Je pre vás práca na prvom mieste? Možno ste workoholik, upozorňuje psychológ

Máte ťažkosti s užívaním si voľného času? Dávate prednosť práci pred všetkým ostatným? Venujete sa jej neustále? To sú príznaky workoholizmu.
Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako možno vysvetliť pojem "workoholizmus"?

Workoholizmus je prijateľná a úctyhodná spoločenská závislosť, ktorá je však zároveň aj nákladná pre organizácie a firmy v zmysle straty produktivity, zhoršených, slabých vzťahov a zníženia zaangažovanosti zamestnancov. Zvyšujúcim tlakom na výkon v práci sa situácia ešte zhoršuje. Stále zostáva otázkou, či je práca definovateľná ako závislosť, ale výskumy ukazujú negatívny vplyv na daného jedinca a ľudí v jeho okolí. Workoholizmus je stav, keď potreba daného človeka pracovať je taká silná, že narušuje zdravie človeka, jeho šťastie, vzťahy s inými a sociálne fungovanie. Workoholici zažívajú negatívne emócie na pracovisku aj doma.

Na druhej strane, podobne ako pri iných závislostiach – prežívajú v práci vysoké nabudenie, ale sú neskôr premožení pocitmi viny a úzkosti. Motivácia workoholikov k práci je iná – nerobia to kvôli láske k práci, ale z dôvodu vnútorného tlaku pracovať. A práve táto kompulzia – tlak - je podobná iným závislostiam. Vnútorný tlak, v ktorom je ukrytá vina, že nepracujem. Iný pocit je ten, keď chcem ísť do práce, pretože mám z práce radosť a kvôli tomuto idem do práce každý deň – teší ma to.


Pozrite si tiež:

Návod ako sa nezblázniť vo víre povinností

Workoholizmus vo svete

Výskum dokonca ukázal, že neexistuje ani vonkajšie vysvetlenie pre závislosť na práci u workoholika – tzn. finančná odmena alebo sebauspokojenie z výkonu. Skôr sa vzťahuje k perfekcionizmu.

V Japonsku, krajine známej v kontexte tohto termínu, je workoholizmus nazývaný „karoshi“ (karoši). Karoshi znamená v preklade smrť prepracovaním a v Japonsku zaznamenávajú asi 1000 úmrtí ročne. Karoshi prispieva asi 5 percentami k celkovému počtu infarktov a mozgových príhod pod hranicou 60 rokov.

V Holandsku nazývajú workoholizmus ako chorobu „voľného času“ alebo z voľného času. Workoholici počas víkendov a dovoleniek doslova telesne chorľavejú. Je to ich reakcia na zastavenie a neprítomnosť práce, keď sa pokúšajú relaxovať. V Holandsku je takto postihnutých asi 5 percent populácie, v Kanade asi jedna tretina.

Napriek modernizácii spoločnosti a predikciám v minulosti, že počet hodín strávených v práci sa bude v budúcnosti znižovať, opak je pravdou. Spokojnosť v práci klesá a paradoxne, rôzne super techniky manažmentu, ktoré by mali zvyšovať výkonnosť pracovníkov, prispievajú k vyššiemu stresu, nespokojnosti a zníženej výkonnosti.

Čo vyvoláva workoholizmus?

Hlavný faktor, ktorý prispieva k workoholizmu, je prevládajúca viera, že ťažká práca je cestou k úspechu a s ním spojenému blahobytu. Táto viera v ťažkú prácu a výkon prevláda najmä v strednej vrstve a medzi chudobnými ľuďmi a má svoje korene v období priemyselnej revolúcie a protestantizmu, keď bola ťažká práca vnímaná ako cnosť a magická formulka úspechu. Táto formulka však nebola napríklad typická pre vyššie vrstvy a zámožných. Avšak rastúca nerovnosť, predovšetkým v Amerike, podporila silne túto predstavu spojenia výkonu s bohatstvom. No pravda je taká, že väčšinu bohatstva vlastní menšina.

Workoholici majú tendenciu vyhľadávať zamestnanie, ktoré im pomôže podporiť ich závislosť. Zamestnanie ako také nevytvára závislosť samo osebe, ale iba ju umožňuje. Workoholici hľadajú vysoko stresové zamestnanie, ktoré im zvýši potrebný adrenalín. Korene workoholizmu sa uvádzajú už v detstve a sú spojené s nízkym sebavedomím preneseným až do dospelosti. Mnohí workoholici sú deťmi alkoholikov alebo pochádzajú z dysfunkčných rodín. Workoholizmus v zmysle závislosti tu môže preto pôsobiť ako možnosť kontroly situácie, ktorá nie je kontrolovateľná.

Na druhej strane môžu byť workoholici výsledkom tzv. dobre (naoko) vyzerajúcich rodín, ktorých rodičia majú sklon k perfekcionizmu a očakávajú neprimeraný úspech aj od svojich detí. Tieto deti vyrastajú s vedomím, že nič, čo robia, nie je dostatočné: „Ukážem všetkým, že som najlepší vo všetkom a moji rodičia ma potom akceptujú“. Problém je, že dokonalosť je nedosiahnuteľná a ktokoľvek v sebe nesie túžbu po dokonalosti má sklon k workoholizmu. Nikdy však nedosiahne cieľovú pásku, pretože tá sa pohybuje a vzďaľuje.


_                            Práca šľachtí, ale_ od roboty aj kone kapú....


Je paradoxom, že napriek kvantu hodín, ktoré workoholici obetujú v práci, sú často neefektívnymi zamestnancami. Je to z toho dôvodu, že je pre nich ťažké byť tímovými hráčmi, majú problém delegovať úlohy na iných a dôverovať im alebo si toho vezmú toľko, že stratia organizáciu v tom, čo robia.

Existujú štyri workoholické štýly:

Bulimický workoholik: cíti, že buď musí byť práca urobená dokonale alebo vôbec. Nemôže často vôbec začať prácu a potom tlačí na dokončenie v termíne a často horúčkovito pracuje až do vyčerpania s nedostatočnými výsledkami.

Workoholik s nedostatkom pozornosti: často až zúrivo začína, ale zlyháva pri dokončení projektu – často kvôli tomu, že je na obzore iný projekt. Obľubuje brainstorming, ale je ľahko unuditeľný kvôli detailom.

Workoholikvychutnávač: je pomalý, metodicky presný, škrupulózny. Často má problém ukončiť projekt a nechať ho. Nevie pracovať s inými. Je to typ perfekcionistu, ktorý často zmešká termín odovzdania, pretože projekt ešte nie je dokonalý.

Organizácie a manažéri si často mýlia workoholikov s tými, ktorí vedia podať výkon (ťahúni).

Ako spoznáte, že ste workoholik/čka?

 1. Ak si to porovnáte so situáciou spred 5 rokov, je práca pravidelnou súčasťou vašich večerov a víkendov?
 2. Trávite menej času s rodinou, priateľmi, známymi a venujete sa pravidelným aktivitám ako je napríklad cvičenie?
 3. Jete rýchlejšie, hovoríte rýchlejšie, kráčate rýchlejšie? Cítite, že sa neustále pokúšate niečo dohnať?
 4. Začínajú sa u vás prejavovať problémy - svalové alebo celkové telesné problémy súvisiace s množstvom času stráveného sedením či státím a tým, že ste v strese?
 5. Vaša pozornosť a koncentrácia nie je dobrá a vaša produktivita začína klesať?
 6. Uvažujete nad tým, ako získať viac času na prácu?
 7. Trávite viac času prácou než ste zamýšľali?
 8. Pracujete, aby ste znížili svoje pocity viny, úzkosti, bezmocnosti a depresie?
 9. Hovoria vám, aby ste skončili s prácou, ale nepočúvate?
 10. Potláčate svoje hobby, voľnočasové aktivity, cvičenie kvôli práci?

Ak si odpoviete na viacero otázok „často“ alebo „vždy“, je dobré prestať sa smiať nad svojím stavom a iniciovať zmenu.


Použitá literatúra:

 1. Workaholism and the myth of hard work [online]. Psychology today.com. Dostupné na internete:  https://www.psychologytoday.com/blog/wired-success/201203/workaholism-and-the-myth-hard-work

 2. STILLMAN, J.: The 7 Signs of Workaholism. A new study applies scientific rigor to the phenomenon of work addiction and comes up with a checklist of symptoms [online]. Inc.com. Dostupné na internete: http://www.inc.com/jessica-stillman/the-7-signs-of-workaholism.html


Prečítajte si aj tento článok: Návod ako sa nezblázniť vo víre povinností