Plusy a mínusy liekov na spanie

Nespavosťou – insomniou trpí asi jedna tretina populácie. Častejšie sa vyskytuje u žien a u starších ľudí. Lieky na spanie vyvolávajú útlm centrálneho nervového systému, čo vedie k ospalosti a zníženiu motorickej aktivity.

Lieky na spanie Zdroj foto: Shutterstock.com

Existujú 2 fázy spánku: non-REM, ktorý tvorí asi 70-75% celkovej dĺžky spánku a REM spánok, v ktorom sa sníva väčšina snov. Lieky na spanie - hypnotiká skracujú REM fázu spánku, čo sa môže prejaviť ako znížený pocit oddýchnutia. Dôležité pri výbere hypnotík je odlíšiť, o akú poruchu spánku ide. Nespavosť môže byť spôsobená poruchou zaspávania, skorým prebúdzaním alebo nedostatočnou hĺbkou spánku.


Prečítajte si tiež:

Základné pravidlá pri kombinovaní liekov

Druhy liekov na spanie

V liečbe sa používajú najčastejšie benzodiazepím a hypnotiká ako zolpidem a zopiklom.

Benzodiazepíny pomáhajú rýchlejšiemu zaspávaniu a znižujú počet prebudení počas noci. U pacientov s poruchou zaspávania sa používa midazolam, ktorý má kratší účinok.

Pri pacientoch, ktorí sa počas noci prebúdzajú alebo majú krátky spánok, sa používajú stredne dlho pôsobiace benzodiazepíny ako nitrazepam a flunitrazepam. Benzodiazepíny by nemali užívať ľudia, u ktorých sa vyžaduje nezmenená pozornosť, ako pracovníci vo výškach alebo vodiči. Môžu spôsobovať poruchy pamäte, a to najmä u starších pacientov. Spôsobujú útlm dýchania, čo je nebezpečné pri ich kombinácii s niektorými liekmi alebo alkoholom. Na benzodiazepímy vzniká tolerancia a závislosť, náhle prerušenie liečby môže viesť až k abstinenčným príznakom.

Zolpidem sa používa pri poruchách zaspávania, nespôsobuje závislosť a nevzniká naň tolerancia. Zopiklon by sa nemal užívať dlhšie ako mesiac.

Extrakty z rastlín pre lepší spánok

Pri nespavosti možno použiť aj extrakty z rastlín. Použitie je vhodné u ľahkých foriem nespavosti. Používa sa najmä nálev z koreňa kozlíka lekárskeho (Valeriana officinalis) a kvet hlohu obyčajného (Crataegus oxycantha), z ktorého sa pripravujú nálevy alebo tinktúry.

Dlhodobá liečba nespavosti hypnotikami nie je odporúčaná. Pri dlhodobej liečbe dochádza ku vzniku tolerancie a závislosti. Okrem toho sa objavujú nežiadúce vedľajšie účinky ako bolesti hlavy, únava a ospalosť počas dňa. Cieľom liečby by malo byť odstránenie príčiny nespavosti a lieky na spanie by mali mať iba pomocnú a dočasnú úlohu.


Prečítajte si aj tento článok:

Základné pravidlá pri kombinovaní liekov