Pitný režim - neprirodzená vodná diéta

Viete, ktorá je najdôležitejšia zložka potravy? Predsa voda. Jej príjem riadi neomylne prirodzený pocit smädu. No umelý, nútený pitný „režim“ môže škodiť.

Pitný režim Zdroj foto: Shutterstock.com

Vodná diéta - ďalšia módna výživová neprirodzenosť

Vôbec neprekvapuje, že v dnešnej dobe rôznych neprirodzných výživových diét postihla táto snaha aj príjem tekutín a vody. Neprirodzenosť dnes postihuje všetky oblasti nášho života, výživy a životosprávy. Teraz je tu aj „móda neprirodzeného príjmu tekutín". Je to len súčasť trendu rôznych umelých diét a ide vlastne o „módnu vodnú diétu“ nazývanú pitný režim. Šírenie módy „pitného režimu“ má navyše svoje ideologicky a psychicky patologické pozadie a spôsobuje novodobú závislosť nazývanú „aquaholizmus“.


Prečítajte si aj:

Pitný režim v práci - viete, na čo máte nárok?

Dostatočný príjem tekutín

Pôvodne sa hovorilo v súvislosti s vodou a prehriatím o „dostatočnom príjme tekutín“ a neudávali sa nijaké litre vody, ktoré treba vypiť. Pre „dostatočný príjem tekutín“ je potrebná hlavne prístupnosť vody vždy ak sme smädní a nie pitný režim, čiže nútené pitie vody ak ani nie sme smädní a keď nie je ani teplo. To je veľký rozdiel. Vtedy totiž hrozí zavodnenie organizmu. Výraz „pitný režim“ vznikol ako preventívna medicínska rada, doporučenie a výstraha pre ťažko pracujúcich, športovcov a pre ľudí v prípade extrémnych horúčav, teda ako ochrana pred úpalom (prehriatím z tepla) a úžehom (prehriatím zo slnka). Inak nie je žiaden dôvod zavádzať nútené pitie akéhokoľvek doporučeného množstva vody denne, pretože každý sa automaticky napije keď pocíti pocit smädu. Oba typy prehriatia môžeme dostať aj keď sme pili dostatok tekutín. Ich nedostatok len urýchli prehriatie a ich dostatok len oddiali okamih prehriatia, ale nezabráni mu.

S blížiacim sa letom, vysokými teplotami a silným slnkom vysoko na horizonte si treba túto skutočnosť uvedomiť a vyhýbať sa prehriatému prostrediu a skracovať priamy pobyt na slnku.

Úpal

Úpal je prehriatie z tepla, dusna a je to zlyhanie termoregulácie v uzavretom prehriatom priestore v miestnosti, aute, dopravnom prostriedku, nevetranej hale s divákmi, v triede či v malej miestnosti s vydýchaným vzduchom a pod. Súvisí s nadmerným, teplom a stratou solí a minerálov potením. Potením sa organizmus ochladzuje a bráni prehriatiu no pri tom sa stráca aj veľká časť minerálnych solí a mení sa osmolalita plazmy a krvi a prenos kyslíka.

Úžeh

Úžeh je prehriatie zo slnka a označuje sa preto ako slnečný úpal a prehriate sú hlavne mozgové cievy a mozog. Preto má úžeh podobné príznaky ako zápal mozgových blán a môže skončiť u starších osôb aj mozgovou porážkou.

Fyziológia telesných tekutín

U priemerného dospelého tvorí približne 60% telesnej hmotnosti voda u detí až 70%. Intracelulárna (vnútrobunečná) viazaná voda tvorí asi 40% a extracelulárna asi 20% váhy človeka. Voda sa v bunkách a tkanivách nachádza len ako chemicky viazaná. Voľná voda je len v močovom mechúre dočasne vo forme moča. Mladý organizmus obsahuje viac vody, v staršom veku je to o niečo menej. Metabolickou reguláciou príjmu a výdaja tekutín hospodárením vodou v organizme sa zaoberá oficiálna biologicko-medicínska veda „Fyziológia“. Príjem vody sa riadi pocitom smädu, ktorý je reakciou organizmu na nedostatok tekutín. Nijaký umelý pitný režim si preto bežný zdravý človek nepotrebuje zavádzať. Problémom môžu byť chorobné stavy a zabúdanie na pitie vody z rôznych dôvodov napr. pri mimoriadnych športových a pracovných výkonoch či v extrémne teplom prostredí a pri stareckej nefukčnosti centier smädu.

Pocit smädu je riadený jednak hypotalamom (časť mozgu) v ktorom sa nachádza „centrum smädu“. Tvoria ho receptorové bunky detekujúce osmolalitu krvnej plazmy (koncentráciu elektrolytov – aniónov a katiónov). Taktiež baroreceptory vo veľkých cievach a žilách po zistení poklesu tlaku krvi stimulujú príjem tekutín rovnako ako aj pocit sucha v ústach a hrdle.

Psychicko - patologické pozadie pitného režimu a diét

Umelé nutričné diéty – k nim patrí aj umelý pitný režim - sú často prejavom psychicky nezdravej a nereálnej snahy niektorých jedincov (niekedy až psychickej diagnózy) mať absolútnu kontrolu nad svojim telom (nad svetom) a teda aj snahy dostať sa z pod kontroly a podriadenosti okolitého sveta a jeho zákonov. Psychicko – patologické pozadie vzniku a akceptovania výživovej ideológie „pitného režimu a následný vznik „aquaholizmu“ je rovnaký ako princíp akceptovania a šírenia iných ideológií.

Je to neprirodzená výživová ideólógia a jej šírením títo jedinci získavajú a uspokojujú svoj falošný pocit moci a kontroly nielen nad svojím telom. Jej hlásaním a šírením získavajú tiež zdanlivý pocit dôležitosti, vodcovstva a moci nad inými ľuďmi. Často uspejú u ľudí s menším vedomostným rozhľadom, nevýraznou či potlačenou osobnosťou, alebo z čohokoľvek frustrovaných ľudí, pomýlených vzdelaných ľudí, alebo ľudí s podobnou túžbou po pocitoch dôležitosti a pocite, že aspoň niečo riadia a ovládajú. V každom prípade však táto ideológia a režim nerešpektuje telesnú prirodzenosť.

Voda Zdroj foto: Shutterstock.com

Možné zdravotné následky "pitného režimu" a aquaholizmus

„Zavodnenie“, alebo otrava vodou spôsobí nerovnováhu elektrolytov v tele a zväčšuje sa objem vody v bunkách. To napr. v mozgu vedie k zvýšeniu vnútrolebečného tlaku a môže dôjsť až k prerušeniu toku krvi do mozgu a tým k dysfunkcii CNS, bezvedomiu, záchvatom a v najhorších prípadoch až k úmrtiu. Ďalej môže dôjsť k ľadvinovému či srdcovému zlyhaniu a v jednoduchších prípadoch sa dostavuje napr. bolesť hlavy, únava, podráždenosť, zmätok a nepokoj, nevoľnosť, zvracanie, opuchy, svalové kŕče z porušenia acidobázickej rovnováhy a pod.

Porušenie acidobázickej rovnováhy z akéhokoľvek dôvodu a teda aj napr. nadmerným zavodnením má závažné následky pre organizmus. Organizmus si sám (autonómne) riadi udržiavanie stálosti vnútorného prostredia (homeostázu) a stálosť pH v krvi (izohydriu) a osmotického tlaku v krvi (izoosmiu) a umelé zasahovanie „pitným režimom“ do a zavodňovaním môže túto rovnováhu vážne narušovať.

Dehydratácia a jej riziká

V športovom zápale, pri hre, v návale povinností, pri sústredenej pracovnej činnosti atď. zabúdajú ľudia často na dostatočný príjem tekutín a môže dôjsť k dehydratácii organizmu. Tá je samozrejme tiež škodlivá. Pokles aktivity centier smädu v mozgu starých ľudí vedie u nich k dehydratácii. Nedostatok vody pri konzumácii jedla môže byť jednou z príčin tvrdej stolice a zápchy atď. Skrátka znížený príjem vody a následná dehydratácia vážne ohrozuje zdravie, ale to dnes už mnohí vedia, ale o ohrození zavodnením vie málokto. Pri zvýšených výkonoch a strate minerálnych solí potením si preto dopĺňajme vodu a minerály aj minerálnymi vodami s vyšším obsahom magnézia, kalcia a soli.

Záver

Aj keď bez vody nemôže existovať život a náš organizmus, jej nadmerné, nútené pitie nadirigované „módou pitného režimu“ bezdôvodne všetkým ľuďom, je neprirodzené a môže viesť k závažným poruchám v acidobázickej rovnováhe v metabolizme a k následnému poškodeniu zdravia.


Prečítajte si aj:

Pitný režim v práci - viete, na čo máte nárok?