Vestibulárny systém

Vestibulárny systém sa nachádza vo vnútornom uchu a je orgánom dynamickej rovnováhy.Tvorí ho sústava troch pokruhovitých kanálov, ktoré sú na ziačiatku ampulovito rozšírené a umiestnené vo vzájomne kolmých rovinách.

Vestibulárny systém Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo to je?

V ampule sú vláskovité bunky a obsah kanálikov je vyplnený tekutinou, takzvanou endolymfou. Pri pohyboch hlavy a tela sa pohyb endolymfy v týchto kanálikoch oneskoruje za pohybom steny kanála kvôli zotrvačnosti. Vláskové bukny sa pohybujú a nastáva nervový vzruch. Pohyb tekutiny nie je rovnaký vo všetkých kanálikoch, a preto vznikajú rôzne nervové vzruchy, ktoré vie mozog komplexne vyhodnotiť a posúdiť.


Prečítajte si tiež:

Ako funguje váš sluch

Ako funguje?

Vetibulárne reflexy slúžia na to, aby zabránili pádu, keď sa telo pôsobením vonkajšej sily vychýli zo vzpriameného postoja. Vestibulárny systém slúži tiež na fixáciu zraku pri orientácii v priestore. Na udržanie rovnováhy, okrem vestibulárnych receptorov, slúžia aj proprioreceptory, ktoré sú umiestnené vo svaloch a kĺboch a tiež zrakové podnety.

Poruchy

Pri poškodení vestibulárneho systému vznikajú závraty, poruchy rovnováhy či kolapsy. Príznakmi sú neistota, uchyľovanie chôdze, tendencia k pádu alebo samotné pády, nevoľnosť, vracanie, závraty, ktoré prichádzajú nečakane a odoznejú do niekoľkých minút bez liečby. Vyvolávajúcim faktorom závratu môžu byť určité polohy hlavy. Začitok je náhly, intenzívny, no trvá krátko.

Diagnostika

Najprv treba vylúčiť iné dôvody závratu. Vyšetruje sa krv, moč, k vylúčeniu srdcového pôvodu je vhodné EKG, monitoring tlaku a pulzu. Ultrazvuk krčných ciev je potrebný z dôvodu vylúčenia cievnych porúch. Pri eliminovaní srdcovocievych príčin sa dopĺňa neurologické vyšetrenie, RTG vyšetrenie krčnej chrbtice a vyšetrenie ušno-nosno-krčným lekárom.

Liečba

Spočíva vo vylúčení vyvolávajúcich príčin. Príznaky možno tlmiť liekmi proti zvracaniu – antiemetikami a liekmi pôsobiacimi proti závratom – antivertiginózna liečba. Chirurgická liečba je účinná pri poruchách vestibulárneho systému, spôsobených nádormi, úrazmi, zápalmi alebo uzávermi ciev.

Literatúra:

  • JAVORKA K. a kol. 2006. Lekárska fyziológia. Druhé vydanie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2006. ISBN 80-8063-231-6, s.492-504
  • MRÁZ P. a kol. 2006, Anatómia ľudského tela 2. Bratislava: Slovak Academic Press,2006. ISBN: 8089104967, s.355-372

Prečítajte si aj článok o ďalších orgánoch vo vašom uchu:

Ako funguje váš sluch