Aj smiech je korením života!

Svetový deň
Svetový deň smiechu, ktorý tento rok pripadá na 4. máj. Tí, čo sa vedome smejú, udržiavajú svoj organizmus v stave veselosti a lepšie dokážu vtip a zábavu zaradiť do každodenného života.

Začalo to ako malý nápad

V nedeľu 4. mája si pripomíname 16. výročie Svetového dňa smiechu. Tento deň upozorňuje na význam smiechu a humoru. Kedysi v západnej Európe sa v 90. rokoch začala rozširovať idea zakladania tzv. klubov smiechu podľa indického vzoru. Organizovali sa semináre smiechu, kongresy, dokonca sa začal sláviť Svetový deň smiechu, ktorý tento rok pripadá na 4. máj. Tí, čo sa vedome smejú, udržiavajú svoj organizmus v stave veselosti a lepšie dokážu vtip a zábavu zaradiť do každodenného života.

Smiech aj v nemocniciach

Pred desiatimi rokmi nebolo bežné počuť smiech v nemocniciach. V skutočnosti to bolo skôr zvláštne. Téma humoru v súvislosti s chorými a trpiacimi ľuďmi v nemocnici, bola vnímaná trochu skepticky. Smiech je však obzvlášť dôležitý pre ľudí, ktorí sú chorí. Na Slovensku tento stav prelomil jeden e-mail v roku 2003, ktorý poslala MUDr. Daniela Sejnová, momentálne zástupkyňa prednostky Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNSP v Bratislave, Američanovi Garymu Edwardsovi, ktorý zakladal projekty nemocničného klaunovania vo svete. V spolupráci s organizáciou Red Noses International, tak mohlo u nás vzniknúť občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého hlavným poslaním je podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov, a tým pomáhať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Zdravotní klauni formou humoru pacientov odpútajú od strachu, napätia a od úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im chýbajú ich najbližší. Zdravotná klaunka Gabika Rajniaková hovorí: Byť zdravotným klaunom je pre mňa tým najzázračnejším povolaním, aké poznám. Pre mnohé deti v nemocniciach a ich rodiny sa stávame súčasťou nie vždy ľahkých životných okamihov a s humorom a s citom ich spolu premieňame na pozitívne spomienky."

Keď bol projekt vo svojom zrode, zdravotných klaunov bolo len päť, z toho jeden bol Gary Edwards. V tom období mohlo iba zopár detí v nemocniciach zažiť okrem trápenia a smútku aj momenty radosti a smiechu, ktoré v konečnom dôsledku dodávajú silu. To sú už časy dávno minulé a po desiatich rokoch svojho pôsobenia sa ČERVENÝ NOS Clowndoctors teší, že môže byť prítomný už v každej nemocnici na Slovensku a nielen pre deti je neoddeliteľnou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti absolvuje 47 zdravotných klaunov 165 návštev nemocníc mesačne a ročne rozveselia 90 tisíc detí na lôžkových oddeleniach nemocníc. Ich práca sa stretáva s pozitívnymi reakciami nielen od pacientov, ale aj nemocničného personálu. MUDr. Ján Červenka, primár Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka SZU a UNB vraví: „Bez akejkoľvek frázovitosti môžem vyjadriť jednoznačnú spokojnosť, až nadšenie nad aktivitami "Clowndoctors". Kladné hodnotenie je rovnaké od detí, ich rodičov ako aj od lekárov a sestričiek, ktorým zdravotní klauni jednoznačne uľahčujú prácu s deťmi, najmä ak sa jedná o odpútanie pozornosti, napr. pri nepríjemných a bolestivých zákrokoch. „Dúfame, že i naďalej sa naše detičky i my budeme tešiť na pravidelné návštevy červenonosých doktorov. Sú u nás potrební a vítaní ktorýkoľvek deň a na štvrtok (deň ich návštev) sa ozaj všetci tešíme!“

Recept od zdravotných klaunov pre radosť zo života

Svetový deň smiechu predstavuje ideálnu príležitosť zdôrazniť silu smiechu a šíriť ju, zdravotní klauni vám preto prezradia účinky smiechu.

  • Ako je možné zvládnuť ťažké stresové situácie? Ľudia so zmyslom pre humor dokážu zvládať záťažové situácie v živote ľahšie, pretože sa na ne pozerajú z optimistického uhla.
  • Dobre naladení ľudia sú výkonnejší v práci, kreatívnejší a aj komunikatívnejší. Veselí ľudia aj ľahšie nachádzajú riešenia problémov.
  • Smiech zároveň zlepšuje pamäť.
  • Smiech je odrazom priaznivejšieho pohľadu na svet, usmiaty sa cítime lepšie. A keď sa dobre cítime, sme viac otvorení aj novým láskam.
  • S úsmevom na tvári budete vyzerať mladšie a zároveň príťažlivejšie. Úsmev je teda skvelou taktikou, ktorá vám iste zaručí viac pozvaní na rande než zamračená tvár.

Smiech je predsa korenie ľudského života, tak si ním okoreňme náš uponáhľaný život :).