Ako sa mať rád?

Kto som? Ako byť spokojný? Ako sa mať rád? Podobné otázky si z času na čas kladie každý človek, niekedy pokojne a meditačne, inokedy v ukrutnej neistote až zúfalstve. Ako teda dosiahnuť životnú spokojnosť?

Zdroj foto: Shutterstock.com

Myslím, že odmenou za konformitu je, že vás budú mať radi všetci okrem vás.

Rita Mae Brown


Kto som? Ako byť spokojný? Ako sa mať rád? Podobné otázky si z času na čas kladie každý človek, niekedy pokojne a meditačne, inokedy v ukrutnej neistote až zúfalstve. Sú to všetko staré, veľmi staré otázky, ktoré si ľudia kladú a odpovedajú v každom období ľudskej histórie. Sú to totiž otázky, na ktoré neexistuje všeobecná odpoveď, pretože každý človek si kladie svoje otázky a nachádza na ne odpovede, ktoré dokážu uspokojiť práve jeho. Tieto otázky si kladú rovnako muži a ženy a každý z nich si vyberá iný spôsob ponaučenia, pochopenia alebo výberu cesty, ktorou bude smerovať svoj život. V istom zmysle na týchto otázkach nie je nič nového, čo by sme o nich mohli povedať. Na druhej strane aj po stáročiach tieto prastaré hlavolamy potrápia každého z nás. Ako teda dosiahnuť životnú spokojnosť? 

Poznaj sám seba

Pri hľadaní odpovedí nám môže pomôcť nápis v delfskej veštiarni „poznaj sám seba“, ktorý motivoval vtedajších ľudí odhaľovať pravdu o samých sebe. Cesta sebapoznávania je ideálnym spôsobom, ako sa priblížiť k spokojnému životu. Odhaľovanie našich skrytých alebo skôr temných stránok však nie je prechádzka ružovou záhradou

Odhodlanie spoznať pravdu o sebe

Chce to guráž a nezlomnú vôľu, pri ponáraní sa do hlbín našich strachov, obáv a potlačených emócií môžeme naraziť na nepríjemné až bolestivé zážitky, ktoré nás ľahko môžu odradiť. Niekto pri tomto procese využíva služby psychológa, iný sa s nimi rozhodne popasovať sám. Ak sa však vydáme na túto neľahkú cestu, výsledok môže byť až šokujúco príjemný a oslobodzujúci. Totiž, ak pri pozeraní na seba odhliadneme od fyzických dispozícií, spoločenského statusu a noriem, zostaneme s touto otázkou celkom sami a takmer „nahí“, bez možnosti sa do niečoho zabaliť, alebo nejako prikrášliť. 

Každý sme jedinečná ľudská bytosť

Uvedomenie si vlastnej existencie v prítomnosti a zároveň aj našej jedinečnosti nám umožňuje pozerať sa na seba nie univerzálnou, ale individuálnou optikou, pri ktorej vynikneme ako jedinečná ľudská bytosť. Bytosť, ktorej existencia je nezávislá od porovnávania sa s inými osobami, externými normami alebo pravidlami. A práve pocit „byť človekom“ prináša to pravé životné ovocie, slobodu a ľahkosť bytia, keď si môžeme vychutnať byť samými sebou bez masiek a fasád, strachu z posudzovania alebo odmietnutia. A preto je pri procese hľadania lásky k sebe dôležité prestať milovať človeka, ktorým by sme chceli byť a sústrediť sa na najdôležitejšiu osobu v našom živote, na nás samých.

Sebapoznanie ako celoživotný proces

Proces spoznávania a akceptácie seba nie je záležitosť na jednu noc, chce to trpezlivosť. Často krát ide o celoživotný proces, ktorý sa však paradoxne deje iba v jednom čase, v prítomnosti a my sme jeho aktívnou súčasťou. Je to neustále snaženie sa o čo najlepšie spoznávanie seba v každodennej situácii a pochopenie vlastných pohnútok a emócií, ktoré nami niekedy lomcujú, inokedy nás uspokojujú. Mohli by sme povedať, že ide o napĺňanie nášho takmer nekonečného potenciálu, alebo o film, v ktorom hráme hlavnú úlohu a je len na nás, ako sa bude dej vyvíjať.


Mohlo by vás tiež zaujímať: