Keď závislosť nevyhnutne potrebuje odbornú pomoc

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je závislosť choroba, definovaná ako duševný, prípadne aj telesný stav, ktorý je charakterizovaný prítomnosťou naliehavej túžby, alebo nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do svojho tela príslušnú látku.
V psychologickom ponímaní môžeme túto definíciu doplniť o túžbu a potrebu po istých formách správania. Nemusí teda nevyhnutne ísť o závislosť na rôznych návykových látkach. Bežne sa tiež stretávame so **závislosťou od hazardných hier – gamblerstvo, od práce –** [**workoholizmus**](/clanok/54334/workoholik-priznaky)**, od sexu – nymfománia** a mnohých ďalších. V situáciách kedy závislá osoba stráca kontrolu nad svojím konaním a spôsobuje škody sebe aj svojmu okoliu, jedná sa o **patologickú závislosť.**

Závislosti môžeme rozdeliť do dvoch kategórií, a to drogové závislosti a návykové konanie.

Drogová závislosť sa chápe ako užívanie látok prírodného alebo syntetického pôvodu, ktoré majú psychotropný účinok, teda dokážu ovplyvniť našu psychiku a vyvolať závislosť. Je to chronické ochorenie centrálnej nervovej sústavy. Môžem rozlišovať niekoľko kategórií drogovej závislosti podľa typu užívanej drogy:

 • amfetamínová (napr. extáza, yaba, ice, speed),
 • halucinogénna (napr. LSD, DMT, meskalín, ketamín),
 • kanabisová (marihuana, hašiš),
 • kathonová,
 • kokaínová,
 • opiátová (narp. kodeín, morfín, heroín),
 • solvenciová (vdychovanie organických rozpúšťadiel)
 • a závislosť na liečivách s centrálne tlmivým účinkom (napr. Diazepam, Xanax, Neurol, Rohypnol, Acilpirin),

O drogovej závislosti, príčinách a hlavných príznakoch užívania drog si môžete prečítať TU.

Návykové konanie sa môže prejavovať v rôznych situáciách a môže byť vo veľkej miere rôznorodé. Ako príklad však možno medzi takúto formu závislosti zaradiť:

 • erotománia,
 • gamblerstvo,
 • internetová závislosť,
 • kleptománia,
 • konanie v závislosti na sektách, hnutiach a extrémistických skupinách,
 • workoholizmus,
 • závislosť na televízii.

Liečením závislostí sa zaoberá odbor psychiatriemedicína drogových závislostí. Medzi hlavné oblasti, ktorým sa lekári tejto špecializácie venujú patrí alkoholizmus, drogové a iné závislosti, účinky a dôsledky užívania drog na ľudský organizmus, liečbou, osvetou a prevenciou drogových a iných závislostí.


V 1. internetovej klinike www.klik-klinik.sk nájdete poradenstvo a cenné informácie o tom ako úspešne začať žiť bez závislostí, ktoré vás v živote obmedzujú a majú negatívny vplyv na vaše zdravie. Kontaktujte v Klik-Klinik MUDr. Ľubomíra Okruhlicu, CSc., psychiatra a lekára medicíny drogových závislostí a konzultujte s ním všetky vaše otázky.