Ako povedať deťom pravdu o počatí?

Deti sú osobitne zvedavé aj ohľadom otázok „počatia“, ak niekto v jeho blízkosti dieťa čaká alebo zachytilo rozhovor starších či rovesníkov. V závislosti na počutých informáciách sa pokúša vytvoriť si predstavu, ako sa dieťa dostane dovnútra matky, čo tam robí a ako sa dostane von.

Mama s dcérou Zdroj foto: Shutterstock.com

Pri rozhovore s deťmi na túto tému je dôležité odpovedať na položené otázky a odpovedať jednoducho. Väčšina deti nepotrebuje detailné informácie o týchto skutočnostiach. Treba čakať na to, pokým sa dieťa nespýta a ak sa nepýta, tak to nie je preň dôležité. Potrebné je viesť zdravú, otvorenú konverzáciu so základnými informáciami.

1. Spýtajte sa, potom hovorte

Uistite sa, či rozumiete tomu, čo sa vás dieťa pýta. Ak celkom neporozumie, spýtajte sa: čo si ty myslíš o tom? Deti majú často rôzne fantázie o vzniku detí – vypočujte si ich a až potom nadviažte.


Prečítajte si aj:

­Pracovné aktivity vs. rodina alebo ako si správne zadeliť čas

2. Použite správny jazyk

Vyhnite sa zmätku u dieťaťa použitím správnych častí tela. Niektoré deti nepotrebujú ďalšie odpovede, ak poviete, že dieťa rastie v brušku maminy. Iné deti, ak počujú, že dieťa rastie vnútri maminho brucha, môžu byť niekedy aj zmätené: dieťa si predstavuje, že tam je miesto pre jedlo. Dieťaťu je treba vysvetliť, že dieťa rastie na špeciálnom mieste.

3. Hovorte cez príbeh

Použite príklad cez príbeh – so začiatkom, stredom a koncom. Napr.: mamina a ocino vytvorili dieťa, to rastie vnútri maminho brucška a dieťatko sa narodí, ak príde čas. Pomáha to dieťaťu pochopiť, že dieťa sa vytvára, rastie a je to proces. Ak je matka tehotná, je dobré vysvetliť, že to je len dočasné, ak dieťatko dostatočne vyrastie vyjde von a bude mať súrodenca.

4. Hovorte o skutočnostiach

Ak sa cítite trápne, zapamätajte si, že tieto informácie nie sú také pre deti ako pre dospelého. Nespájajú reprodukciu detí s pocitmi dospelých ako je sexuálna príťažlivosť či túžba.

5. Snažte sa byť priamočiari vo svojom vysvetlení

Ak sa zháčite či cítite nesvoji, dieťa zistí, že hovoríte o niečom, čo je spojené s hanbou.

6. Ako sa tam dieťatko dostalo?

Jednoduchá a milá odpoveď je napr.: „Ocko a mamička sa milujú a tak vytvorili dieťatko“. Alebo: „Deti vznikajú tak, že dvaja dospelí sa ľúbia až tak, že sú schopní vytvoriť dieťatko vo vnútri mamičky.“

Existujú aj mnohé knihy, ktoré sa podrobne zaoberajú otázkami detí v rôznom veku a na rôzne témy, ktoré môžu byť dobrým sprievodcom v týchto témach.


Prečítajte si aj:

­Pracovné aktivity vs. rodina alebo ako si správne zadeliť čas