5 dôvodov na zmenu práce

Odísť zo zamestnania je jedným z najťažších rozhodnutí. Každý z nás má za sebou i ťažšie skúsenosti z práce, no to ešte nie je dôvodom na výpoveď. Avšak, ak jediným dôvodom vášho zotrvania sú peniaze a akýsi zvyk či istota, ide o varovné signály, že je čas na odchod.

Čas odísť z práce Zdroj foto: Shutterstock.com

1. Toxické pracovné prostredie

Ak vás niekto obťažuje (sexuálne alebo inak), alebo je vaše pracovisko priam továrňou na stres, plné konfliktov, súbojov a týrania zamestnancov, lepšie urobíte, ak odídete.

2. Tyrani na pracovisku

Môže ísť o spolupracovníka, šéfa, alebo dokonca klienta či zákazníka. Pokiaľ ste terčom tyrana na pracovisku, buď sa to snažte s dotyčným rozumne vyriešiť, alebo ak to nejde, hľadajte prácu inde. Výskum ukázal, že trvalé šikanovanie na pracovisku môže mať obrovský negatívny vplyv na zdravie jedinca.

3. Slepá ulička: neexistuje žiadna šanca pre povýšenie

Azda každý túži po tom, aby bol raz povýšený. Ak však robíte všetko stopercentne, no vaša snaha vychádza nazmar, je čas zamyslieť sa nad zmenou práce, kde váš prístup ocenia viac.


Prečítajte si tiež:

Ako znovu získať radosť z práce?

4. Žiadny kariérny rast

Ak máte pocit stagnovania vo svojom súčasnom zamestnaní, pretože práca je príliš ľahká alebo na príliš nízkej úrovni, no vy máte väčšie ambície, je čas začať hľadať novú pozíciu, ktorá vám umožní rásť a rozvíjať sa. Väčšina firiem svojich zamestnancov motivuje k získavaniu nových zručností a niektorí ich i podporujú pri dodatočnom štúdiu či školení, pretože si uvedomujú hodnotu kvalifikovaných pracovníkov.

5. Postrádanie účelu alebo významu práce

Práca by mala mať účel alebo význam. Ak vás terajšie zamestnanie nejakým spôsobom neobohacuje, mali by ste uvažovať o zmene povolania. Pretože v práci trávite veľkú časť života, tak by mala byť zmysluplná a uspokojivá.

Dve základné pravidlá pre kariérny rast

Sledovanie príležitostí

Stále sledujte nové a lepšie pozície, či už priamo vo vašej práci alebo mimo nej. Majte o nich prehľad a informácie. Je to dôležité, pretože príliš veľa ľudí váha nad možnosťou zmeny práce, pretože majú obavu, že nebude lepšia ako ich momentálna pozícia.

Žiadne riziko – žiadna cena

Na jednej strane je tu strach z pomerne vysokej nezamestnanosti, a tak sa stáva, že ľudia sa často uspokoja aj s podpriemernou prácou, len aby mali pocit istoty. Len zriedka dosiahnu v takomto prípade úspech a uspokojenie.

Medzi najúspešnejších ľudí patria práve takí, ktorí menia zamestnanie niekoľkokrát, no vždy postupujú k vyšším pozíciám. Ak veríte vo svoj talent, schopnosti a pracovnú morálku, čaká na vás naozaj veľa príležitostí a dosiahnuť môžete všetko, čo chcete. Len sa netreba báť.


Prečítajte si aj tento článok:

Ako znovu získať radosť z práce?