Prečo nás má trápiť cukrovka?

Úvodník
Cukrovka alebo diabetes. Názov tejto choroby poznáme všetci, ale keby sa nás niekto spýtal, čo o cukrovke, jej rizikách či liečbe vieme viac, to už by sme zrejme mnohí neobstáli. Pritom cukrovka zabíja každoročne vo svete 4 milióny ľudí, nehovoriac o tom, že z roka na rok na ňu ochorie ďalších sedem miliónov pacientov.

A Slovensko nie je výnimkou. Za posledných 10 rokov narástol počet diabetikov o 17,6 %, v súčasnosti máme okolo 342 tisíc evidovaných pacientov. To naozaj nie sú lichotivé čísla. Je načase s tým niečo robiť!

Čo je teda cukrovka?

Cukrovkou nazývame chronické metabolické ochorenie, ktoré charakterizuje vysoká hladina cukru v krvi. Táto vzniká v dôsledku nedostatku inzulínu, alebo jeho nedostatočného účinku. Práve inzulín je zodpovedný za to, že telo dokáže cukor spracovať a využiť ho ako zdroj energie. Vo všeobecnosti rozlišujeme dva typy cukrovky.

Prvý typ sa objavuje už u detí a mladých ľudí (do 35 rokov) a v súčasnosti sa jeho vznik nedá ovplyvniť (je geneticky podmienený). Telo prestane produkovať inzulín alebo ho produkuje len veľmi málo. Nástup ochorenia býva väčšinou rýchly a nápadný. K typickým príznakom patrí malátnosť, časté močenie, nadmerné pitie, zvracanie, či chudnutie.

Naproti tomu diabetes druhého typu sa prejavuje skôr vo vyššom veku (po 45. roku života). Telo inzulín síce produkuje, ale nevie ho využiť. Príznaky tohto typu bývajú menej výrazné, často sa ochorenie diagnostikuje „náhodne“. Čo je však podstatné si uvedomiť, že práve tento typ býva vo veľkej miere spojený s obezitou a nezdravým spôsobom života. Zistenia sú alarmujúce, takmer 60 percentám vzniku tohto ochorenia sa dá zabrániť.

Čo by ste ešte mali o cukrovke vedieť?

Okrem akútnych príznakoch neliečenej, resp. zle liečenej cukrovky, ako je hypoglykemická a diabetická kóma, sú tu aj iné závažné komplikácie, ktoré sa objavujú často po mnohých rokoch. Vysoký krvný tlak, zlyhanie obličiek, kardiovaskulárne ochorenia, slepota, či strata zubov. Možno ste už tiež počuli o obávanej diabetickej nohe, kedy postupne odumierajú tkanivá a môže hroziť až amputácia. Podľa štatistík dokonca každých 10 sekúnd zomrie na svete človek z dôvodu, ktorý má spojitosť s cukrovkou.

Svetový deň diabetu

14. november si každoročne pripomíname ako Svetový deň diabetu. Je to deň, kedy sa pred viac ako sto rokmi narodil kanadský fyziológ F.G. Banting. Spolu s ďalšími vedcami sa podieľal na významnom objave využitia inzulínu pre liečenie vysokého obsahu cukru v krvi, čím sa začala písať nová kapitola v liečení diabetických pacientov.

Svetový deň má upozorniť na prevenciu a edukáciu, teda poznanie rizík cukrovky a príznakov. Veď skoré odhalenie ochorenia a včasná liečba zachraňuje životy. Treba však upozorniť, že aj liečená diabetes od pacienta vyžaduje sebadisciplínu. No aj s cukrovkou sa dá prežiť kvalitný život.

Poďte spolu s nami spoznať hrozby, ktoré cukrovka predstavuje a prečítajte si ešte viac informácií o prevencii, príznakoch, rizikách, či liečbe. Veríme, že naša príloha venovaná špeciálne tomuto ochoreniu bude pre vás prínosná.

Zapamätajme si, zdravá výživa, telesná aktivita, udržiavanie primeranej telesnej váhy a vyhýbanie sa fajčeniu môže zabrániť alebo oddialiť nástup cukrovky druhého typu.

Hrajte s nami o intímny upokojujúci gél pre diabetičky