Anesteziológia a intenzívna medicína nie je len o uspávaní

Keď sa povie anesteziológ, každý si predstaví rozmazanú tvár lekára, ktorú vidí a vníma ako poslednú predtým, ako začne anestetikum úplne pôsobiť a takpovediac zaspí na operačnom stole.
Anestézia je stav útlmu centrálneho nervového systému alebo riadené bezvedomie, vyvolané farmakologicky, vďaka ktorému nevnímane okolie a necítime bolesť. **[Anestéziu vykonávajú anesteziológovia](http://klinika.zdravie.sk/cms/encyklopedia/),** ktorí počas jej priebehu zodpovedajú za všetky životné funkcie človeka, t.j. dýchanie, krvný obeh aj za hĺbku anestézie v priebehu operácie.

Vo všeobecnosti participujú pri výkone diagnostických a liečebných výkonov operačnej aj neoperačnej povahy, ale aj pri zabezpečovaní urgentnej prednemocničnej a nemocničnej starostlivosti. Podieľajú sa tiež na liečbe chronickej a neznesiteľnej bolesti. Viacerí anesteziológovia majú preto často atestáciu aj z algeziológie.

Rovnako pomáhajú aj ženám prekonať pôrodné bolesti podaním tzv. epidurálnej analgézie (EDA). Tá následne zabezpečuje takmer úplnú bezbolestnosť pôrodu. Anesteziológovia v tomto prípade zavedú rodičke tenký katéter medzi bedrové stavce. Pocit, kedy prestane vnímať bolesť by sa mal dostaviť do 10 až 20 minút.

Intenzívna medicína zabezpečuje nepretržitú, akútnu, chronickú, intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť. Medzi najčastejšie diagnózy patria ťažké pooperačné stavy, vážne poranenia viacerých častí tela, poranenia hlavy a mozgu, otravy, zlyhávanie orgánových systémov či šokové stavy.

Máte po prečítaní týchto informácií viaceré otázky, ktoré by ste potrebovali zodpovedať? Kontaktujte anesteziológov v 1. internetovej klinike www.klik-klinik.sk.