Ako sa starať o zuby alebo čo je dentálna hygiena?

Čistenie zubov nás sprevádza odmalička, no aj napriek tomu si ich mnohí z nás stále čistia nesprávne. Preto by sme okrem zubného lekára mali pravidelne absolvovať aj zubnú hygienu, kde nás naučia, ako si čistiť zuby a starať sa o celú ústnu dutinu. Predídeme tak vzniku zubného kazu, zápalu ďasien či parodontitíde.
V dnešnej modernej dobe si nevieme predstaviť život bez **každodennej hygieny**. Pravidelné sprchovanie, umývanie rúk, vlasov a celého tela. Používame pri tom čo najkvalitnejšie mydlá a prípravky. Dbáme na časté a pravidelné umývanie rúk, vykonávanie rannej a večernej toalety. Zdalo by sa, že v otázke hygieny máme jasno. A predsa. Značné množstvo populácie **nemá dostatok informácii a vedomostí ako vykonávať hygienu dutiny ústnej.** Ústna hygiena by mala byť neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, každodennej starostlivosti o naše telo.

Čo sa skrýva pod pojmom „dentálna hygiena“?

Dentálna hygiena je účinná liečebno**-preventívna metóda** modernej stomatológie, ktorá vedie k zachovaniu vlastných zubov v ústach po celý život. Zabraňuje vzniku ochorení na tkanivách dutiny ústnej, je to vlastne prevencia týchto ochorení. Ide o najlacnešiu a najúčinnejšiu prevenciu ochorení v dutine ústnej.

Čo je cieľom dentálnej hygieny?

Jej cieľom je zabrániť poškodeniu tvrdých zubných tkanív – vzniku kazu, zabrániť vzniku zápalu na tkanivách závesného aparátu zubov (parodonte) – zápalu ďasien (gingivitíde), zápalu parodontu – parodontitíde a udržať terapeutický výsledok po liečbe tvrdých a mäkkých tkanív

Najčastejšou príčinou vzniku chorôb tvrdých a mäkkých zubných tkanív je povlak. Je príčinou vzniku zubného kazu a zápalových ochorení celého závesného aparátu zubov. V povlaku sa ukladajú baktérie a pri nedostatočnom odstraňovaní povlaku sa baktérie v povlaku hromadia a môžu vyvolať zápalové ochorenie ďasien a zubné kazy. Čítajte viac o zubnom kaze.

Trendom dnešnej doby je pravidelná návšteva dentálnej hygieny, ktorej cieľom je vytvoriť predpoklady na to, aby sme mohli vykonávať zubnú hygienu aj sami doma.


20. marec je venovaný Svetovému dňu ústneho zdravia. Podľa štatistík, iba 60 percent ľudí na svete má dostupnú zdravotnú starostlivosť o ústne zdravie. Nezabúdajte teda na svoje ústa a zuby a venujte im dostatočnú pozornosť.


Individuálna dentálna hygiena

Individuálna dentálna hygiena je súčasťou celkovej osobnej hygieny každého človeka vykonávaná v priebehu dňa – individuálne, cieľom individuálnej dentálnej hygieny je:

 • odstránenie zvyškov potravy, ktoré je možné odstrániť rôznymi spôsobmi - zubnou kefkou a zubnou pastou, pomôckami na čistenie medzizubných priestorov, ústnou vodou, žuvačkou, ktorá tiež stimuluje tvorbu slín a samoočisťovanie pohybmi mäkkých tkanív
 • odstránenie povlaku – kontrola povlaku . Zubný mikrobiálny povlak je možné odstrániť len mechanicky pomôckami pre ústnu hygienu - zubnou kefkou, pomôckami na čistenie medzizubných priestorov, pomôckami na čistenie zubných náhrad, chemickými prostriedkami – len na ovplyvňovanie tvorby povlaku.
### Profesionálna dentálna hygiena

Profesionálnu dentálnu hygienu vykonáva kvalifikovaný pracovník – dentálna hygienička v ambulantnom prostredí. Dentálna hygienička je kvalifikovaný odborník, ktorý je súčasťou stomatologického tímu a vykonáva profesionálnu dentálnu hygienu u jednotlivcov ale i skupín.

Dentálnu hygieničku preto môžete stretnúť aj v škôlkach, školách, detských domovoch, rôznych ústavoch a zariadeniach pre handicapovaných, hlavne však v zubných ambulanciách.

Čo je hlavnou náplňou práce dentálnej hygieničky?

 • K dentálnej hygieničke prichádza klient na odporúčanie lekára alebo sám z vlastnej iniciatívy.
 • Dentálna hygienička klienta dôkladne vyšetrí a na základe vyšetrenia v spolupráci s klientom a ošetrujúcim lekárom navrhuje postup starostlivosti.
 • Spravidla začína motiváciou – čo je vlastne informovanie klienta o ochorení, ktoré sa u klienta vyskytuje. O príčinách vzniku ochorenia, možnostiach liečby, predchádzaniu vzniku ochorenia, predchádzaniu komplikácií a hlavne udržanie terapeutického výsledku. Je to veľmi dôležitá fáza, keď klient vie čo je príčinou jeho ťažkostí, vie ako sa môže pred ochorením chrániť.
 • Ďalším krokom býva inštruktáž správnej techniky čistenia zubov a medzizubných pomôcok. Výber jednotlivých pomôcok a techník závisí od typu a závažnosti ochorenia, ktoré u klienta prebieha a je individuálny. Dentálna hygienička pomáha s výberom pomôcok ústnej hygieny a zubných pást so zreteľom na jednotlivé ťažkosti, s ktorými klient prichádza. Čítajte viac o správnom čistení zubov.
 • Nasleduje odstránenie povlakov a zubného kameňa – postup jednotlivých krokov sa viaže na typ ochorenia a zvyklosť jednotlivých pracovísk. Dentálna hygienička používa na odstránenie zubných povlakov a kameňa rôzne pomôcky od ultrazvuku, cez viaceré druhy škrabiek a kyriet, rôzne leštiace pasty, kefky, kališteky až po pieskovač.
 • Na záver, záleží od zvyklostí praxe, zvyčajne dentálna hygienička ošetrí zuby fluoridovým preparátom.
 • Ošetrenie u dentálnej hygieničky nebýva bolestivé, ak ťažkosti nie sú vážne. Ak klient prichádza s akútnym problémom, môže byť ošetrenie citlivejšie, ale pomáha riešiť problémy. Po ošetrení dentálnou hygieničkou je klient v prípade potreby pripravený na ošetrenie u svojho ošetrujúceho stomatológa.
 • Úlohou dentálnej hygieničky je klientom pomáhať predchádzať ochoreniam v dutine ústnej, ale aj pomáhať stomatológom upraviť „pracovné prostredie“, kedy sa môže venovať priamo konkrétnemu problému a nie jeho hľadaniu, čím sa skracuje aj čas strávený v kresle u zubného lekára.
 • Aby sme predchádzali vznikom ochorení v dutine ústnej a darilo sa nám udržať terapeutický výsledok, návšteva dentálnej hygieničky nemôže byť jednorazová záležitosť. Starostlivosť by mala byť pravidelná. Vo všeobecnosti sa odporúča návšteva dentálnej hygieničky 2 x ročne, ale je to individuálne a závisí to od typu ochorenia a zvládania ústnej hygieny samotným klientom.

Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.