Liečba preležanín

Problematika liečby, hojenia a ošetrovania rán patrí do práce lekárov, sestier i ďalších odborníkov, ktorí sa na liečbe rán podieľajú. Spolupráca musí fungovať nielen v úrovni praktickej, teda v priebehu preväzu, ale aj pri vedení dokumentácie.

O chorých s chronickými ranami sa stará vždy tím odborníkov. V domácej ošetrovateľskej starostlivosti tvorí tento tím ošetrujúca sestra, lekár alebo opatrovateľka pacienta. Veľmi dôležitou súčasťou v starostlivosti o pacienta s chronickými ranami alebo preležaninami je jeho rodina a príbuzní. Zapojením príbuzných do aktívnej starostlivosti a vhodným poučením - edukáciou rodiny získava výhody nielen pacient, ale aj sestra a v neposlednom rade z toho profituje celá rodina.

Základnými prioritami v terapii preležanín sú odstránenie tlaku na ošetrovanú oblasť (pravidelnými zmenami polohy), zaistenie vlhkej terapie pomocou moderného krytia, používanie antiseptík, teda prípravkov, zabraňujúcim infekcii rany, antibiotík a konzervatív, ktoré udržiavajú liečbu, zachovávajú tkanivo a chirurgickú liečba.

Udržiavajúca liečba spočíva v:

 • systematickom prevádzaní preventívnych opatrení,
 • odstránení nekrotického tkaniva,
 • odstránení povlakov zo spodiny defektu,
 • lokálnej – miestnej liečbe, kontrole a prevencii,
 • zaistení vlhkosti rany,
 • podpore rastu nového, zdravého granulačného a epitelizačného tkaniva,
 • priebežnom hodnotení a dokumentovaní rany,
 • komunikácii s pacientom a príbuznými (opatrovateľkou) (Stryja,2008).

Chirurgickou liečbou sa liečia dekubity III. a IV. stupňa. Je doménou chirurgov, ktorí sa na túto liečbu špecializujú. Pri liečbe sa musí zvážiť celkový stav pacienta ako aj prognóza ochorenia a ďalšia terapia.

V súčasnej dobe je na trhu k dispozícii množstvo materiálov a technológií pre liečbu dekubitov. Moderné terapeutické krytia spĺňajú požiadavky na tzv. vlhké hojenie rán. Jeho základom sa stali zistenia prof. G. Wintera (Winter,1962), že udržovanie rany vo vlhkom prostredí urýchľuje reepitelizáciu – vznikanie novej výstelky (epitelu) na poškodenom mieste a prof. Hutchinsona (Hutchinson et Lawrence,1991), že udržovanie rany vo vlhkom prostredí nezvyšuje výskyt infekcie.

Stále vlhké prostredie je základnou podmienkou k optimálnemu hojeniu rán, pretože vedie k hydratácii – zvlhčovaní suchej nekrózy a postupnému odstráneniu odumretých tkanív. Vlhká terapia zaisťuje stabilnú teplotu a pH, je bariérou proti infekcii, zabezpečuje výmenu plynov a pôsobí na ranu komplexne.

Vzhľadom k tomu, že tieto krytia majú rôzny mechanizmus účinku, môžeme ich použiť v rôznych fázach hojenia. Ide o hypoalergénne kryty menším rizikom vzniku alergickej reakcie, vyvinuté na základe moderných poznatkov o hojení rán.

Patria sem:

 • superabsorbčné obväzy, ktoré dobre sajúce výpotok z rany, ktoré umožňujú výmenu Ringerovho roztoku je zložením najbližší bunkovej tekutine, zo svojho jadra do rany a zároveň odstraňujú z rán toxíny –škodlivé látky,
 • hydrokoloidné obväzy, ktoré podporujú granuláciu a epitelizáciu; absorbciou sekrétu sa hydrokoloidná časť mení na gél,
 • hydrogelové obväzy po aplikácii na ranu vytvárajú vlhké prostredie.Pre vysoký obsah vody dobre odlučujú nekrózy z povrchu rany ,
 • alginátové obväzy do seba uzatvárajú baktérie.

Voľba primárneho krytia rany, sa odvíja od aktuálneho stavu rany, vlastností zvoleného krytia a tolerancie krytia pacientom. Jeden výrobok je často schopný zaistiť niekoľko podmienok pre kvalitné hojenie rany.

Výhody:

 • zníženie počtu preväzov,
 • menšia bolestivosť,
 • menej nekrektómií – priamych chirurgických zásahov do rán,
 • rýchlejšie čistenie spodiny a granulácia – tvorba nového tkaniva,
 • skrátenie doby liečenia,
 • zníženie nákladov na liečbu.

Podľa funkcie, ktoré krytie plní, ho môžeme rozdeliť na primárne a sekundárne. Primárne krytie sa aplikuje priamo na povrch rany, sekundárne plní funkciu fixácie primárneho krytia a zároveň pohlcuje nadbytočný sekrét.

Krytia:

 • neadherentné antiseptické krytia, sú najčastejšie, majú baktericídny účinok, neabsorbujú výpotok, pôsobia ako prevencia infekcií,
 • hydroaktívne krytie, absorbuje výpotok, čistí ranu, udržiava vlhké prostredie, podporuje granuláciu a tvorbu nového tkaniva
 • hydrokoloidy, najčastejšie, udržujú vlhké prostredie rany, stimulujú a podporujú tvorbu nových, granulačných tkanív,
 • neadherentné penové krytie, stimuluje čistenie rany, pôsobí ako prevencia macerácie – mokvaniu kože v okolí rany, saje nadbytočný výpotok z rany, je vode odolné, takže je možnosť sa s ním sprchovať,
 • polyuretánové peny s doplnkami, liečivej a protibolestivej látky – analgetika, alebo s doplnkom striebra, ktoré tlmia bolesť v rane, udržujú vhodnú vlhkosť v rane, podporujú čistenie rany a najmä neprisychajú k spodine rany,
 • algináty, polyméry s obsahom organických kyselín, majú bakteriostatický účinok, brániaci rastu mikróbov, udržujú vlhkosť v rane, kde sa alginátové vlákna menia na hydrofilný viskózny - priehľadnýgél. Výhodou je najmä absorpcia veľkého množstva výpotku z rany.
 • antiseptické krytie– zamedzuje nákaze mikróbmi s aktívnym uhlím, absorbujú baktérie, toxíny, obsahujú jadro s aktívnym uhlím, ktoré odstraňuje zápach, pôsobí antisepticky - protihnilobne, podporuje fyziologické hojenie rany,
 • antimikrobiálne krytie s Activon+, je efektívne pri prevencii alebo redukcii bakteriálneho osídlenia rany, sú to nepriľnavé krytia, ktoré chránia rany pred bakteriálnou infekciou, vytvárajú vlhké prostredie, redukujú a eliminujú zápach z rany,
 • lyofilizovaný konský kolagén, krytie vyrobené z prirodzeného heterológneho 100% čistého konského kolagénu, ktorý podporuje tvorbu granulovaného tkaniva, absorbuje výpotok, v rane sa mení na gél a udržuje vlhké prostredie.

Literatúra

- HANZLÍKOVÁ, A. et al.., 2004. _Komunitné ošetrovateľstvo_. Osveta Martin 2004. 279s. ISBN 80-8063-155-7. - NAKLADATELSTVÍ GEUM S.R.O., 2009. In: _Hojení ran._ III.2009, č.1. 56s. ISSN 1802-6400. - POTRAVINY.eu, s.r.o. – elektronický obchod s potravinami. [online], - STRYJA, J., 2008. _Repetitorium hojení ran._ Nakladatelství GEUM, 1. vydání, 2008. 199s. ISBN 978-80-86256-60-3. - TASR. [online], Dostupné na internete: spravy.pravda.sk/domace/clanok/158777-slovensko-starne-najrychlejsie-v-europe/ - ŽIAKOVÁ, K., JAROŠOVÁ, D., ČÁP, J. et al.., 2005. _Ošetřovatelství konceptuální modely a teorie_. Ostrava 2005. 232s. ISBN 80-7368-068-8. - ŽIAKOVÁ, K. et al.., 2003. _Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum_. Osveta Martin 2003. 319s. ISBN 80-8063-131-X.
Glam

ja by som rada doplnila príjemnejšiu formu liečby preležanín a to pomocou svetelnej terapie..my sme trebárs starkého ošetrovali po príchode z nemocnice s pomocou biolampy zo zdravého nákupu a krásne mu preležaniny na dolnom chrbte a lopatkách postupne mizli