Ako pripraviť deti na nevlastného otca alebo matku? Radí odborník.

Nevlastný otec, matka: aké to asi pre dieťa je, keď žije v rodine, kde má rodič nového partnera/ku? Čo asi prežíva? Ako ho na to prichystať a riešiť prípadné konflikty?

Smutný chlapec Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako sa cíti dieťa?

Dieťa sa dostáva do novej situácie - vzniku novej rodiny. Stále má v pamäti ešte pôvodnú rodinu a život, ktorý prežívalo spolu so svojou mamou a otcom. Aktuálne musí dieťa čeliť vyrovnaniu sa s realitou, že to už nikdy tak nebude, už sa to nevráti a nikdy už nebudú rodina, ktorou boli. Toto prináša pre dieťa veľký smútok.

Inou stratou môže byť napríklad situácia, kde si dieťa vytvorilo vzťah s mamou alebo otcom, ktorí majú iných partnerov. Ak žili sami, musia sa naučiť deliť sa o rodiča s novým človekom alebo dokonca aj s novými súrodencami. Dieťa môže začať prejavovať v situácii straty a bolesti zvýšenú potrebu pripútania k rodičovi, ktorý má nový vzťah a môže vyjadrovať žiarlivosť, vyjadrovať hnev a ublíženie.

Iné deti nevedia, kde vlastne patria, v novej rodine sa môžu cítiť ako outsideri. Postupom času sa však deti prispôsobia novej rodine a začnú lepšie akceptovať svojho nového rodiča a prípadne aj nových súrodencov, ktorých takto získali.


Prečítajte si aj:

Ako povedať deťom pravdu o počatí?

Zmeny sú pre deti náročné

Ak je to možné, je dobré, aby otec a nevlastný otec, rovnako ako matka a nevlastná matka, sa dokázali skontaktovať a začať pracovať na schopnosti hovoriť o dieťati, ktorého sa celá táto zmena týka.

Dieťa, ktoré sa ocitá v novej rodine s novým nevlastným rodičom (príp.aj s jeho/jej deťmi), bude konfrontované s istými zmenami s tým súvisejúcimi: problémy s novými pravidlami. Návyky, zvyky a režim rodiny bude zmenený, osobný priestor bude zmenený. Všetko bude v prechode – a všetci v rodine potrebujú byť účastní reorganizácie rodiny a prispôsobeniu sa.

Je to dlhý a náročný proces

Dôležité je vedieť, že deti nie okamžite začnú rešpektovať a milovať svojich „nových, nevlastných rodičov“ a môže to trvať aj veľmi dlho. Dobré vzťahy sa budujú najrýchlejšie s menšími deťmi. Staršie deti už majú svoj svet a môžu mať pocit, že bude narušený ich životný štýl.

Pri vytváraní vzťahu s rodičom dieťaťa/detí je potrebné akceptovať isté skutočnosti ako realitu. Deti budú chcieť stráviť istý čas s rodičom bez vás - ako nevlastného rodiča. Potreby detí budú pred vašimi potrebami. Deti však potrebujú podporu a nevlastní rodiča by nemali v žiadnom prípade prekážať návštevám alebo podpore detí - nevlastní rodiča musia ísť pomaly na nevlastné deti.

Smutné dievčatko Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako sa správať ak ste nevlastným otcom alebo matkou?

Ak máte problémy s nevlastnými deťmi, riešte to privátne iba s partnerom/kou, bez prítomnosti detí. Bez ohľadu na váš postoj k bývalému partnerovi/ke, nepoužívajte hanlivé vyjadrenia na účet druhého rodiča dieťa. Spôsobuje to odcudzenie a poškodenie vášho vzťahu s dieťaťom. Dieťa sa bude snažiť obraňovať rodiča, ale často nevypovie nič. To neznamená, že nič necítia alebo im to je jedno. Len to nepovedia.

Nevlastné deti potrebujú svoj čas s biologickým rodičom a vaším partnerom. Prejavy voči sebe navzájom by mali mať istú mieru, lebo deti sa môžu cítiť trápne.

V kontakte s druhým biologickým rodičom buďte skôr príjemný a držte si emócie na uzde. Ak si potrebujú isté veci poriešiť bývalí partneri, je potrebné to nechať na nich. Netreba očakávať, že nevlastné deti budú ticho a udržia tajomstvá z novej rodiny. Určite to povedia rodičovi. Nevlastné deti žili a žijú v inom svete a malo by to byť rešpektované, môžu mať iné hodnoty.

Dôležité body, ktorré by ste mali dodržiavať

  • Dôležité je znížiť stres a podporiť putá v rámci budovania spoločného nového života. V prípade, že dieťa čelí úzkosti alebo smútku z rozvodu alebo celej situácie, možno ešte stále verí v obnovu rodiny.
  • Potrebné je počúvať dieťa, jeho prežívaniu, stavom úzkosti či strachu – a dovoliť dieťaťu sa z toho dostať postupne, ako to potrebuje. Rešpektujte pocity dieťaťa, komunikujte s ním. Môžete sa spýtať na jeho pocity, predstavy, obavy.
  • Neočakávajte, že city a prežívanie vášho dieťaťa sa upokoja a vyriešia hneď alebo v istom momente – potrebujú svoj čas.
  • Pomôžte svojmu dieťaťu/deťom prekonať náročné chvíle tak, že podporíte rodinné vzťahy, ktoré existovali pred vznikom novej rodiny. Vytvorte rôzne aktivity, činnosti, ktoré zahŕňajú iba vás a vaše dieťa.
  • S dieťaťom je treba podľa jeho veku hovoriť o novej rodine, o novom vzťahu.
  • Dôležité je ho pripraviť na zmenu, vysvetliť mu, že vzťah je pre vás dôležité, potrebujete a môžete požiadať dieťa, aby sa pokúsilo akceptovať tento váš vzťah a správalo sa primerane – lebo vám na vzťahu záleží. Vysvetlite mu, ako bude zmena vyzerať, aby si mohlo vnútorne na ňu pripraviť.
  • Môžete mu vysvetliť, čo sa bude diať, aké zmeny, čo od neho očakávate.
  • Snažte sa s dieťaťom nájsť spoločnú reč – aký si kompromis - zosúladiť jeho obavy a vaše potreby.
  • Dieťa u je možné povedať a vysvetliť všetko - otvorene a primerane, postupne.

Prečítajte si aj:

Ako povedať deťom pravdu o počatí?