Syndróm "obetného baránka" - nepreberajte zodpovednosť za problémy druhých

Obetný baránok je niekto, na koho sa zvalí vina, aj keď nie je zaručené, že je jeho. Obetným baránkom sa stávame vtedy, keď sme vyčlenení, keď sa na nás pozerá ako na zlých, keď sa na nás zvalí vina kvôli niečomu, nad čím sme buď nemali kontrolu alebo za to mohol niekto druhý.

Syndróm obetného baránka Zdroj foto: Shutterstock.com

Obetný baránok

Ide o symbol prebratý zo židovského náboženstva. V Biblii je popisovaný ako rituál zbavenia sa hriechov celého spoločenstva tým spôsobom, že sú hriechy akoby položené na obetné zviera, ktoré nesie zodpovednosť za hriechy ľudí a je ponúknuté na obetu – potrestajú ho a obetujú zároveň. Celý proces prebiehal tak, že po rituálnom prenesení viny na zviera bolo toto zviera následne vyhnané von z mesta, do divočiny a izolácie. Ako niečo nečisté, prekliate, zlé.

Syndróm obetného baránka ako dôvod problémov

V psychológii je obetný baránok symbolickým označením človeka, ktorý je druhými zadefinovaný a vnímaný ako pôvodca rôznych našich vlastných ťažkostí, problémov, chýb, prešľapov a iných nedostatkov. Jednoducho je pôvodcom zla. Cieľom hľadania obetného baránka je to, aby si ostatní mohli povedať, že sú bez viny. Následne plní obetný baránok úlohu toho, že sú všetky tieto hriechy a nedostatky prenesené na neho. Je to zbavenie sa vlastnej viny a jej prenesenie na druhého. V ďalšej fáze je obetný baránok vyčlenený. Nesie teda následky týchto postojov druhých k nemu či chce alebo nechce. Princíp je jednoduchý: naše viny prenesieme na druhého a toho potom ako nečistého a zlého zničíme.

Odpustenie viny: dôležitým prvkom v celom procese obetného baránka je odpustenie vlastnej viny cez obetovanie iného. Členovia skupiny preložili svoje hriechy na hlavu obetnému baránkovi, a tým dosiahli odpustenie. Celý tento proces je zvrátený, nakoľko nevinný človek trpí za naše prešľapy.

Obetný baránok ako dobrý terč: človek sa môže vyskytnúť v úlohe obetného baránka aj nechtiac. Tak, že agresivita niekoho druhého, kto je frustrovaný z niečoho alebo niekoho iného, si nájde cieľ slabšieho. Tento jav je označovaný ako šikana. Slabší je tak ľahko dostupný cieľ.

Jednotlivec aj skupina

Obetným baránkom môže byť jednotlivec, ale aj skupina. Zistilo sa, že v čase ekonomických ťažkostí sa hľadá obetný baránok medzi minoritnými skupinami. V minulosti boli obetnými baránkami Židia, typicky ženy alebo dievčatá. Na nich sa kládlo všetko to, čo spoločnosť nevedela tolerovať. Aký je toho dôvod? Problémy je treba na niekoho zvaliť. Agresivita sa takto presúva nie na skutočný zdroj ťažkostí a frustrácie, ale na slabšieho (ktorý s tým vlastne ani nemá nič spoločné). Je to také lacné vybitie si zlosti na slabšom.

Dôvody vytvorenia obetného baránka

Označenie a zvolenie si niekoho za obetného baránka má, samozrejme, svoje dôvody. Patrí k nim potreba podporiť súdržnosť skupiny, snaha uškodiť niekomu – pre záchranu seba, svojho postavenia v skupine, v práci, odstrániť z cesty súpera.

Obetný baránok je ako hromozvod hnevu ostatných: ak sa niekto stane ľahkým terčom pre iných, dostáva sa do veľmi nezávideniahodnej pozície. Ak sa nenájde nikto, kto zastaví tento proces a osoba sa nevie brániť, stáva sa hromozvodom, cez ktorý prechádza všetko zlé od druhých – vylievajú si na ňom stres, neúspechy, zlú náladu. Je to niekto, do ktorého si môžu kopnúť, a tak preniesť to zlé zo seba naňho. Je akoby centrom šikany.

Sociálna rola: aj pozícia obetného baránka je LEN sociálna rola. Ale veľmi nepríjemná a ťažko sa z nej dostať von. Je to kvôli tomu, že spoločnosť ako taká potrebuje takéhoto človeka, potrebuje na niekoho hádzať vinu, s ktorou sa nedokáže vysporiadať sama. Máme na mysli iracionálnu špinu, nie odôvodnené negatívne reakcie na nevhodné konanie.


Prečítajte si aj:

Stretli ste sa už s pojmami ako mobbing či bossing? Ide o psychický teror na pracovisku

Ako vystúpiť z role obetného baránka?

  1. Dôležité je uvedomiť si, že ste sa do tejto role dostali. Nepodceňujte to. Tiež je potrebné identifikovať situácie, kedy cítite, že sa do tejto role dostávate.

  2. Zvážte, či ste naozaj obetným baránkom alebo či ste naozaj neboli na vine. Od toho sa odvíjajú ďalšie reakcie na situáciu.

  3. V prípade viny sa treba postaviť a priznať si ju, čo je znakom zrelosti. Na druhej strane to neznamená niesť všetku vinu, aj tú, ktorá vám nepatrí. Ak si priznáte svoj podiel viny, tento psychologický krok môže pomôcť dostať ľudí naspäť na vašu stranu.

  4. Po priznaní svojej viny použite konštruktívnu kritiku, oddeľte svoju vinu a podiel viny druhých. Poukážte na momenty, kde ste už nemali kontrolu nad situáciou, a kde prichádza vina iných. Vysvetlite to však konštruktívne, nie v zlom, s cieľom zničiť či potopiť iných. Cieľom je zlepšiť svoju situáciu, nie dostať druhých do tej istej.

  5. Či už ste obetným baránkom alebo sa táto pozícia na vás začína lepiť, potrebujete mať primerané sebavedomie, aby ste sa vedeli za seba postaviť a povedať, že situácia nie je fér. Ľudia majú tendenciu zvaľovať vinu na tých, ktorí ticho sedia a nebránia sa, či už sú vinní alebo nie. Zaslúžite si, aby sa s vami jednalo s rešpektom. A práve zdravé (nie prehnané) sebavedomie nedovolí iným zaobchádzať s vami nevhodne.

  6. Sebavedomie vedie k schopnosti postaviť sa za seba a povedať útočníkovi: „Je pre mňa neprijateľné, aby si sa so mnou takto bavil a nedovolím ti so mnou takto hovoriť“. Ak s vami niekto nedokáže hovoriť ako zrelá osoba, nech sa k vám nevyjadruje vôbec. Ak ste len neférovo označení ako možná príčina problému, povedzte napríklad: „Vidím, že si kvôli tej veci nahnevaný, ale je to voči mne neférové zvaľovať na mňa bezdôvodne vinu.“

  7. Ak vás osoba naďalej obviňuje, odíďte z miestnosti. Ak aj napriek vášmu vyjadreniu, že toto správanie je neprijateľné, pokračuje, buď ho zastavíte alebo budete musieť odísť. Najhoršia voľba je zostať, byť ticho a byť ľahkým terčom. Ak neprestanú, vstaňte, odíďte, kým ich to neprejde.

  8. Mnohí ľudia sú pre naše mentálne, ale aj celkové zdravie doslova toxickí. Ak sa stretáte s takýmito ľuďmi, ktorí vás nepočujú, ktorým vysvetľujete, že toto a toto nie je moja vina a oni stále nepočúvajú, dištancujte sa od nich. Kým je to možné. Tým im ukážete, že sa nedáte zlomiť a nebudete pre nich ľahkým terčom hnevu, zvaľovania viny a posmeškov.


Prečítajte si tiež:

Stretli ste sa už s pojmami ako mobbing či bossing? Ide o psychický teror na pracovisku

slnecna laska

Pan mgr.Na utlom, nizkom krehkom človeku si ludia viac dovolia ako na zavalitom, vysokom, lebo to evokuje k tomu.
Aby sa niekedy vyriešili veci, niekedy sa musí urobiť za druhého.
Nič nie je preto lebo.Nič sa nedeje preto lebo.
Ćlovek je jedinečný a ma v sebe odpoveď, Každý je iný.
Ked každý bude pomáhať predovšetkým sebe, tak nebude musieť každý pomáhať iným.
jeden psycholog uznávaný povedal, ked zacnete rozpitvavat, osobnost, rodinu, je na najlepšej ceste, na rozpad, začne analyzovať a hladať problémy.
Aj to čo si nevšimal, Prirodzene mysel vyselektuje riešenie, treba klud a čakať.
Človek sa má hybať sam.
A Ak stretne plno ludi už si nepamatá ako to bolo.

kamilos

, hotovo.-treba odtiaľ odísť.
všetko s usmevom. bajka- do mierumilovnej dediny, prisli nezvaní hostia, -a oni ich vítali s usmevom, a klańali sa, čuduj sa svete boli zastavení- nechapli.

treba sa nsmerovať na pekné veci.