Obehová sústava

Úlohou kardiovaskulárnej sústavy je zabezpečiť prísun kyslíka a živín do orgánov, tkanív a buniek a odvádzať z nich oxid uhličitý a odpadové produkty metabolizmu. Ďalšou úlohou je transport hormónov k cieľovým tkanivám a distribúcia ochranných a obranných látok.

Obehová sústava

Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo ju tvorí?

Srdcovocievnu sústavu tvorí krv, cievy a srdce. Krvný obeh sa delí na malý alebo pľúcny, ktorý vedie odkysličenú krv z celého tela do pľúc, kde sa okysličí. Veľký krvný obeh distribuuje okysličenú krv po celom tele a späť, do srdca a pľúc dovádza odkysličenú krv.

Srdce

Srdce svojou činnosťou zabezpečuje prúdenie krvi. Srdce je rozdelené na 4 oddiely, 2 predsiene a 2 komory. Do pravej predsiene priteká krv 2 veľkými žilami. Hornou dutou žilou, ktorá zberá odkysličenú krv z hlavy, krku a horných končatín a dolnou dutou žilou, ktorá zbiera odkysličenú krv z obličiek, pečene, sleziny, tráviacej sústavy, pohlavných orgánov a dolných končatín. Z pravej predsiene preteká odkysličená krv do ľavej komory a odtiaľ do pľúc, kde sa okysličí a vracia sa pľúcnymi žilami do srdca, konkrétne do ľavej predsiene, následne do ľavej komory a potom do celého tela.


Prečítajte si tiež:

Aké mladé je naše srdce?

Medzi jednotlivými srdcovými oddielmi (predsieňami a komorami) a taktiež medzi komorami a veľkými cievami odstupujúcimi zo srdca sa nachádzajú chlopne. Chlopne slúžia ako jednosmerný ventil, ktorý zabezpečuje prúdenie krvi len jedným smerom a zabraňujú spätnému prúdeniu krvi. Otváranie a zatváranie chlopní je pasívne, zmenami tlaku v predsieňach a komorách, na základe ich plnenia krvou. Chlopne sa môžu pri niektorých chorobách zúžiť a to sťaží pretekanie krvi nimi. Chlopne môžu byť naopak aj nedomykavé, a tým nedostatočne uzatvárať otvor, cez ktorý preteká krv, čím dochádza k spätnému toku krvi. Porucha funkcie chlopní môže spôsobiť až zlyhanie srdca.

Cievy

Cievy sa delia na tepny, žily a vlásočnice. Tepny alebo artérie vedú okysličenú krv od srdca k cieľovým tkanivám. Z ľavej komory vychádza najmohutnejšia tepna – aorta, z ktorej odstupujú jednotlivé menšie tepny k jednotlivým orgánom a tkanivám. Vlásočnica alebo kapilára je jemná cieva, ktorá spája tepnový a žilový systém. Na ich začiatku prestupuje kyslík a živiny v tekutine do medzibunkového priestoru a na konci vlásočnice sa do krvi vracia tekutina, obsahujúca odpadové produkty metabolizmu. Žily, vény privádzajú odkysličenú krv späť do srdca. Vena portae, alebo vrátnicová žila, zbiera krv z tráviacej sústavy so vstrebanými živinami. Táto krv prúdi do pečene, kde sa tieto živiny metabolizujú.

Krv

Dospelý muž má približne 4-6l a žena 4-5l krvi. Krv sa skladá z krvnej plazmy, červených a bielych krviniek a krvných doštičiek. Hlavnou funkciou krvi, ktorá prúdi v srdcovocievnom systéme, je dopravovanie živín k cieľovým orgánom a odvádzanie odpadových produktov.


Prečítajte si aj tento článok:

Aké mladé je naše srdce?