Diabetes 2. typu, glukotoxicita a vplyv na kardiovaskulárne ochorenia

Ak trpíte cukrovkou, prípadne kardiovaskulárnym ochorením, iste vás bude zaujímať, ako udržať inzulín pod kontrolou podľa najnovších vedeckých poznatkov. V čom spočívajú takéto liečebné postupy?

Liečebné postupy pri cukrovke Zdroj foto: Shutterstock.com

O čom to je: súhrnný prehľad aktuálnych štúdií o dominantnej potrebe udržiavať hodnoty inzulínu v liečbe diabetu i kardiovaskulárnych ochorení na čo najnižšej hodnote, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu biologických procesov.

Pozitíva: konzistentnosť údajov z posledných rokov, naznačuje jednoduché riešenie cestou zníženia glykemickej nálože.

Otázniky: interakcia s mikrobiotou, enviromentálne faktory, psychológia

Súvislosti: už existencia reálne vyliečených bývalých pacientov s DM2.

Link: https://www.dietdoctor.com/failure-of-the-glucotoxicity-paradigm-in-type-2-diabetes

Poznámka: v súčasnosti sú niektoré postupy ešte v nesúlade s guidelines, snaha o implementáciu zmien.


Pozrite si tiež:

Teória o cholesterole a počítaní kalórií je mŕtva – poznáme primárnu príčinu srdcovo-cievnych chorôb