Oporná sústava

Kosti tvoria oporu tela, okrem toho však slúžia aj ako ochrana mäkkých orgánov, sú miestom kam sa upínajú svaly a tak umožňujú pohyb organizmu. Sú tiež rezervoárom vápnika a miestom krvotvorby. Kosti tvoria takzvanú pasívnu pohybovú sústavu.

oporná sústava

Zdroj foto: Shutterstock.com

Kosti možno podľa tvaru rozdeliť na dlhé, ploché, krátke, kosti nepravidelného tvaru, pneumatizované kosti a sezamské kosti.

Dlhé kosti

Skladajú sa z tela (diafýza) a nákončia (epifýzy). Dlhé kosti sú na končatinách - ramenná kosť, kosti predlaktia, stehnová kosť. Telo kosti je spravidla duté a jej dutina obsahuje kostnú dreň. Metafýza je rozšírená časť diafýzy, medzi ňou a epifýzou sa nachádza rastová chrupka, ktorá po 14-18. roku života vymizne. Na epifýzach sa nachádzajú kĺbové plochy pokryté chrupkou.


Prečítajte si tiež:

Pukajú vám kosti? Zistite, kedy je to riziko.

Pneumatizované kosti

Obsahujú dutinku, ktorá môže byť vystlaná sliznicou a vyplnená vzduchom. Paranazálne dutiny sa nachádzajú v čeľustnej, čelovej, čuchovej a klinovej kosti a komunikujú s nosovou dutinou. Hlávkový výbežok spánkovej kosti obsahuje dutinky, ktoré súvisia s bubienkovou dutinou.

Sezamské kosti

drobné kostičky vznikajúce v niektorých šľachách. Zmenšujú trenie šliach o kosť. Najväčšou takouto kosťou je jabĺčko nachádzajúce sa v šľache štvorhlavého svalu stehna.

Stavba kosti

Kosť sa skladá z kostného tkaniva, obsahuje aj väzivo, chrupku, cievy a nervy. Povrch je pokrytý okosticou.

Okostica alebo periost je blana s veľa krvnými cievami a nervami. Pokrýva celú kosť okrem kĺbových plôch. Periost obsahuje osteoblasty, ktoré majú svoje uplatnenie pri tvorbe kosti, pri raste do hrúbky a pri hojení po zlomeninách. stavba kosti

Zdroj foto: Shutterstock.com

Kostra človeka váži približne 10 kg. Deti majú viac kostí ako dospelý, kvôli tomu, že niektoré kosti počas života spolu zrastajú. Dospelý človek má okolo 210 kostí , pričom deti až 300. U novorodencov sa stavec skladá z troch samostatných častí, ktoré zrastajú až niekoľko rokov po narodení, niektorí ľudia môžu mať väčší počet rebier alebo stavcov.

Najmenšou kosťou o veľkosti zrnka ryže je strmienok a nachádza sa v ľudskom uchu. Stehenná kosť je naopak dlhá okolo 50 cm a je tvrdšia ako betón.

Oporná sústava - kosti Zdroj foto: Shutterstock.com

Aby kostra mohla plniť svoju funkciu pevnej a pohyblivej opory tela, musí byť navzájom pospájaná. Toto spojenie môže byť súvislé synartrózou alebo diskontinuálne pomocou kĺbov. Synartrózy sú súvislé, väčšinou nepohyblivé spojenia. Kosti sú spojené pomocou väziva, chrupky alebo kosťou. Kĺbové spojenia sú pohyblivé. Každý kĺb má kĺbové plochy na koncoch artikulujúcich kostí. Jedna kosť tvorí zvyčajne hlavicu a druhá kĺbovú jamku, pričom obe sú pokryté chrupkou. Kĺb je obalený kĺbovým púzdrom, ktorý oddeľuje kĺbovú dutinu od okolia. Kĺbová dutina obsahuje kĺbový maz. Kĺbové púzdro je spevnené pruhmi väzov, ktoré majú u každého človeka rovnakú polohu a priebeh. Každý kĺb umožňuje pohyby, ktoré sú štandardné a dané anatómiou kĺbu.

Literatúra:

MRÁZ P. a kol. 2006, Anatómia ľudského tela 2. Bratislava: Slovak Academic Press,2006. ISBN: 8089104967, s. 23-180


Prečítajte si aj tento článok:

Pukajú vám kosti? Zistite, kedy je to riziko.