ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ IAB 2015

Tlačová správa
IAB Slovakia vyhlasuje 6. ročník Študentskej súťaže! V tomto ročníku sa možnosť otvára všetkým študentom vysokých škôl.
**Ich úlohou je vypracovať jedno zo zadaní navrhnutých top spoločnosťami zo slovenského online prostredia. A práve v týchto spoločnostiach majú možnosť víťazi súťaže získať cenné pracovné skúsenosti vo forme stáže.**

Prihlásiť sa môže študent denného aj externého bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia na vysokej škole alebo univerzite na Slovensku. Projekt musí študent vypracovať do 30. júna 2015 na základe jedného zo zadaní, ktoré pripravili členovia IAB Slovakia a ich partneri. Ich témy sú zamerané na rôzne oblasti online prostredia – od vytvorenia novej web stránky, analýzu vplyvu reklamy, návrh online edukačného projektu až po vypracovanie online marketingovej stratégie na vybraný produkt s cieľom preniknúť na zahraničný trh.

Od začiatku júla do konca augusta bude projekty posudzovať odborná komisia, ktorá vyberie maximálne 10 najlepších prác (tzv. shortlist). Ich autori prídu svoje projekty osobne odprezentovať začiatkom septembra pred komisiu v tomto zložení:

 • Andrej Blanárik - zakladateľ a spolumajiteľ portálu Zdravie.sk a spoločnosti Sandig
 • Miroslav Majoroš - Head of Interaction, GroupM Slovakia s.r.o.
 • Marek Jakubovie - Managing Partner, Universal McCann Bratislava s.r.o.
 • Marián Pavel - CEO, Centrum holdings a.s./centrum.sk, atlas.sk
 • Filip Kuna - Head of Product Department, Zoznam s.r.o. /zoznam.sk
 • Ivana Molnárová - Executive Director, Profesia s.r.o./profesia.sk
 • Veronika Pizano - odborná asistentka Fakulty masmediálnej komunikácie (Univerzita sv. Cyrila a Metoda)
 • Daniela Holá - projektový manažér, Petit Press, a. s.
Komisia hodnotí práce na základe nasledujúcich kritérií:
 1. Rozbor zadania
 2. Pohľad na problematiku
 3. Metodika
 4. Kreatívny prístup k riešeniu
 5. Naplnenie cieľov projektu
 6. Konkrétny prínos riešenia pre prax - aplikovateľnosť v praxi

Viac informácií o súťaži, vrátane jej štatútu, znení zadaní ako aj prihlasovací formulár nájdete na www.iabslovakia.sk.


IAB Slovakia (predtým Asociácia internetových médií) vznikla v máji 2005 ako združenie subjektov pôsobiacich na slovenskom internetovom trhu, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť informovanosť o internete a možnostiach jeho využitia ako reklamného média. V súčasnosti má IAB Slovakia 36 členov.