Krása okamihu očami ľudí, ktorí majú druhú šancu žiť

Tlačová správa
Krása okamihu je jedinečný projekt, ktorý približuje život pacientov pred a po orgánovej transplantácii. Práve tí sú autormi fotografií rovnomennej výstavy, ktorá od 4. marca putuje naprieč celým Slovenskom a potrvá do konca marca 2015.

Fotografická výstava vznikla na základe súťaže pacientov pred alebo po orgánovej transplantácii v rámci projektu na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov na Slovensku. Úlohou prihlásených bolo zachytiť emócie z prežitého okamihu, radosť zo života, zážitok z prežitého dňa,z očakávania či zo splnenia snov a túžob.

Organizátori projektu

Do projektu sa zapojilo päť pacientskych organizácií:

  • Občianske združenie DAR ŽIVOTA,
  • Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou,
  • OZ Transplantovaná pečeň,
  • OZ Šanca pre pečeň,
  • Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných,

ktoré združujú ľudí po orgánovej transplantácii alebo žijúcich s ochorením, ktoré si v dôsledku výraznej progresie ochorenia v budúcnosti vyžadujú transplantáciu orgánu.

Ľudia, ktorí prežívajú s veľmi nízkou kvalitou života, sa po orgánovej transplantácii vracajú späť do plnohodnotného života a vedú aktívny život. Bez darcovstva orgánov však transplantácie nie sú možné. Ide o veľlmi citlivú oblasť, pretože súvisí so smrťou.

Iveta Makovníková, Združenie pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou, o.z.: „Veľmi pozitívne hodnotím spoluprácu a jednotnosť pacientskych združení, participujúcich na tomto úžasnom projekte. Často práve u mladých ľudí je konečnou liečbou orgánová transplantácia, ktorá im dokáže predĺžiť život. Je úžasné vidieť ich znova tešiť sa zo života, a nielen ich samotných, ale aj ich partnerov, rodičov, priateľov, ktorí v pokore denno-denne ďakujú za záchranu života svojich milovaných. Verím, že projektom dokážeme osloviť aj tých, ktorí nie sú naklonení orgánovým transplantáciám.“

Vlasta Pagáčová, Občianske združenie DAR ŽIVOTA:Transplantácia orgánov je celospoločnesky veľmi citlivou témou. Touto fotografickou výstavou chceme poukázať na to, že význam orgánových transplantácií, ktoré zachraňujú a skvalitňujú životy ľudí na celom svete, je nespochybniteľný. Nikto z nás si nepraje smrť iného človeka. Tí, čo sú chorí a transplantácia orgánu predstavuje pre nich jedinú nádej na prežitie však dúfajú, že tí, ktorí odišli zo sveta živých, im po smrti nechajú svoje orgány, že im tu zanechajú dar, ktorý pre nich znamená život. Výstava je výzvou a poďakovaním zároveň.“

Fotografické výstavy aj v ďalších regionálnych mestách

Výstava KRÁSA OKAMIHU je putovná a bude sprístupnená širokej verejnosti v 11 mestách Slovenska.Výstavy budú v jednotlivo organizované a sprístupnené v mesačných intervaloch až do budúceho roka. Každá zo zúčastnených pacientskych organizácií preberá záštitu nad dvoma výstavami, ktoré budú doplnené ďalšími sprievodnými aktivitami. Cieľ aktivít je jednotný - podporiť transplantačný program a darcovstvo orgánov na Slovensku a šíriť povedomie o život ohrozujúcich ochoreniach – o spôsobe ich liečby, starostlivosti o takýchto pacientov, o spôsobe života pred a po transplantácií. Projekt podporí svojou účasťou v programe gitarový virtuóz Vladimír Ondrejčák , herečka Eva Pavlíková a riaditeľ divadla Ján Greššo.

Harmonogram výstav KRÁSA OKAMIHU

BRATISLAVA: 4.3.-27.3.2014

TRNAVA: 28.3.-24.4.2014

NITRA: 25.4.-22.5.2014

LUČENEC: 23.5.-19.6.2014

BANSKÁ BYSTRICA: 20.6.-18.7.2014

BARDEJOV: 19.7.-2.9.2014

PREŠOV: 3.9.-2.10.2014

KOŠICE: 3.10.-30.10.2014

MARTIN: 31.10.-27.11.2014

PÚCHOV: 28.11.-17.12.2014

TRENČÍN: 15.1.-12.02.2015