Občianskeho združenia Delfín

Poslaním občianskeho združenia DELFÍN, ktoré vzniklo v roku 2001, je podpora ľudí s duševnými poruchami, umožniť im dôstojne žiť a nachádzať možnosti sebarealizácie v spoločnosti.

Poslaním občianskeho združenia DELFÍN, ktoré vzniklo v roku 2001, je podpora ľudí s duševnými poruchami, umožniť im dôstojne žiť a nachádzať možnosti sebarealizácie v spoločnosti. Od roku 2008 zastrešuje sociálnu službu – rehabilitačné stredisko, ktoré poskytuje denný program pre dospelých s duševnou poruchou.

Rehabilitačné stredisko poskytuje príjemné prostredie a nasledovné činnosti:

  • základné sociálne poradenstvo
  • sociálnu rehabilitáciu
  • voľnočasové aktivity
  • aktivity mimo strediska
  • spoluprácu s rodinou klienta
  • pripravuje informatívne akcie
  • obhajovanie práv a záujmov ľudí s duševnými poruchami
  • usporadúva stretnutia s odborníkmi z oblasti psychiatrie i psychológie

Snažíme sa, aby každý od nás odchádzal vyrovnanejší, posilnený vo svojich schopnostiach a lepšie vybavený pre praktický život.

Delfín občianske združenie pre duševné zdravie, Zvolen
tel.č.: 0902 047306
www.delfinzv.sk