Veľký prieskum sexuality Sloveniek! Sme zodpovedné?

Tlačová správa
Mať spokojný vzťah a kvalitný sex je dôležitou súčasťou života väčšiny žien. Bohužiaľ, práve ony nesú následky zlyhania antikoncepčných metód. Odborníci sa preto rozhodli uskutočniť medzinárodný prieskum sexuálneho správania sa dnešných žien a ich antikoncepčných metód. Ako dopadlo Slovensko?

Fakty a výsledky zo Slovenska

Na Slovensku je použitie núdzovej aj perorálnej antikoncepcie oveľa nižšie v porovnaní s Českou republikou. Použitie iných metód je však podobné, ako v našej krajine. Prieskum sa robil na 500 slovenských ženách. U žien vo fertilnom (plodnom) veku aktívne používa hormonálnu antikoncepciu 13-14% žien. V našich končinách sa prerušovaný styk preferuje častejšie. Medzinárodne je to 17% a na Slovensku zhruba 19%. V Čechách je celková užívateľnosť hormónov vyššia, preto je aj povedomie chrániť sa celkom iné.

Šokujúci slovenský prieskum

Na Slovensku máme až 15% žien, ktoré sa nechránia nijako! Ani len prerušovaným stykom či rátaním si plodných dní. Riskantné metódy ochrany ako je rátanie si plodných dní alebo prerušovaný styk používa ďalších 20%. V prieskume zároveň vyšlo, že 19% žien už podstúpilo potrat.

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií sa na Slovensku vykoná približne 20 potratov denne, a nie z medicínskych dôvodov. Za obdobie 35 plodných rokov ženy (od 15 do 49 rokov života) je to približne 248.200 potratov. A to počet potratov za posledných 25 rokov výrazne klesol. Pri počte žien v tomto vekovom rozmedzí je to 17,7% v SR!

Dôsledky potratu

Otázka potratu sa dotýka mnohých sfér a rozoberá sa hlavne z morálneho pohľadu. Okrem toho má nielen psychologické, ale hlavne lekárske vedľajšie účinky, čo by mal byť dostatočný dôvod, aby sa mu ženy vyhli. „Proces rozhodovania o umelom prerušení tehotenstva môže byť veľmi stresujúci. Pôsobí tu skôr morálne pozadie až následne strach z možných komplikácii. Problémy sa môžu objaviť aj neskôr, zvlášť v situácii, keď sa žena snaží otehotnieť, ale nie úspešne. Reakciou na potrat môže byť pocit viny, úzkostné stavy, necitlivosť až znovu prežívanie situácie“, hovorí klinická psychologička PhDr. Katarína Jandová, PhD.

Tabletka PO

Hlavnými užívateľkami núdzovej antikoncepcie sú ženy medzi 18 až 29 rokom. Ide hlavne o mladšie ženy, študentky, mladé matky, veľmi zriedkavo o zrelé ženy, ktoré však volia potrat oveľa častejšie! Čím je žena staršia, tým viac odmieta núdzovú antikoncepciu a má k nej negatívny postoj. Myslí si, že je schopná si svoj sexuálny život ochrániť, s ohľadom na jej vek, životné skúseností, a preto neočakáva, že by sa jej mohlo niečo „prihodiť“. Opak je však pravdou a práve tieto ženy volia potrat najčastejšie.

Núdzová antikoncepcia je v súčasnosti založená na dvoch základných mechanizmoch účinku. Prvý je postavený na podaní vysokej dávky gestagénu, levonorgestrelu, v období nasledujúcom bezprostredne po nechránenom pohlavnom styku, a tým dôjde hlavne k nepriamemu zabráneniu ovulácie. Núdzová antikoncepcia neprerušuje existujúce tehotenstvo, primárne zabraňuje uvoľneniu vajíčka, a tým následne nevie dôjsť k jeho oplodneniu a uhniezdeniu v maternici.