Alergici si na výraznejšiu úľavu od peľu inváznych rastlín ešte počkajú

Najnovšie peľové spravodajstvo hlási miernu úľavu od alergizujúcich rastlín no na výraznejší pokoj si ešte počkáme. Typické jesenné sychravé a upršané počasie má aj svoje výhody. Minimálne pre alergikov, vďaka čomu sa znižujú denné koncentrácie peľu v ovzduší.

Aj keď sa na území Slovenska v týchto dňoch výraznejšie ochladilo, alergici na peľ rozličných rastlín a bylín ešte od týchto alergénov nebudú mať pokoj. Naďalej bude dominovať peľ ambrózie spolu s peľom paliny a zlatobyle, ako aj slabo alergizujúcej pŕhľavy. Celkové denné koncentrácie peľu môžu výraznejšie stúpnuť počas slnečných dní, vtedy dôjde aj k nárastu denných koncentrácií hlavne spór plesní v ovzduší.

Druhové zloženie peľového spektra ostalo takmer nezmenené. Monitorovacie stanice peľovej informačnej služby (PIS) pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) zaznamenali v uplynulých dňoch na celom území Slovenska alergologicky významné koncentrácie ambrózie najmä v Bratislave, Košiciach a v Trnave. Okrem ambrózie sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ tráv, paliny, skorocelu, štiavu, mrlíka, chmeľu, mrkvovitých a astrovitých rastlín. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodmi Cladospórium , Alternária a Epicoccum.

„Ak by pretrvalo aj keď chladné, ale pekné slnečné počasie, možno predpokladať, že ešte pár týždňov sa peľ ambrózie bude v ovzduší vyskytovať v koncentráciách, ktoré môžu senzitívnym jedincom spôsobovať zhoršenie alergických prejavov. Pre podrobnejšie sledovanie peľovej situácie a porovnanie príznakov alergie, či prípadné konzultácie s vybraným lekárom, odporúčame využiť možnosti, ktoré im bezplatne prináša stránka s Peľovým spravodajstvom“, konštatuje RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) na Slovensku.

Analýzy aktuálnej peľovej situácie v korelácii s vývojom počasia predpovedajú, že celkové denné koncentrácie peľu ostanú aj pre nasledujúce dni ustálené, s prípadným miernym poklesom pri zrážkach a výraznejšom ochladení. Naďalej možno očakávať veľmi vysoké koncentrácie spór húb (plesní) v ovzduší.

Najsilnejším a aj kvantitatívne dominantným aeroalergénom ostáva peľ ambrózie. Peľ tejto rastliny je silným alergénom, pričom odborníci evidujú stále rastúcu precitlivenosť na ňu v celej Európe. Ambrózia sa totiž rozširuje aj v osídlených oblastiach a je zvlášť nebezpečná, pretože jediná rastlina vyprodukuje za sezónu milióny peľových zŕn. Koncentrácie peľu tejto inváznej rastliny by klesli v prípade daždivého počasia, inak môžu potrápiť alergikov až do konca novembra.

Staňte sa našim fanúšikom na Facebookovskej stránke [**Nemám rád alergiu- ZDRAVIE.sk**](https://www.facebook.com/alergici) a dozviete sa viac o aktuálnej peľovej situácii a radách pri alergii.