Podľa čoho si vyberáme partnerov?

Vo svojom živote stretávame stovky, tisícky ľudí. Medzi týmto množstvom ľudí si hľadáme partnera/ku. Ako si ho/ju vyberáme? Podľa čoho si vlastne ľudia vyberajú jeden druhého? Ako zistíme, že to je ten správny kandidát?

výber partnera

Zdroj foto: Shutterstock.com

Táto otázka bola hádankou aj pre psychológiu a snažila sa na ňu nájsť odpoveď aj pomocou týchto teórií:

Evolučná teória

Podľa nej si vyberáme u druhých ako partnerov/iek také vlastnosti, správanie, telesné a osobnostné znaky, ktoré podporia naše prežitie a reprodukciu – preto po nich túžime. Pre výber partnera/ky sú dôležité isté preferencie z hľadiska biologického a anatomického. Žena potrebuje ochranu a jej plodnosť je časovo limitovaná - preto atraktívna mladá žena hľadá muža, ktorý je schopný ju ochrániť. Ukázalo sa však, že to nie je celkom pravda, lebo pre dlhodobé vzťahy ženy preferujú skôr status partnerov a muži ich vnímajú ako atraktívne mladé ženy.

Teória sociálnej role

Tá tvrdí, že sa pri výbere partnerov riadime skôr tzv. sociálnym výberom. Výber partnera/ky je diktovaný rolami, ktoré zohrávajú ženy a muži v rámci spoločnosti. Výber je riadený sociálnymi rolami, normami a ich zmenami. Ženy sú priťahované mužmi s mocou a peniazmi, nakoľko spoločnosť ich limituje dosiahnuť to - ak sa to zmení a ženy získajú moc a peniaze, tak pozícia a bohatstvo muža bude menej atraktívne pre ženy. Vtedy môže prísť do úvahy skôr mužská krása, mladosť a energia. Počas posledných desaťročí zároveň prišlo k významným zmenám čo sa týka výberu partnerov. Pre život v západnom svete je potrebné mať dostatočné finančné zabezpečenie a aj ženy musia pracovať. Dôraz je kladený na ekonomický a sociálny status partnera. Vedenie domácnosti – varenie a upratovanie už nie sú také dôležité kritériá. Aj kultúra má vplyv na náš výber životného/nej partnera/ky.


Prečítajte si tiež:

Čo mužov na ženách najviac priťahuje?

Zákony atraktivity

Takisto riadia náš výber partnerov.

1. Kontakt a blízkosť

Žijeme a vyvíjame sa v spoločnosti tých, s ktorými máme blízky kontakt. Čím bližšie žijeme s niekým, tým väčšia je šanca, že ho/ju začneme mať radi a zaľúbime sa. Toto „fyzické vystavenie“ ľudí navzájom, je dôvodom, prečo vzniká veľa vzťahov napríklad na pracovisku alebo v škole. Denný kontakt pomáha zmeniť ľudí, ktorí sú si cudzí, na priateľov.

2. Telesná príťažlivosť

Telesná krása je dôležitá životná výhoda. Krása má veľký význam pri výbere partnera/ky. Nikto nechce stráviť svoj život s niekým kto mu je fyzicky neprijateľný či odporný. Telesná krása rešpektuje zásady trhu: najlepšie kúsky (tovar) je najdrahší, takže zákazníci nedostávajú to, čo chcú, ale to, na čo majú. Zároveň pekní ľudia často žijú s peknými ľuďmi, priemerne vyzerajúci s priemerne vyzerajúcimi a podobne.

3. Osobnosť a charakter partnera

Zistilo sa, že čo sa osobnosti týka, prevládajú dve skutočnosti ako atraktívne pri výbere partnerov: atraktivita a prístupnosť. Kompetentní ľudia sú tí, ktorí majú inteligenciu a sú sociálne zruční - sú atraktívnejší. Tiež prístupní, s osobnosťou príjemnou, srdečnou a láskavejší sú vnímaní ako atraktívnejší.

4. Zákon vzdialenosti

Väčšina ľudí sa dostáva do vzťahu z hľadiska „geografickej“ blízkosti. Je zložité vytrvať vo vzťahu s niekým, kto je dosiahnuteľný iba transatlantickým letom. Väčšina z nás si vyberá človeka z blízka, nakoľko vzťahy na diaľku sú zložité na starostlivosť.

5. Zákon podobnosti

Jeden z najdôležitejších zákonov – priťahovaní sme ľuďmi, ktorí sú podobní ako my. V mnohých oblastiach - ako rodinné zázemie, osobnosť, hodnoty, skúsenosti – preferujeme toho, kto má veľa spoločného s nami, pred tými, ktorí sú úplne odlišní ako my.

Ďalšie skutočnosti

Proces výberu partnerov prechádza ešte aj cez ďalšie filtre. Môžeme zvažovať tieto skutočnosti:

1. Láska vs. Status

V rámci našej voľby sami v sebe vnútorne vyjednávame: láska či sociálny status/peniaze. Ak je láska naozaj silná, sme ochotní obetovať ekonomickú výhodu. Ale zasa, ak je sociálny status partnera/ky vysoký, môžeme urobiť kompromis a znížiť nároky na romantiku.

2. Stabilita vs. dobrý vzhľad

Pri výbere môžeme viac prihliadať skôr na fyzickú krásu, ale rovnako tak môžeme prijať aj menej atraktívneho partnera/ku, ak je emocionálne stabilný/á a zrelý/á.

3. Vzdelanie vs. túžba po domove a deťoch

Máme sklon odpustiť partnerovi, ktorý ide po vyššom vzdelaní a kariére a nie je pre neho dôležité mať deti. Na druhej strane, môžeme privrieť oči, čo sa týka nižšieho vzdelania u partnera/ky, ktorý/á naozaj chce mať rodinu a vychovávať veľa detí.

4. Sociálna zručnosť vs. rovnaké náboženstvo

Partner/ka s rovnakým náboženstvom môže byť pri výbere dôležitejší ako jeho/jej sociálne zručnosti. Na druhej strane, sociálne zručný/á partner/ka nás môže zaujať viac ako niekto s rovnakým náboženským vyznaním.

Pri výbere partnera sú ženy „vyberavejšie“ a požadujúcejšie ako muži. Dôvodom je napríklad aj to, že zlou voľbou strácajú viac ako muži a sú zraniteľnejšie. Samotný výber je však oveľa zložitejší ako len „vedecké odpovede“ a pri výbere môže zohrávať rolu nielen jeden faktor, ale množstvo a ich kombinácie.

Literatúra:

Plzák, M.: Klíč k výběru partnera pro manželství. Praha: Motto. 2010, 200 s.


Prečítajte si aj tento článok:

Čo mužov na ženách najviac priťahuje?

Kristinka12

Ja som si nevyberala frajera podla rodicov. Ale je podobny dedkovi, akoby zil a bol pro mne a bal sa o mna, chranil ma, stal pri mne pri kazdych okolnosti a podporovaval ma pro mojich rozhodity. Frajer ma podobnost mojho dedka.