Aký je súvis medzi cumľaním palca a alergiou?

Sanie palca a hryzenie nechtov môže spôsobiť deťom zdravotné problémy a potenciálne finančné problémy ich rodičom, ktorí budú platiť za zubné strojčeky. Avšak tieto dva detské zlozvyky majú aj prekvapivú druhú stránku.

Sanie palca Zdroj foto: Shutterstock.com

Podľa aktuálnej štúdie, uverejnenej v časopise Pediatrics, majú takéto deti nižšie riziko vzniku alergií. Štúdia vznikla, aby otestovala hypotézu, že zredukované vystavenie sa mikroorganizmom, inými slovami zvýšená hygiena, sú zodpovedné za nárast alergických ochorení, ktorých svedkom sme posledné desaťročia.


Prečítajte si aj tento článok:

Má vaše dieťa správne držanie tela?

Alergické ochorenia sú momentálne jednou z najväčších epidémií v Európe. Viac ako 150 miliónov Európanov trpí nejakou formou alergie a prieskumy hovoria, že v ďalšej dekáde sa ich počet vyšplhá až na 250 miliónov. Stúpajúci počet alergikov na Slovensku zachytávajú aj štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Napríklad len počet evidovaných pacientov s alergickou nádchou sa od roku 2000 do 2012 zvýšil o 192 484 pacientov. Podľa posledných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií bolo na Slovensku evidovaných 436 137 osôb s alergickou nádchou.

Sanie a hryzenie znižujú riziko vzniku alergie

Pre účely štúdie vedci merali zlozvyky sania palca a hryzenia nechtov u viac ako tisícky detí z Nového Zélandu vo veku 5, 7, 9 a 11 rokov. Testy na alergie boli u nich vykonané, keď mali 13 a 32 rokov. Analýza ukázala, že jedným alebo druhým spomínaným zlozvykom „trpelo“ 31 percent zo všetkých detí.

Keď boli deti testované vo veku 13 rokov, citlivosť voči alergénom bola nižšia u tých, ktorí si sali palec alebo hrýzli nechty (asi 38 percent z detí) - v porovnaní s tými, ktorí to nerobili (49 percent). Tento pomer zostal zachovaný aj pri testovaní v 32 rokoch, a to napriek tomu, že citlivosť na alergie mohli ovplyvniť ďalšie faktory, ako napríklad pohlavie osoby, rodinná anamnéza alergií, vlastníctvo domácich zvierat, dojčenie a fajčenie rodičov.

Ako presne pôsobenie mikróbov mení imunitné funkcie týmto spôsobom, nie je zatiaľ známe. Predpokladá sa, že vystavenie sa mikróbom ovplyvňuje imunitný systém v boji proti infekciám viac než v rozvoji alergie.

Avšak tieto zistenia neznamenajú, že rodičia by mali začať rozprávať svojim deťom, aby si hrýzli nechty alebo sali palec. Môžeme sa však na ne pozerať ako na pozitívnu stránku veci a nechať deti byť deťmi: hrať sa vonku v tráve a sem tam aj v špine - to by deti mali robiť.


Prečítajte si aj tento článok:

Má vaše dieťa správne držanie tela?