Prečo dopĺňať koenzým Q10 pri ochoreniach srdca?

Koenzým Q10 (ubichinón) je telu vlastná látka, ktorá sa nachádza v každej bunke. Je dôležitou súčasťou energetického metabolizmu. Premieňa energiu zo sacharidov a mastných kyselín na prenášače, ktoré riadia ďalšie procesy organizmu na úrovni buniek, rastu, tvorby energie.

Srdcové ochorenie Zdroj foto: Shutterstock.com

Funkcia koenzímu Q10

Je súčasťou oxidačných procesov a ako antioxidant bojuje proti voľným radikálom. Chráni srdce a kostrové svalstvo. V malých množstvách sa prirodzene vyskytuje v mäse z orgánov ako pečeň, obličky, srdce, ale tiež v hovädzom mäse, sardinkách, makrelách, sójovom oleji a arašidoch.


Prečítajte si aj:

Čo by ste mali robiť pre zdravie vášho srdca?

Energia pre vaše srdce

Medzi najčastejšie ochorenia srdca patrí angína pectoris (ischemická choroba srdca), srdcové arytmie, endokarditída, fibrilácia predsiení, chronické srdcové zlyhávanie, hypertenzia a rôzne iné vrodené srdcové vady a chlopňové chyby. Srdce je tvorené svalovými bunkami, v ktorých sa vytvárajú elektrické vzruchy. Vzruchy sú potrebné pre správnu a pravidelnú kontrakciu celého srdcového svalu a teda pre dostatočné vypudenie krvi do tela. Na tento proces sa spotrebuje veľké množstvo energie.

V štúdiách potvrdili pozitívny účinok koenzýmu Q10:

 • U pacientov so srdcovým zlyhávaním. Výsledky ukázali, že pridanie koenzýmu Q10 do liečby významne znížilo počet hospitalizácií z dôvodu zhoršenia srdcového zlyhania a výskyt závažných komplikácií u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním.
 • Pri svalových bolestiach (myopatických bolestiach), ktoré sú nežiadúcim účinkom liečby zvýšeného cholesterolu – statínmy.
 • U ľudí s rakovinou (myelómy, lymfómy, rakovina prsníka, hrubého čreva, obličiek, hlavy a krku) sa zistili nízke hladiny koenzýmu Q10. Štúdie ukázali pozitívny vplyv na imunitný systém takto chorých a užitočnosť pri sekundárnej liečbe rakoviny.
 • V porovnaní s placebom lepšie funguje ako profylaxia migrény. U pacientov sa znížil počet dní s bolesťou hlavy a dní s nevoľnosťou.
 • Pri terapii hypertenzie koenzým Q10 sa môže znížiť systolický tlak (vrchná hodnota na prístroji) krvi o 17 mmHg a diastolický (spodná hodnota na prístroji) o 10 mmHg, bez výrazných nežiadúcich účinkov. Normálny tlak krvi sa pohybuje okolo 120/80 mmHg (systolický/ diastolický).

Využitie koenzýmu Q10 môže byť tiež pri alergií, astme, nervových ochoreniach, počiatočnej fáze Parkinsonovej choroby, paradentóze, únave a vyčerpanosti.

Optimálna dávka koenzýmu Q10 sa líši podľa ochorenia. Na prevenciu postačuje dávka 20 – 60 mg/deň. Pri ochoreniach srdca sa dávka pohybuje od 100 – 200 mg/deň a je potrebná konzultácia s lekárom.

Srdcovým ochoreniam je dôležité predchádzať a tie už vzniknuté sledovať pravidelnými preventívnymi prehliadkami (EKG, kontrola cholesterolu, krvného tlaku, váhy, cukru v krvi). Pomôže obmedziť fajčenie, vyhýbať sa zafajčeným priestorom a zabezpečiť si dostatok pohybu.

Zdroje:

 1. FOLTÁN, V., et al.2012. Voľnopredajné prípravky lieky vydávané bez lekárskeho predpisu a prípravky na podporu zdravia v praxi lekára a lekárnika .Bratislava. Educafarm. 2012. s .115. ISBN 978-80-970983-0-8.

 2. FREDERICK L. CRANE, 2001. Biochemical functions of Coenzyme Q10. In: Journal of the American College of Nutrition. [online] 2001. vol.20, s. 591-598. [cit. 2016-09-10] Dostupné na: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07315724.2001.10719063

 3. MORISCO, C. et al., 1993. Effect of coenzyme Q10 therapy in patients with congestive heart failure: a long-term multicenter randomized study.2016. [online]. Springer Link, 2016. [cit. 2016-09-10]. Dostupné na: http://link.springer.com/article/10.1007/BF00226854

 4. ROSENFELDT, FL., et al., Coenzyme Q10 in the treatment of hypertension: a meta-analysis of the clinical trials. In: J Hum Hypertens. [online]. 2007.vol.21, no.4,s.297-306. [cit. 2016-09-10] Dostupné na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17287847

 5. SÁNDOR, P.S., et al., 2005. Efficacy of coenzyme Q10 in migraine prophylaxis: A randomized controlled trial. In: Neurology. [online]. 2005. vol. 64, no. 4, s.713-715. [cit. 2016-09-10] Dostupné na: http://www.neurology.org/content/64/4/713.short

 6. SILBERNAGL, S., et al.,2012. Atlas patofyziologie.2. vyd. Praha. 2012. s.194. ISBN 978-80-247-3555-9.

 7. WebMD, 2005 - 2016[online] 2016. Dostupné na: http://www.webmd.com/heart-disease/heart-failure/tc/coenzyme-q10-topic-overview#1


Prečítajte si aj tento článok:

Čo by ste mali robiť pre zdravie vášho srdca?