Aké mladé je naše srdce?

V súčasnosti rastie každým dňom počet ľudí, ktorých postihujú srdcovo-cievne ochorenia. Existuje viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú skutočný vek srdca. Ktoré sú to a ako sa chrániť pred predčasných starnutím srdca?
Srdcovo-cievne choroby sú najčastejšou príčinou úmrtí vo svete. **Na Slovensku zomiera ročne 500 Slovákov na 100 000 obyvateľov,** čo je asi 30 000 ľudí (54 % všetkých úmrtí). Srdcovo-cievnym chorobám sa však dá predísť kontrolou hlavných rizikových faktorov a spomaliť aj ich vplyv na starnutie srdca. Medzi faktory ovplyvňujúce skutočný vek nášho organizmu a jeho hlavného motora – srdca patria: vysoký cholesterol a **krvný tlak, nezdravý životný štýl, strava, cigarety, [cukrovka](/choroba/29713/cukrovka), stres**, [obezita](/choroba/251/obezita)a nedostatok pohybu. Naše srdce omladzujú endorfínové športy, zdravá výživa, ale aj jednoduché návyky, ako je kontrola dýchania a dobré sedenie pri práci. Riziko rozvoja srdcovo-cievnych chorôb je vyššie v rodine, v ktorej sa ochorenie už v rôznej forme vyskytuje, napriek tomu rozhodujúcim faktorom sú predovšetkým zložky životosprávy.

„Naše srdce totiž môže byť mladšie alebo staršie, ako je náš vek.“
(MUDr. Peter Malovič)

Vek srdca sa zisťuje spektrálnou analýzou krivky srdcového rytmu. Disproporcia nastáva, keď funkčný stav srdca nezodpovedá veku organizmu. „Okrem kontroly rizikových faktorov je dôležitá aj genetická predispozícia. Za to, aké mladé je však naše srdce nesieme zodpovednosť aj my,“ vysvetľuje P. Malovič.

Pozor, toto má vplyv na vaše srdce a cievy!

Ako sa chrániť pred predčasných starnutím srdca?

Cholesterol

K hlavným príčinám vzniku srdcovo -cievnych chorôb (napr. aterosklerózy) patrí zvýšená hladina cholesterolu v krvi. Na Slovensku má zvýšenú hladinu cholesterolu v krvi až polovica populácie.

Pravdepodobnosť ochorenia na srdcovo-cievne choroby sa zvyšuje v závislosti od LDL-cholesterolu a triglyceridov v krvi. Ak hodnota celkového cholesterolu presahuje hodnotu 8,5 mmol/l, riziko srdcovo-cievnych sa zvyšuje štvornásobne.

Znížením hladiny cholesterolu v krvi o 10 %, znížite riziko úmrtia na srdcovo-cievne choroby o 25 %.

Normálne a odporúčané hodnoty lipidov v krvi :

  • do 5 mmol/l celkový cholesterol,
  • do 3mmol/l LDL cholesterol,
  • do 1,7 mmol/l triglyceridy.

Hodnota HDL, teda ochranného cholesterolu, by mala byť vyššia ako 1 mmol/l u mužov a 1,3 mmol/l u žien.

Vysoký krvný tlak

Zvýšený krvný tlak má u nás 52 % mužov a 40 % žien. Vysoký krvný tlak (hypertenzia) môže byť príčinou vzniku alebo zhoršenia kôrnatenia tepien (aterosklerózy). Hodnoty krvného tlaku by nemali presahovať hodnotu 130/80 mm Hg. U osôb s vyšším krvným tlakom sa výskyt srdcových ochorení až strojnásobuje.

### Obezita

Na Slovensku má nadmernú hmotnosť 68 % mužov a 58 % žien. Obezitu najčastejšie sprevádzajú ďalšie rizikové faktory srdcovo-cievnych chorôb – vysoký krvný tlak a zvýšená hladina cholesterolu v krvi. Veľmi riziková je centrálna obezita, t.j. obezita typu jablko (podkožný tuk sa ukladá najmä v oblasti brucha a hrudníka). Ak obvod pásu presahuje u ženy 88 cm a u muža 102 cm, patria do skupiny obéznych.

Fajčenie

Najdôležitejším ovplyvniteľným rizikovým faktorom pri srdcovo-cievnych chorobách (aterosklerózy a ischemickej srdcovej choroby) je **fajčenie** . Medzi pravidelných fajčiarov patrí na Slovensku viac ako štvrtina mužov a pätina žien.

Z hľadiska srdcovo-cievneho systému neexistuje „bezpečná“ dávka tabakového dymu. **Aj jedna cigareta denne zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu na dvojnásobok,**skoncovanie s fajčením je preto neodlučiteľnou podmienkou úspešnej prevencie srdcovo-cievnych chorôb. Zlepší to hladinu dobrého HDL cholesterolu, zníži riziko trombózy a pozitívne ovplyvní celkové fungovanie srdca a ciev.

U fajčiara s vysokou hladinou cholesterolu (nad 8,5 mmol/l) a zvýšeným krvným tlakom (nad 195 mm Hg) sa riziko kardiovaskulárnych ochorení zvyšuje až šestnásťnásobne.

Žiaden z rizikových faktorov srdcovo-cievnych chorôb netrápi iba 11 % mužov a 18 % žien.


Prečítajte si aj: Pozor, toto má vplyv na vaše srdce a cievy!- - - - - -