Najväčšie komunikačné problémy v partnerských vzťahoch

Ako komunikačné problémy by sme mohli označiť výsledok vplyvu akékoľvek správania, ktoré narušuje vzťahy medzi dvoma (alebo aj viacerými) ľuďmi. Vhodnejšie by bolo preto možno označiť ich ani nie ako problémy, ale skôr možno ťažkosti, či nedostatky, manipuláciu, ťahy či zlozvyky. Tie potom vyvolávajú problémy v komunikácii.

Rozhádaný pár Zdroj foto: Shutterstock.com

Komunikácia v partnerských vzťahoch je ako akákoľvek iná komunikácia. Spôsoby komunikovania v partnerských vzťahoch - vhodné aj nevhodné, otvorené aj manipulačné - sa líšia viac či menej v závislosti na osobe a jej zrelosti.


Prečítajte si aj:

Neodpustené krivdy, nevyjasnené vzťahy, nezodpovedané otázky - čo spôsobujú nášmu telu a psychike?

Komunikácia

Na jednej strane je to vzájomná výmena informácií medzi dvoma ľuďmi, ktorá môžu prebiehať na verbálnej a neverbálnej úrovni. Komunikácia vo všeobecnosti je teda nástroj približovania sa k druhému človeku. Je to ako akýsi most, cez ktorý oboma smermi od jedného človeka k druhému prúdia informácie rôzneho charakteru. A tie vzťah buď posilňujú alebo ho rušia či dokonca aj ničia.

Komunikácia preto môže byť vhodná a nevhodná. Pod vhodnou sa rozumieje spôsob, ktorý vysiela všetky potrebné informácie zo strany odosielateľa k druhému človeku (ich prijímateľovi) a ich forma je viacmenej priama, otvorená, nezahmlievajúca, prijateľná, rozumie jej, nevníma ju ako útok či ponižovanie a jej zmyslom a reálnym efektom je budovanie a upevňovanie vzťahu.

Potom je tu nevhodná komunikácia, ktorá je úplne opačného charakteru. Spôsobuje komunikačné problémy. Tie môžu byť na strane odosielateľa komunikácie – toho, kto hovorí a koná voči druhému, na strane prijímateľa alebo na oboch stranách. Sú to bariéry, ktoré sú v nás alebo spôsoby komunikácie, ktoré používame (a často o nich ani nevieme).

Asi najväčším komunikačným problémom je to, keď spolu nekomunikujeme. Niekedy sú obe strany tak zablokované - hnevom, smútkom, zatrpknutosťou, odporom - hovoriť s druhou stranou, že sa to jednoducho nedá. Za komunikačný problém teda môžeme považovať všetky situácie, kedy nie je komunikácia možná alebo zlyháva.

Komunikačný problém môže byť to, že sa cítime zahnaní do kúta, pritlačení k múru, dehonestovaní, ponižovaní, cítime agresivitu voči tomu druhému kvôli spôsobu, akým s nami hovorí. Komunikácii sa učíme, nakoľko sme si v živote osvojili množstvo rôznych “techník” a “metód” ako komunikovať s druhými: vhodné spôsoby, ale aj rôzne ťahy, klamanie, uhýbanie, útočenie, zadržanie informácií, zosmiešňovanie, manipuláciu.

Inokedy dokonca ani nepočúvame, len hovoríme. Nemáme ani len záujem druhú stranu počuť. Na to, aby sme mohli dobre komunikovať, nie sú treba iba ústa, ale aj uši.

Komunikačné bariéry

Medzi komunikačné bariéry spôsobujú komunikačné problémy vo vzťahu, patria:

 1. zablokovaná komunikácia;
 2. arogancia;
 3. neschopnosť a neochota počuť druhú stranu;
 4. vsúvanie vlastného pohľadu do toho, čo druhá strana hovorí či robí- istá vlastná interpretácia;
 5. agresivita a urážanie druhej strany (vulgarizmy, krik, osočovanie);
 6. klamanie a zavádzanie, neúprimnosť;
 7. nezrozumiteľnosť toho, čo hovoríme („kódujeme“ do tajnej reči, ktorej rozumieme iba my);
 8. hádzanie zodpovednosti na druhú stranu za problémy či už v komunikácii alebo v nejakej veci;
 9. neschopnosť priznať si svoju vinu či podiel viny;
 10. zadržiavanie informácie, nehovorenie „priamo“, skôr nejasne;
 11. bezcieľna komunikácia – komunikácia orientovaná iba na seba, na svoje vyjadrenia bez ohľadu na o toho druhého - nezáujem o človeka;

Iným veľkým problémom v komunikácii s partnerom je často neschopnosť a neochota naučiť sa, ako sa má s ľuďmi správne komunikovať. Často máme pocit, že to vieme, že máme pravdu, aj keď ju nemáme. Naučiť sa vhodne komunikovať je často veľmi ťažké, ale môže to byť cestou k dobrému vzťahu.

Komunikačné nedorozumenia

Niekdy môže byť aj vhodná/správna komunikácia vnímaná ako nevhodná. Je to kvôli tomu, že druhá strana nemusí byť naladená, pripravená či nemusí rozumieť vyslanej informácii a nemusí ju vnímať ako vhodnú, ale skôr napríklad ako útočiacu alebo nejakým spôsobom negatívne pôsobiacu.

Môžeme sa preto niekedy snažiť komunikovať s iným človekom najlepšie ako vieme, ale naša informácia a dobrý úmysel nemusí byť druhou stranou vnímaný (to je už potom problém na strane prijímateľa, ktorý vyhodnocuje to, čo mu hovoríme, nepriateľsky a ohrozujúco).

Môže sa vyskytnúť aj situácia, kedy je problém aj na našej strane. Snažíme sa komunikovať s druhým človekom podľa nás čo najlepšie a najvhodnejšie, ale dostávame do druhej strany negatívnu odozvu. Problém môže byť v tom, že aj keď je podľa nás náš spôsob komunikácie správny, nemusí to tak byť a my si to nemusíme vôbec uvedomovať. Vtedy potrebujeme názor iných ľudí, musíme si uvedomiť, že aj my robíme chyby v komunikácii s druhými, čo nám narušuje vzťahy bez toho, aby sme o tom vôbec vedeli.

Na uvedomenie si problému potrebujeme značnú mieru pokory, aby sme dokázali prijať fakt, že niečo nerobíme správne. V niektorých prípadoch je potrebný odborník, často psychológ a terapeut, aby sme mohli zmeniť kurz našej lode – to, ako komunikujeme.

Čo by sme mohli robiť?

Niekedy aj pri najlepšej schopnosti a snahe nezabránime komunikačnému problému. Vtedy je dobré nechať veci plynúť a čakať, kým si druhá strana uvedomí chybu. Musíme však vedieť a konať tak, aby:

 1. naše vyjadrenia boli jasné, zrozumiteľné;
 2. sme hovorili len za seba;
 3. sme nezavádzali, dokázali sa napr.priznať za chybu;
 4. sme nekričali, neurážali, nenadávali, neponižovali, ale hovorili jasne, čo chceme, čo potrebujeme, čo nám vadí;
 5. ak nás raz niečo uráža, vadí, dotklo sa nás a narušuje nám to vzťah, mali by sme to druhej strane jasne povedať- čo nám to spravilo a povedať, že toto nie! Stop! Nenechať to v nás ticho vrieť v hneve a nemstiť sa druhej strane nepriamo;
 6. niekedy je možno ťažké povedať niečo druhej strane priamo v strachu, že sa urazí, ale zatiaľ nebola vynájdená lepšia metóda.

Vhodná komunikácia nie je iba akási morálka slušného správania, ale aj prax “neblokovania”. Pointou nie je hrať sa na milého človeka. Niekedy je potrebné aj zvýšiť hlas, byť rázny. Na naše správanie vždy prichádza reakcia z druhej strany. Mali by sme si toho byť vedomí, že to, ako komunikujeme, ovplyvňuje naše okolie aj nás samých. Svojimi ústami berieme náš osud aj osud nášho vzťahu do vlastných rúk.


Prečítajte si aj tento článok:

Neodpustené krivdy, nevyjasnené vzťahy, nezodpovedané otázky - čo spôsobujú nášmu telu a psychike?