Meditácia z vás spraví lepšieho človeka: takto začnete

Meditácia nepatrí iba do prostredia budhistických mníchov, venujú sa jej široké vrstvy ľudí, medzi ktorých patria aj slávni herci či speváci, napríklad Richard Gere či Madonna. V tomto duchovnom cvičení ide o spôsob získania rovnováhy a istoty vo svojom živote. Takisto má vplyv na liečbu rôznych chorôb, preto sa ňou čoraz viac zaoberá i medicína a psychoterapia.

Meditácia Zdroj foto: Shutterstock.com

Meditovanie vyzerá možno na pohľad jednoducho, no opak je pravdou. Ak chcete začať s meditovaním, je dôležité vziať na vedomie nasledujúce faktory:

Čas

Benefity meditácie sú najväčšie, ak sa vykonáva pravidelne a ideálne aj v ten istý čas. Vaše telo a myseľ sa takýmto spôsobom lepšie pripravia na „čas meditovania“. Zo začiatku si stačí vyhradiť denne 10 minút a postupne to môžete predĺžiť až na polhodinu. Počas nej by ste nemali byť vyrušovaní, ani pod tlakom či stresom. K najvhodnejším okamihom patrí včasné ráno, keď je myseľ najpokojnejšia, alebo večer, po cvičení a pred spaním – vtedy je telo unavené a myseľ sa už pripravuje na odpočinok.

Miesto

Mali by ste si vybrať tiché, teplé a pohodlné miesto bez rušivých vplyvov, čiže vytvoriť si ideálne podmienky na uvoľnenie a pohrúženie sa do vlastnej mysle. Najlepšie je, ak toto vaše miesto budete využívať na meditáciu stále a v rámci možností ho nemeniť.


Prečítajte si tiež:

Prekonajte lenivosť a začnite správne relaxovať!

Poloha

Keďže sa meditácia praktizuje v sede na zemi, vhodné je použiť vankúš, ktorým si podložíte časť sedacích svalov, a tým udržíte rovnú chrbticu, aby ste predišli bolesti z dlhodobého sedenia a taktiež si napomohli k dosiahnutiu vyšších stavov vedomia. Menej časté sú aj polohy na stoličke a v ľahu (riziko zaspatia).

Ako sedieť?

Pre začiatočníkov:

  • turecký sed (sukhásana) - jednoduchý sed so skríženými nohami.

Pre pokročilých:

  • dokonalý sed (siddhásana) - ľavú nohu pokrčte v kolene a pritiahnite ľavé chodidlo smerom k rozkroku. Takisto pravú nohu pokrčte v kolene a pritiahnite pravé chodidlo k ľavej nohe a jemne položte nartom na ľavé lýtko. Pravé chodidlo smeruje hore. Váhu preneste na sedacie kosti a vystrite chrbticu. Paže a lakte sú uvoľnené, ruky spočívajú na kolenách dlaňami nahor alebo dole.

  • úplný lotos (padmásana) - pokrčte pravé koleno a oboma rukami uchopte pravú nohu za členok a položte jej nart na ľavé stehno v blízkosti triesla. Potom rovnako založte aj ľavú nohu.

  • polovičný lotos (ardha padmásana) - založte len jednu nohu.

Ruky sú položené na kolenách, uložené na sebe v lone, dlaňami so spojenými palcami (dhjána mudra), alebo sú palce a ukazováky spojené s dlaňami obrátenými nahor (ďžňána mudra). Tieto polohy prstov (mudry) majú symbolický charakter.

Koncentrácia

Zvoľte si objekt meditácie/pozorovania - jednu konktrétnu vec. Dobrým objektom je pozorovanie vlastného tela, keď si uvedomujete toto vnútorné prostredie. Pre začiatočníka je najjednoduchšie pozorovanie vlastného dychu (prúdenie dychu v nozdrách, v hrdle, v hrudníku). Takto sa vnútorné vibrácie v mysli spomalia a zlepší sa vnímanie prítomného okamihu. Dych sa spomalí, prehĺbi, a myseľ sa stane tichá a pokojná. Koncentráciu si môžete zlepšiť aj recitovaním mantier – úryvky z posvätných textov (Véda, Upanišáda), odriekané ako modlitba, slúžiaca na zvukovú vibráciu.

Výsledky

Hoci spočiatku budete mať problém udržať myseľ, aby neskákala od jednej myšlienky k druhej, a telo vám bude trnúť, po pár týždňoch pravidelnej meditácie tieto problémy zmiznú. Dosiahnete kompletnú regeneráciu, nájdete vyrovnanosť a pokoj. Ďalej sa vám zlepší koncentrácia a myšlienky budete mať jasnejšie. Meditovanie sa prejaví aj na vašej fyzickej stránke – zrýchli sa metabolizmus, zlepšia sa funkcie žliaz a zefektívni sa činnosť mozgu.

Celkovo sa dá povedať, že toto duchovné cvičenie dokáže zlepšiť kvalitu života a takisto kvalitu osobnosti.

Začnite meditovať s pomocou tohto videa:

Zdroj videa: YouTube.com

Prečítajte si aj tento článok:

Prekonajte lenivosť a začnite správne relaxovať!