať sa za anonymné profily.

Koľko a aké špecializácie internetová klinika pokrýva?
Aktuálne môžete konzultovať s viac než 100 lekármi z viac než 50 špecializácií. Tieto špecializácie pokrývajú najkonzultovanejšie odbornosti. Počet špecialistov a odborností neustále dopĺňame. V priebehu najbližších mesiacov a ďalších 2 - 3 rokov sme pripravení do systému postupne zapojiť viac ako 2000 odborníkov.

Sú v klinike aj detskí lekári?
Samozrejme. V zozname lekárov sú aj odborníci na detských pacientov. Nájdete tu širokú škálu odborníkov - pediatrov, stačí len vyhľadať toho, ktorého konzultáciu práve potrebujete. Zoznam pediatrických špecializácií neustále rozširujeme a dopĺňame o nových lekárov.

Ako sú postavené ceny konzultácií?
Ceny za konzultácie si stanovujú vždy individuálne samotní lekári prostredníctvom svojho profilu a odvíjajú sa od rozsahu konzultácie. Ceny sa pohybujú v závislosti od rozsahu konzultácie v priemere od 5 do 30 eur. Tie sú rozdelené do troch základných kategórií: základná, rozšírená a komplexná konzultácia. Ak ide o jednoduchú konzultáciu, odpoveď je spravidla rýchla a pacient ju získa do dvoch až troch dní. Pri rozsiahlejších konzultáciách, ktoré vyžadujú osobitý čas na preštudovanie všetkých dostupných informácií sa čas na odpoveď môže predĺžiť. Klient po získaní odborného stanoviska od lekára mu môže doposlať ďalšie otázky, ktoré sú zahrnuté v cene konzultácie.

Ako dlho musím čakať na odpoveď?
Pri výbere konkrétneho lekára môžete konzultovať svoj problém mimoriadne efektívne. Ak ide o základnú konzultáciu, na odpoveď netreba dlho čakať a získate ju v priemere za 1 až dva 2 dni. Pri rozšírených či komplexných konzultáciách, vyžadujúcich si určitý dobu na odborné posúdenie vašej otázky získate odpoveď lekára do 3 až 7 dní. Je potrebné uviesť, že každý lekár si stanovuje čas na odpoveď sám, takže je to priamo v jeho kompetencii.

Čo ak sa môj lekár nebude chcieť riadiť odporúčaniami odborníka Klik-klinik?
Konzultácie odborníkov z Klik-klinik majú odporúčací charakter a vykonané by mali byť iba po osobnej konzultácii s lekárom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti klienta. Ak máte pocit, že vám váš lekár neposkytuje zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť, môžete zmeniť lekára alebo sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ako môže odborník posúdiť môj stav na diaľku, bez toho, aby ma videl?
Je veľa prieskumov, ktoré hovoria o množstve úkonov, ktoré sa dajú vykonať na diaľku. Základom sú však kvalitné podklady, na základe ktorých lekár dokáže posúdiť zdravotný stav pacienta.

Aj v súčasnosti bodovník úkonov lekára obsahuje telefonickú konzultáciu, prebieha elektronická komunikácia medzi odborníkmi a pacientmi alebo odborníkmi navzájom. Mnohé kliniky poskytujú konzultácie cez telefón, emailom alebo poradenstvo na webe. Na rozdiel od platformy Klik-klinik.sk však tieto cesty nie sú zabezpečené a neposkytujú dostatočnú ochranu citlivých údajov pacienta.

Čo keď mi odborník vždy odpovie, aby som vyhľadal lekára?
Návšteva lekára je vždy základom riešenia každého zdravotného problému. Odborníci Klik-klinik vám však na základe opisu vašich ťažkostí poradia, na akého lekára sa máte v prvom slede obrátiť, aby ste nemuseli tráviť množstvo času po čakárňach lekárov, ktorí vášmu problému nepomôžu. Poskytnú vám tiež alternatívny odborný názor v prípade, že už ste absolvovali vyšetrenia, ale liečba nemá želaný efekt alebo si nie ste istí efektivitou liečevného postup, ktorý vám navrhol váš lekár.
Ak lekár nedokáže na základe vami poskytnutých údajov posúdiť váš problém, môže konzultáciu zamietnuť a poplatok vám nebude účtovaný.

Čo ak nedostanem za svoje peniaze relevantnú odpoveď?
Ak máte pocit, že vám lekár neposkytol vyčerpávajúce informácie k riešeniu vášho problému, môžete využiť systém doplňujúcej otázky, pričom akceptované budú len doplňujúce otázky súvisiace s konzultovanou témou. Platba z vášho účtu odíde až po zodpovedaní doplňujúcich otázok. Ak ani napriek tomu nebudete s odpoveďami spokojný, môžete využiť inštitút reklamačného konania. Reklamačný orgán prevádzkovateľa má na jej vybavenie 30 dňovú lehotu.