Hemofília

Hemofília je vzácna porucha zrážania krvi, pri ktorej organizmus nevie zastaviť krvácanie. Táto dedičná choroba dnes už nezávisí len na transfúzii krvi, veda stále napreduje a priniesla mnoho iných možností. Vďaka pokrokom sa kvalita života chorého jedinca už pomaly vyrovnáva bežným ľuďom.

hemofília

Zdroj foto: Shutterstock.com

Ide o dedičnú krvácavú chorobu spôsobenú nedostatkom tzv. faktora zrážania v krvi (koagulačného faktora). Tento faktor (VIII alebo IX) má na starosti celý proces zrážania krvi pri krvácaní. Podľa toho, ktorý faktor v tele chýba alebo je nedostatočný, sa rozlišuje hemofília typu A alebo B.

Dedičnosť tohto ochorenia je viazaná na pohlavný chromozóm X, ktorý máme každý vo svojom tele. Pohlavie ženy určujú chromozómy XX a muža XY. Z tohto dôvodu hemofília postihuje mužov, no ostatné krvácavé choroby aj ženy. Ak žena zdedí poškodený chromozóm X, má druhý náhradný, ktorý je plne funkčný, a teda je „iba“ nositeľkou ochorenia.


Prečítajte si tiež:

Hemofília môže postihnúť aj ženy

Stupne hemofílie

Toto ochorenie sa objavuje už v útlom detstve. Napriek tomu existujú ľudia, ktorí o ňom až do dospelosti nevedia. Vážnosť ochorenia závisí od hladiny faktorov zrážania v krvi pacienta. Ak je ich množstvo v krvi iba o trochu nižšie oproti zdravým ľuďom, ochorenie nemá veľký vplyv na každodenné aktivity. Na základe toho rozoznávame tri stupne hemofílie:

  • ľahký stupeň

  • stredne ťažký stupeň

  • ťažký stupeň

Domnienka, že si hemofilik musí dávať pozor len ak sa zraní, nie je úplne správna. Pri silnom stupni hemofílie je časté tzv. spontánne krvácanie do kĺbov a orgánov, ktoré môže viesť k trvalým následkom. Takéto spontánne krvácanie nemusí mať žiadnu fyzickú alebo zjavnú príčinu, človek sa môže z ničoho nič ráno zobudiť a mať napríklad opuchnutý členok.

Súčasné pokroky liečby

Napriek tomu, že prvé zmienky o tejto chorobe pochádzajú z 2. storočia n. l., skutočná liečba hemofílie prišla až v 20. storočí vďaka pokroku transfúznej medicíny. Vďaka novým metódam ako sú DNA technológie bolo umožnené liečiť aj hemofilikov, ktorých organizmus odmietol liečbu faktorom VIII a faktorom IX (vytvoril proti nim protilátku).

Na trhu už existujú nové alternatívne liečby pre týchto najťažších pacientov. Využívajú rekombinantný faktor VII v aktivovanej forme, ktorý zabezpečí zrážanie krvi aj bez prítomnosti už spomínaných faktorov VIII a IX.

Celý proces liečby hemofílie spočíva v podávaní chýbajúcej bielkoviny VIII alebo IX. V prípade ak nie je možné podať túto bielkovinu, využíva sa rekombinantný faktor zrážania – VIIa priamo do krvi pacienta. Pôvodná a jediná liečba pred päťdesiatimi rokmi bola podávanie transfúzie celej krvi.

To ale znamenalo veľmi nepraktickú a náročnú liečbu, ktorá vo veľkej miere obmedzovala bežný život pacienta. Súčasné možnosti liečby zlepšujú a spríjemňujú život ľuďom trpiacim týmto ochorením.

Prevencia (profylaxia) krvácania spočíva v pravidelnom podávaní liekov za účelom zníženia frekvencie a intenzity krvácania ako aj rizík spojených s následkami tejto choroby. Tento prístup je zlatým štandardom liečby hemofílie detí. Jej cieľom je čo najviac eliminovať a zabraňovať poškodeniu kĺbov a iných orgánov. Zavedenie profylaxie u detí využíva viac ako 80% detí do 18 rokov.

Medzi najväčšie pokroky liečby hemofílie na Slovensku patrí zavedenie domácej liečby už pri prvých príznakoch ochorenia. Pred zavedením liečby plazmatickými faktormi VIII a IX bola priemerná dĺžka života ľudí s týmto ochorením iba 10 rokov. Dnes je však vďaka pokroku medicíny dĺžka a kvalita života hemofilika porovnateľná so zdravým človekom.


Prečítajte si aj tento článok:

Hemofília môže postihnúť aj ženy


V  internetovej klinike www.klik-klinik.sk máte jedinečnú možnosť kontaktovať hematológov, špecialistov na ochorenia krvi a krvotvorných orgánov. Riešte vaše individuálne otázky a problémy diskrétne a bezpečne, 24 hodín denne, 7 dní v týždni z pohodlia domova. Naši odborníci vám radi poradia s tým, ako sa vysporiadať nielen s hemofíliou, ale aj inými ochoreniami krvi.