Osteopatický pohľad na bolesti chrbtice

Bolesti chrbtice patria medzi veľmi časté zdravotné problémy. V akútnom štádiu sa prejavujú ako veľmi nepríjemné a bolestivé, inokedy zasa ako chronická bolesť, ktorá vysiľuje, trápi a unavuje už dlhší čas.
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo spôsobuje bolesti chrbtice?

Existuje veľa faktorov, ktoré spôsobujú bolesti chrbtice. Ak prevencia a liečenie majú byť úspešné, musíme dobre porozumieť príčine týchto problémov. Na začiatku môže byť zranenia alebo trauma, ktoré sa stali veľmi dávno a my sme ich zanedbali.

Akumulácia (hromadenie) stresov v ľudskom tele

Bolesti chrbtice obvykle nevzniknú odrazu po nejakom zranení, pretože naše telo sa dokáže adaptovať zraneniam alebo traumám a veľmi dobre sa prispôsobuje rôznym stresovým situáciám. Zmeny mechaniky chrbtice však spôsobujú zvýšené napätie, ktoré sa postupne akumuluje a až oveľa neskôr prechádza do bolestí a stuhnutého svalstva.

Epizódy bolesti chrbtice môžu byť spustené udalosťami ako napr. fyzická námaha, emocionálny stres alebo choroba. Niekedy sa stáva, že už len malé vypätie spôsobí akútne bolesti a trvá nám podstatne dlhší čas, kým sa z toho vyliečime. Dlhodobejšie liečenie je znakom, že naše telo dosiahlo svoju kapacitu odolávať zraneniam minulých aj terajších a akúkoľvek novú situáciu už nedokáže prekonať.
Počas osteopatického liečenia je podstatné najskôr odstrániť následky minulých zranení a až potom môžeme zmierniť akútne bolesti chrbtice a neskôr zredukovať recidívy.

Ďalšie symptómy a problémy

Stresy spôsobujú problémy nielen v chrbtici ale aj v iných častiach tela. Časté symptómy sú napríklad: prílišná únava, zmeny nálady, depresie, narušený spánok, bolesti hlavy a migrény, menštruačné problémy, zažívacie ťažkosti, opakované infekcie chrípky a angíny sú dôsledkom zníženej imunity.
Veľa z týchto ťažkostí je možné zlepšiť počas naordinovanej osteopatickej liečby.


Pozrite si tiež:

Strečingové cviky, ktoré pomôžu pri bolestiach chrbta

Najčastejšie druhy zranení a traumy:

Existuje niekoľko druhov zranení, ktoré sú častým prispievateľom k chronickým bolestiam chrbtice aj keď sa nám často zdá, že v momente zranenia nespôsobili žiadnu bolesť. Poďme si niektoré z nich teraz bližšie popísať (upozorňujeme, že to nie je zoznam všetkých možných zranení chrbtice).

Pracovné zaťaženie:

Stereotypné zlé držanie tela pri sedení za počítačom vystaví časti vašej chrbtice nadmernému zaťaženiu, čo potom vedie k bolestiam chrbtice. Môžeme tomu predchádzať tým, že kladieme dôraz na správnu pozíciu pri sedení. Osteopat vám poskytne odbornú radu a tiež prispeje k uvoľneniu hlboko zakorenených spinálnych porúch a zmien pomocou osteopatických manuálnych techník.

Zranenia pri zdvíhaní predmetov:

Zdvíhanie ťažkých alebo neforemných predmetov (napr. nákupných tašiek, nábytku ale aj novorodencov, malých detí) môže spôsobiť nadmerné zaťaženie chrtbice ak nie je vykonané správne. Ak je chrbtica v tom čase nadmerne zaťažená z nejakého ďaľšieho dôvodu (napr. stres, choroba, únava), často stačí len zdvihnutie ľahšieho predmetu a zranenie sa okamžite prejaví v najslabšom bode v chrbtici.

Automobilové zranenia:

V akomkoľvek automobilovom úraze, aj keď v relatívne malej rýchlosti, je telo vystavené rapídnej zmene rýchlosti a môže byť prudko vymrštené rôznymi smermi. Osteopat niekedy dokáže cítiť komponenty týchto rôznych napätí, ktoré sa často „uzamknú“ v tele po automobilovom zranení. Celé telo potom reaguje na toto zvýšené napätie, čo sa môže prejavovať zvýšenou únavou, bolesťami krčnej alebo krížnej časti chrbtice. Pokiaľ tieto zvýšené napätia nie sú liečené, telo samo ich nedokáže odstrániť a zostávajú „uzamknuté“ v tele počas nášho života.

Časté nálezy pri automobilových zraneniach:

Krčná chrbtica:

Preťaženie a natiahnutie svalov a ligamentov (väzov) krčnej časti chrbtice. Toto často vedie k pretrvávajúcim bolestiam krku a hlavy a môže viesť k artritickým (zápalom kĺbov) zmenám krčnej chrbtice.

Krížová časť chrbtice:

Krížová kosť sa často zablokuje do panvových kostí čo spôsobí rigiditu (strnulosť) a nepohyblivosť panvového prstenca. Preto je dôležité pri osteopatickej liečbe uvoľniť túto blokádu, inak to môže narušiť správnu funkciu celej chrbtice.

Hrudný koš:

Bezpečnostné pásy často spôsobia vytočenie a kompresiu hrudného koša. Časté nálezy z takýchto zranení sú bolesti ramien a rúk, poruchy trávenia, pálenie záhy, bolesti hrudníka.

Pády:

Počas pádu alebo pošmyknutia je chrbtica často vystavená rôznym trhnutiam alebo vytočeniam a jej časť sa môže zablokovať, stlačiť, čo spôsobí zmenu normálnej mechaniky. Spadnutia na „zadok“ sú škodlivé hlavne preto, že okrem zranenia v spodnej časti chrbtice, hmotosť hlavy môže spôsobiť zranenie v krčnej časti chrbtice. Bolesti hlavy a krku sú preto častými problémami po spadnutiach a pošmyknutiach.

Priame zranenia:

Akékoľvek priame zranenie napr. kopnutia alebo nárazy môžy vytvoriť zmenu spinálnej mechaniky. Aj keď v momente zranenia nič necítime, tieto zmeny sa môžu postupne akumulovať a zhoršovať čo neskôr vedie k chronickym bolestiam chrbtice a svalstva.

Údery do hlavy:

Údery do hlavy môžu narušiť jemné pohyby lebečných platní, a vrchných stavcov pričom vzniká situácia, ktorá má širokosiahle následky na celé telo a jeho funkciu. Vzniká zvýšené napätie v chrbtici, následkom úderu do hlavy sa mení držanie tela, pretože chrbtica sa takto adaptuje na zmenu mechaniky hlavy a vrchnej časti stavcov.

Popôrodné ťažkosti:

Počas pôrodu matkina panva prechádza zmenou tvaru a pohyblivosti, keď hlava dietaťa zostupuje. V mnohých prípadoch sa táto zmena upraví samovoľne, ale v niektorých ťažkých prípadoch k tomu nedôjde a mechanika chrbtice a panvového prstenca sa zmení. To môže spôsobiť širokú škálu problémov zahrňujúcu bolesti chrbtice, zápchy, stresovú inkontinenciu (neschopnosť udržať moč alebo stolicu), bolesti hlavy, zmeny v menštruácii a niekedy postnatálnu depresiu.

Dentálna trauma:

Nerovný zkus, mostíky, vytrhnutia zubov a zubné operácie môžu spôsobiť zmeny v lebečnej a krčnej mechanike, a tak vyvolať daľekosiahle následky na naše telo.


Prečítajte si aj tento článok:

Precvičte si tieto strečingové pozície a zbavte sa bolesti chrbta!