Ako by sa mali stravovať seniori?

Starnutie patrí medzi základné biologické procesy, prebieha na úrovni molekulárnej, bunkovej, tkanivovej, orgánovej i samotného organizmu. Zmeny sa týkajú takisto i tráviaceho systému, preto má výživa starých ľudí svoje zvláštnosti.

Stravovanie seniorov Zdroj foto: Shutterstock.com

Anatomické zmeny

Prejavujú sa atrofiou a degeneráciou. V spojitosti s výživou je dôležité upozorniť na:

 • možný znížený obsah vody v organizme – dehydratácia

 • mení sa obsah celkového tuku v organizme, jeho distribúcia, tuk sa hromadí v brušnej dutine (jablkový tvar tela – vzniká vyššie riziko chorobnosti a úmrtnosti), alebo na periférii, na bokoch a stehnách (hruškovitý tvar tela).

Funkčné zmeny

Týkajú sa obmedzení orgánových a systémových funkcií.

Z pohľadu výživy môžeme spomenúť:

 • kostrové a svalové zmeny (možná osteoporóza pre nedostatok kalcia, príjem alkoholu, užívanie kortikosteroidov a mnohé iné...)

 • zmeny srdcového a dýchacieho systému (nadváha a obezita je na príťaž)

 • zmeny v trávení

Ako je tráviaci systém postihnutý starobnými zmenami?

 • znižuje sa vylučovanie tráviacich enzýmov

 • Znižuje sa absorbcia, vstrebávanie výživných látok, liekov.

 • Znižuje sa svalový tonus čriev, teda peristaltika (pozdĺžny vlnovitý pohyb stien dutých orgánov, ktorý slúži na posúvanie ich obsahu) a tým následne a vylučovanie.

 • nechutenstvo

 • zmeny so zmyslovým vnímaním chuti (prahová hodnota sa pre slanú a sladkú chuť zvyšuje)

 • zápcha

 • zníženie tvorby žalúdočnej kyseliny (atrofická gastritída), tým pádom sledujeme nižšiu biovyužiteľnosť vitamínu B12, folátov, vápnika a železa

 • zníženie sekrécie enzýmov pankreasu, následne dochádza k horšiemu tráveniu tukov a bielkovín

 • Znížená citlivosť žlčníka na cholecystokinín môže nepriaznivo vplývať na trávenie tukov.

 • atrofia ďasna v ústnej dutine

 • zhoršený stav, strata chrupu

 • znížená tvorba a vylučovanie slín

 • zhoršenie prehltávania

 • zhoršujúca sa funkcia zmyslových orgánov – zrak, chuť, čuch, ktoré usmerňujú výber potravy


Prečítajte si tiež:

Ako by mal vyzerať pitný režim seniorov?

Pri výžive starých osôb je potrebné mať na zreteli mnohé faktory, medzi nimi napr. skutočnosť, že strava je ovplyvnená vnútornými dejmi v organizme, tiež znížením a úbytkom telesnej aktivity, celkovej fyzickej zdatnosti. Jedinec sa čoraz ťažšie prispôsobuje okolitým zmenám.

Mnohé lieky, ktoré jedinec vo vyššom veku užíva, môžu mať negatívny dopad na priebeh metabolických procesov v organizme a tak v konečnom dôsledku i na príjem potravy (napr. nechuť). I rôzne návykové intoxikácie (alkoholizmus, fajčenie) vplývajú negatívne na organizmus. Netreba zabúdať i na fakt, že sebestačnosť starého človeka môže byť viac menej obmedzená, alebo i úplne stratená.

Zmeny tráviacej sústavy, vyššie popísané ako napr. horší stav chrupu, málo slín, znížená pohyblivosť čriev, zápcha a mnohé ďalšie, ovplyvňujú proces spracovania potravy.

Učebnica hygieny, určená pre študentov lekárskych fakúlt, napísaná kolektívom autorov pod vedením prof. MUDr. Ševčíkovej (2006) o stravovaní starších ľudí uvádza niektoré zásady:

 • S vekom klesá potreba energie (preto je dôležité prispôsobiť energetický príjem danému človeku, menej konzumovať tzv. vysoko energetické potraviny (najmä rôzne sladkosti: cukríky, čokoláda, zákusky atď.).

 • Zabezpečiť dostatočný príjem bielkovín 0,8 až 1 g /kg telesnej hmotnosti), konzumovať kvalitné zdroje bielkovín – chudé mäso, strukoviny, cereálie.

 • Konzumovať menej tukov, maximálne 25 % energetického príjmu.

 • Prijímať v potrave viac polysacharidov (škrobovín a najmä vlákniny – prevencia proti zápche).

 • Obmedzovať príjem rafinovaného cukru (s vekom klesá tolerancia glukózy, riziko diabetu).

 • Nedostatok vitamínov a minerálnych látok (ich horšie prijímanie tráviacim traktom). Známa nižšia využiteľnosť vápnika z rastlinných zdrojov, častý deficit železa. Konzumácia vitamínových a minerálnych prípravkov je vhodná, ale vnímame ju ako doplnok, nie ako náhradu pestrej a kvalitnej stravy.

 • Spôsob prípravy jedla, pokrmy by mali byť mäkšie- dusené a varené, podporiť chuť jedla korením a sušenou zeleninou, jesť menej a častejšie.

 • Často piť, možná dehydratácia organizmu, nutnosť prijať minimum 1,5 l tekutín, opatrne prijímať alkohol a kofeínové nápoje.

 • Pri stravovaní rešpektovať celoživotné návyky, zmeny uskutočňovať postupne a nenásilne.

Tab.1. Príjem energie a proteínov u dospelých osôb v závislosti od pohlavia a veku

Pohlavie

Príjem energie

Príjem proteínov

kJ / deň kJ / kg / deň

g / deň g / kg / deň

MUŽI

19- 34 rokov

11 500 165

66 0, 95

35- 54 rokov

11 000 155

64 0, 90

55- 74 rokov

9 500 145

62 0, 85

ŽENY

19- 34 rokov

9 500 160

52 0, 90

35- 54 rokov

9 000 153

51 0, 85

55- 74 rokov

8 500 145

50 0, 80

Výživa a pracujúci starý človek

Výživové nároky u pracujúceho seniora sa diferencujú podľa charakteru práce, ktorú vykonáva. I tu platí, že namáhavá fyzická práca má vyššie energetické nároky na organizmus jedinca, a teda „dovoľuje“ mu konzumovať viac jedla oproti tomu, ktorý má sedavú, duševnú prácu.

Samozrejme, je potrebné brať do úvahy i pohlavie a vek jedinca. Nepredpokladá sa, že starý človek by pracoval v sťažených podmienkach, ale môže nastať situácia, kedy takýto človek pracuje v letných horúčavách napr. na svojej záhradke. Z dôvodu možnej dehydratácie v takomto prípade je potrebné dbať na pitný režim i primeraný príjem minerálov.

Stravovanie, príjem stravy, výživa starého človeka je spojená s mnohými faktormi. Sú to predovšetkým organické i funkčné zmeny na organizme jedinca, ale i mnohé iné. V neposlednej miere je to i jeho sebestačnosť, či už fyzická alebo i finančná. Každý senior potrebuje úctu, pochopenie ale i pomoc svojich najbližších, aj okolia.

Literatúra:

 1. BEŇO, I.: Náuka o výžive. ISBN 80-8063-126-3. 1. vyd., Osveta. Martin, 2001, 157 s.

 2. ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. et al. 2006. Hygiena_._ ISBN 80-223-2103-6. Bratislava, Univerzita Komenského, 2006, 328 s.

 3. TAKÁČ, P. Stratégie zdravého starnutia v rámci preventívnej geriatrie. ISBN 80-89168-08-6. Roven Rožňava. Rožňava. 2004. 129 s.


Prečítajte si aj tento článok:

Ako by mal vyzerať pitný režim seniorov?