Pitný režim v práci, viete, na čo máte nárok?

Dostupnosť a dostatok pitnej vody na pracovisku pre zamestnancov by malo byť samozrejmosťou. Zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady. Kedy má aj ďalšie povinnosti?
Extrémne zvýšené teploty počas letného obdobia môžu spôsobovať veľkú záťaž teplom. Poznáte to, **cítite sa unavení, vaša výkonnosť je minimálna, ste ospalí, malátni**. Záťaž teplom môže dokonca spôsobiť prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, [**bolesťami hlavy**](/choroba/200/bolest-hlavy), závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

Jedným z preventívnych opatrení ako sa takémuto stavu vyhnúť je dodržiavaniepitného režimu.

Koľko a čo piť?

Okrem čistej vody odporúčame konzumáciu dostatočného množstva vhodných nápojov, ktoré majú občerstvujúce a uhrádzajúce vlastnosti. To znamená, že slúžia na uhrádzanie tekutín, solí a ďalších látok stratených nadmerným potením. Prostredníctvom pitného režimu sa odporúča uhradiť najmenej 70 % vody stratenej za pracovnú zmenu nadmerným potením a dýchaním.


Mali by ste vedieť:

Desatoro pitného režimu

Aké nápoje si vybrať?

  • Majú byť zdravotne neškodné.
  • Majú obsahovať čo najmenej cukru (do 6 %), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu.
  • Mali by byť úplne bez alkoholu, pretože alkohol zvyšuje metabolizmus a tým aj produkciu tepla v organizme.
  • Teplotu nápojov odporúčame v rozmedzí 12 až 15 °C.
  • Za vhodné sa považujú napr. stolové minerálne vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné čaje alebošťavy.

Povinnosti zamestnávateľa

Dostupnosť a dostatok pitnej vody na pracovisku pre zamestnancov je samozrejmosťou, pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady. Finančne však uhrádzať iné občerstvujúce nápoje nie je povinnosťou zamestnávateľa.

**V odôvodnených prípadoch**, ktoré sú vymedzené príslušnou legislatívou (predpoklad prekročenia hodnôt dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom na pracoviskách, na ktorých je tepelná záťaž spôsobená technológiou; pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní) **zamestnávateľ má poskytovať navyše aj nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňajú aj minerálne látky stratené potením.**

Určite si pozrite:

Desatoro pitného režimu