Väzba matka-syn, otec-dcéra: Ako naozaj vplýva na náš partnerský vzťah?

Vzťah matky a syna je skutočne zložitý. Pre ženu nie je nič atraktívnejšie ako muž, ktorý sa správa k matke s rešpektom, dokáže jej pomôcť a prejaviť emócie. Nie je však nič neatraktívnejšie ako muž, ktorý sa nechá matkou ovládať, nevie sa postaviť sám za seba, ak je treba alebo matku stavia ako prvú pred priateľkou či manželkou.

vztahy_v_rodine Zdroj foto: Shutterstock.com

Vzťah matka - syn

To, aký je medzi matkou a synom vzťah, pramení z detstva a udalostí v ňom. Pre chlapcov je veľmi dôležité, aby mali blízke a hlboké puto s matkou a to od narodenia až po dospelosť. Tí, ktorí takéto puto nezažili, môžu mať neskôr problémy so správaním - deštruktívne, agresívne. Matka učí syna emocionálnej inteligencii, čo pomáha synom vyrásť v zrelých mužov schopných vzťahov so ženami. Vzťah matky a syna je plný dynamiky, obohacujúci obe strany. Úloha matky je vytvoriť dobré základy pre sebahodnotenie, vnímanie seba ako dôležitého a hodného lásky. Slúži ako model toho, ako sa správať k žene s rešpektom. Matka je dobrým vzorovým modelom zdravého vzťahu s partnerkou. Nakoľko matky trávia väčšinou viac času s deťmi, učia takto deti vzťahom - ako si ich vytvárať, ako milovať.

Mamin chlapec je mýtus, podľa ktorého blízky vzťah matky a syna spôsobí u chlapca to, že bude mamičkin, jemný, slabý, závislý, nepriebojný, ustráchaný. Opak je pravdou - puto mu pomáha byť silnejším a nezávislejším. Pre matku je preto dôležité ukázať synovi vzťah a lásku. Matka v prvotnom kontakte vytvára nezmazateľné stopy v živote jej syna – to, ako sa k nemu správa, ako sa o neho stará, ako sa k nemu túli, podporuje, uisťuje, učí ho a miluje – určuje to, akú schopnosť a kapacitu bude mať chlapec vytvárať vzťahy už od začiatku života – aj na emocionálnej úrovni aj na kognitívnej. Každý vzťah a správanie matky k synovi má schopnosť ovplyvňovať, aké budú jeho budúce vzťahy.

Muži, ktorí vyrástli so starostlivými matkami, majú schopnosť byť citlivejší a pozornejší vo svojich vzťahoch so ženami a majú k ženám vybudovaný rešpekt. Matka u syna vštepuje základné hodnoty, akými sú disciplína a úcta a ukazuje mu, ako si vážiť ženu a správať sa k nej. Zároveň, recipročne, ako sa naučí chlapec a následne muž správať sa k ženám vo svojej rodine (a ako sa k nim aktuálne správa), bude sa správať aj k partnerkám, hoci, samozrejme, sú aj výnimky.

Vzťah matky a syna môže vytvárať 4 typy mužov:

  1. prvý má vzťah, lásku a úctu k matke, je na ňu naviazaný, má plus aj hlbší emociálny vzťah k matke (ako keby boli spolu zviazaní) - potom aj on vie poskytnúť vzťah pre iné ženy;

  2. druhý typ má vzťah, lásku a úctu k matke, ale nie sú si až tak blízki - prejavia rešpekt k žene, ale nie sú si takí emocionálne blízki ako prvý typ;

  3. tretí typ (menej vhodný) – sú to muži, ktorí nemajú rešpekt k matke, majú s matkou konfliktný vzťah alebo tí, ktorí nemajú žiadny vzťah k matke (boja sa záväzkov, často striedajú partnerky, nechcú nič vážnejšie).

  4. štvrtý typ sú muži, ktorí nemajú akýkoľvek rešpekt a úctu k ženám vo svojej rodine, ich vzťah k matke či ženám je negatívny.

Dôležité je si uvedomiť, že matka je prvým synovym učiteľom.


Prečítajte si tiež:

Vychovávate vaše dieťa správne?

Vzťah otec - dcéra

Mnoho žien podceňuje dôležitosť vplyvu ich otca na svoj život. Zväčša je však dobrý vzťah s intímnym partnerom silno psychologicky spojený so vzťahom s jej otcom. Prítomnosť otca alebo jeho neprítomnosť v živote dcéry ovplyvní to, ako si bude vytvárať vzťahy k ostatným mužom, ktorí prídu po ňom a môže ovplyvniť pohľad na seba samu a jej psychologickú pohodu.

Preto je otec pre dcéru najvplyvnejším z ľudí v jej živote. Vzťah k otcovi a jeho vplyv na dcéru dokáže silne ovplyvniť jej sebahodnotenie, jej seba-obraz, sebadôveru a názory na mužov. To, ako pristupuje otec k životu, bude slúžiť v budúcnosti pre jeho dcéru ako základ, z ktorého bude stavať, hoci sa rozhodne pre iný pohľad na svet. Dôležité vo vzťahu otec-dcéra je to, aby sa otec snažil o život integrity a úprimnosti, vyhýbal sa falošnosti a priznával si svoje zlyhania, čím dcéra získava realistický a pozitívny príklad, ako sa vysporiadavať so svetom.

Prítomnosť otca od začiatku/narodenia dcéry, starostlivosť o ňu, je budovaním veľmi dôležitého vzťahu. Otcovia potrebujú tráviť čas s ich malými dcérami, starať sa o ich potreby a zároveň podporovať matku. Dcéry potrebujú, aby sa s nimi hral a dostal sa na ich úroveň - teda do kontaktu s nimi. V tínedžerskom veku je obzvlášť dôležité budovanie dôveryhodného vzťahu, poskytnúie podpory a vzťahu.

Typ mužov, ktorých si dcéra vyberá ako partnerov, je priamo spojený s charakterom a typom vzťahu, ktorý má dcéra s otcom. Otcovská postava má preto silu vytvoriť pozitívnu predstavu dcéry o mužoch. Preto je dôležité, aby otec bral dcéru s rešpektom a láskou. Rovnako to potrebuje vidieť aj vo vzťahu otca k matke, je nutné, aby hodnotil ženy ako ľudské bytosti, nie ako osoby na využívanie. Tento jeho pohľad môže dokonca ovplyvniť aj pohľad dcéry na ženy samotné, či ich bude vnímať ako hodnotné a hodné rešpektu. Ak bol v živote ženy otec alebo muž, ktorý sa o ňu staral od ranného detstva, tak u nej vytvoril prvý model toho, ako by mal vzťah k mužovi vyzerať. Deti milujú svojich rodičov bezpodmienečne a to, čo dostavajú späť za túto svoju lásku, berú ako normálne. A práve prvé vzory vzťahov s rodičmi formujú to, ako budú vyzerať naše budúce vzťahy. Rodičia nás takto učia, hoci aj neúmyselne, ako pristupovať k životu a vzťahom - ako vyjadriť a prijať lásku, ako zvládať nesúhlas, ako sa vysporiadať s pocitmi, ktoré prežívame a pod. Rodičia formujú a dávajú farbu videniu, ktoré máme pri pohľade na svet a na vzťahy, ako aj na ich význam.

Ranný vzťah ženy so svojim otcom, ktorý je zvyčajne prvým mužským objektom jej vzťahu a lásky, teda výrazne formuje jej vedomé aj nevedomé vnímanie toho, čo môže očakávať a čo je pre ňu akceptovateľné od jej partnera. Mnohé ženy si tak vyberajú partnera na základe charakteristiky ich otca. Nie fyzické charakteristiky, hoci aj to môže byť prítomné, ale skôr vzťahové. Aj ženy, ktoré sa vyjadrujú, že si vyberajú pravý opak ich otca, majú založený svoj výber partnera na vzťahu (alebo aj na ne-vzťahu) s ich otcom – výber je opačný, ale je stále založený na prvom vzťahu s otcom.

Dôležité je uvedomiť si, že naše prvé detské vzťahy a vzory, ktoré sme sa naučili od našich rodičov či opatrovníkov, môžu ovplyvňovať náš výber partnerov či partneriek aj to, ako sa správame vo vzťahoch. V živote to znamená veľmi veľa.


Prečítajte si, ako postupovať pri výchove dieťaťa:

Vychovávate vaše dieťa správne?