Psychológ radí: naučte sa ovládať

Sebaovládanie nemusí v dnešnej dobe slobody a dôrazu na spontánnosť znieť našim ušiam najpríjemnejšie. Kontrola nad nami samými funguje v našom správaní ako funguje logika v našom myslení.

Sebaovládanie Zdroj foto: Shutterstock.com

Cieľom logiky je vniesť poriadok do myslenia, zorientovať sa v realite, lepšie ju uchopovať. Cieľom sebaovládania je vniesť poriadok do nášho konania, získať istú vládu nad sebou, vedieť si prikázať a nebyť len tak vláčení každým impulzom, ktorý v nás vznikne a snaží sa nás ovládnuť.


Prečítajte si aj:

8 každodenných zvykov, ktorými si vybudujete silnú vôľu

Sebaovládanie má sociálny rozmer

Sebaovládanie je teda schopnosť získať vládu a riadenie nad samým sebou. Môžeme preto hovoriť o sebaovládaní ako o schopnosti “rozkázať si” niečo urobiť alebo neurobiť. Neurobiť znamená limitovať sa a to môže mať aj sociálny rozmer. Ľudia sa môžu správať voči druhým sebecky či nevhodne (“neslušne”, asociálne), pretože nevedia limitovať svoje túžby.

Sebaovládaniu sa učíme už v detstve a je hlavnou úlohou výchovy. V jej rámci usmerňujeme, stanovujeme mu hranice. Súvisí to zároveň aj s istou morálkou a úspechom: učenie sa limitom voči iným - čo môžeme a čo už nie. Takisto s výchovou a učením - Princípy ovládania svojho bytia si najprv osvojujeme „tlakom“ zvonka a potom prechádzame do úrovne seba-ovládania. Získavame nad sebou, nad svojim správaním kontrolu.

Významným prvkom pri sebaovládaní je schopnosť myslenia, zvažovania či chápania – to je základný predpoklad. Zmysluplne ovládať samého seba môžeme iba pri určitej úrovni inteligencie.

Zníženú kontrolu nad sebou majú preto často:

 • tí, ktorí majú zníženú úroveň myslenia;
 • tí, ktorých to nemal kto naučiť. Ich správanie je preto veľmi dezorganizované, nevedia nič dosiahnuť.

Učením sa sebaovládaniu posilňujeme svoju vôľu

Sebaovládanie či sila vôle je zručnosť. K základným princípom, ako zvýšiť naše sebaovládanie a silu vôle patria:

 1. Zíde z očí, zíde z mysle: naša schopnosť odolávať okamžitému impulzu, teda pokušeniu, je posilnená vtedy, ak máme danú vec či podnet mimo nášho zraku a dosahu. Čo je mimo nášho videnia, „neotravuje“ našu myseľ. Je to “odstránenie” podnetu či pokušenia z dosahu.
 2. Vytvorenie plánu: úlohou a cieľom zároveň je vytvorenie si plánu vopred. Plán či úmysel vždy začína slovami: „Ak – tak potom….“ Ak napr.nechceme na nejakej párty piť alkohol, môžeme si vytvoriť plán: „Ak ma ponúknu alkoholom, tak potom vždy požiadam o minerálkou s citrónom alebo nealkoholické pivo“. Viem, čo chcem a viem ako asi reagovať. Nie som v danej situácii tak úplne bezmocný.
 3. Odoprenie si niečoho - cvičenie vôle a sebaovládania: cieľom tejto techniky je naučenie sa schopnosti povedať nie svojim chúťkam, pokušeniam či nutkaniu. Je to schopnosť „povedať si nie“. Môže ísť aj o drobnosť: nemusíme mať všetko, nemusíme všetko vidieť, počuť, zjesť, ochutnať a podobne. Preto je sebaovládanie istým druhom cvičenia – cvičenia seba. Sebaovládanie či sila vôle je často prirovnávaná k svalom. Niekedy môžeme byť, rovnako ako sval, vyčerpaní. Ale funguje to rovnako ako so svalmi – dlhodobým a postupným zaťažovaním svalov získavajú silu a vytrvalosť. Rovnako funguje aj schopnosť sebaovládania. Odopretím si sladkostí, pravidelným tréning opäť získavate silu a vytrvalosť - tú vnútornú. Fajčiari, ktorí chcú prestať fajčiť a posilňujú svoje sebaovládanie sú pochopiteľne úspešnejší ako tí, ktorých vôľa je slabá a netrénovaná.
 4. Sebamonitorovanie: jeho cieľom je získanie schopnosti vnímať seba - čo robím, ako to robím a kedy.
 5. S tým súvisí aj vytváranie si cieľov, ktoré chceme dosiahnuť a bod vytvárania si plánu “Ak- tak potom”. Je tu konkrétna predstava, čo chcem robiť a čo chcem dosiahnuť a konkrétne smerovanie – cieľ samotný. Mať cieľ znamená polovičnú výhru – viem, čo chcem a hľadám prostriedky, ako to dosiahnuť. Cieľ dodáva snahe zmysluplnosť, motiváciu a energiu. Usmerňuje.
 6. Pravidelné opakovanie: pravidelný tréning, donútenie sa do niečoho, odopretie si niečoho, prekonanie sa v niečom. Ako sa vraví - cvik robí majstra. To platí aj v sebaovládaní.
 7. Pozor na novoročné predsavzatia: vznosné a veľkolepé novoročné predsavzatia pôsobia deštruktívne a oslabujúco na sebaovládanie. Lepšie je stanoviť si jeden plán v danom čase a sústrediť sa naň ako na viacero, ktoré nezvládnete a prestanete si veriť. Oslabuje to vašu vôľu. Rozhodnúť sa prestať fajčiť, pravidelne tvrdo cvičiť plus ďalšie a ďalšie ciele sú cestou k neúspechu. Treba si plán aj sily rozložiť. Ľahšie premôžeme jedného súpera ako troch naraz. Ak niečo zvládneme, nepotrebujeme už potom toľko sily a vôle na jeho ďalšie udržiavanie a môžeme prejsť aj na niečo iné.
 8. Fyzické cvičenie: sebaovládanie veľmi významne podporuje a posilňuje pravidelné fyzické cvičenie. Ovládaním a rozkázaním svojmu telu dokážeme rozkazovať aj svojej psychike.
 9. Pokušenie a túžba sú ako vlna: impulz k niečomu, čo chceme prekonať, funguje ako vlna. Prvý nápor je silný – treba vyčkať aspoň 10 minút, neísť do toho hneď. Potom buď ustane a my ho ustojíme alebo vydržíme aspoň tých 10 minút, než podľahneme pokušeniu. Aj to je niečo.
 10. Odpustenie si: niekedy sa chceme veľmi ovládnuť, mať silnú. Často však zlyháme. To môže viesť k seba-odporu či seba-nenávisti. Je dobré byť si vedomý zlyhania, ale však dôležité je aj vedieť si odpustiť, aby sme sa mohli postaviť a znova to skúsiť.
 11. Odloženie uspokojenia: toto spojenie znamená schopnosť povedať si nie teraz. Je to odolávanie okamžitým nutkaniam: ak sa teraz dokážem ovládnuť, môžem si neskôr dovoliť niečo väčšie. Je to získaná schopnosť zvládnuť okamžitú potrebu uspokojenia aktuálnej túžby. Odopierame si malé ciele a dosahujeme iné, väčšie.

Sebaovládanie je ako boj so samým sebou. Alebo niečo ako tunning auta. Nemusí to nutne byť, ale keď to máme, tak je to celkom fajn a vyzerá to dobre.


Prečítajte si aj tento článok:

8 každodenných zvykov, ktorými si vybudujete silnú vôľu