Štruktúra tela – aký je optimálny podiel vody a kostí? (2. časť)

Na vašej hmotnosti a zdraví sa odráža aj množstvo telesnej vody a hodnoty kostnej hmoty. Aby ste ich mali v norme, je dôležitá správna strava a pravidelný tréning.

Kosti a voda v tele Zdroj foto: Shutterstock.com

Voda v tele

Percento nameranej vody v organizme je dané napríklad presnosťou merania telesného tuku. Ak majú ľudia opuchy, vychádza im v meraní nižší podiel tuku než aký v skutočnosti majú. Ak je človek dehydrovaný, prístroje ukazujú, že má tuku viac než v skutočnosti. Všetky merania sú teda zaťažené určitou chybou.

Muži majú v tele viac vody než ženy a s pribúdajúcim vekom celkový podiel klesá. Jej obsah v tele je ovplyvnený mnohými faktormi, takže je ťažké udať konkrétne čísla.

Percento obsahu telesnej vody

Muži

10 - 18 rokov - 59 % 57 %

18 - 40 rokov - 61 % 51 %

40 - 60 rokov - 55 % 47 %

nad 60 rokov - 52 % 46 %

Ženy

10 - 18 rokov - 57 %

18 - 40 rokov - 51 %

40 - 60 rokov - 47 %

nad 60 rokov - 46 %


Prečítajte si tiež:

Štruktúra tela – aký je optimálny podiel tuku a svalov? (1. časť)

Kostná hmota

Kostrová hmota ukazuje hmotnosť kostí v tele (úroveň kostných minerálov, množstvo kalcia a ostatných minerálov). Výskumy preukázali, že cvičenie a tým rozvoj kostného tkaniva pomáha k vývinu silnejších a zdravších kostí. Štruktúra kostí sa nemení v krátkom časovom úseku, je dôležité dlhodobo rozvíjať a udržiavať zdravé kosti vyváženou stravou a dostatočnou pravidelnou telesnou aktivitou. Ľudia, ktorí majú obavy z ochorení kostí, by mali navštíviť svojho lekára.

Pacienti, ktorí trpia osteoporózou alebo ich kosti majú nižšiu hustotu spôsobenú vyšším vekom, nízkym vekom, tehotenstvom, hormonálnou liečbou alebo inými príčinami, nezískajú meraním na tejto váhe presný údaj o množstve kostnej hmoty. Priemerné hodnoty kostnej hmoty pre osoby 20 až 40 rokov, ktoré majú najvyšší obsah kostí v hmotnosti, sú uvádzané v nasledujúcej tabuľke. Zdravé kosti Zdroj foto: Shutterstock.com

Priemerný obsah kostnej hmoty

Muži

Celková hmotnosť menej ako 65 kg - hmotnosť kostí - 2,66 kg

Celková hmotnosť 65-95 kg - hmotnosť kostí - 3,29 kg

Celková hmotnosť viac ako 95 kg - hmotnosť kostí - 3,65 kg

Ženy

Celková hmotnosť menej ako 50 kg - hmotnosť kostí 1,95 kg

Celková hmotnosť 50-75 kg - hmotnosť kostí - 2,4 kg

Celková hmotnosť viac ako 75 kg - hmotnosť kostí - 2,95 kg

Staršie osoby, ženy počas menopauzy, či ľudia podstupujúci hormonálnu terapiu by mali „odhad kostnej hmoty" brať s rezervou a brať hodnoty len na referenčné účely. Ide o štatistické hodnoty určenej na základe korelácie s beztučnou hodnotou (tkanivá ako tuk). „Odhad kostnej hmoty" nedáva priame výsledky o tvrdosti alebo pevnosti kostí alebo rizika zlomenín. Ak máte obavy, odporúčame sa poradiť s odborným lekárom.

Literatúra:

  • http://www.drk-frankenthal.de/koerperfettwaagen-infos/der-ideale-koerperfettanteil-fuer-maenner-und-frauen/

  • http://www.fithall.cz/rest/magazin/280-10-Zdravi-a-zivotni-styl/18043-Idealni-postava-kolik-mame-mit-tuku-svalu-a-vody-v-tele.html

  • http://www.siluetafitness.cz/mereni-slozeni-tela.html


Prečítajte si aj prvú časť článku:

Štruktúra tela – aký je optimálny podiel tuku a svalov? (1. časť)