Revolučný CAC scanning: vyšetrenie, ktoré nám zachráni cievy?

Kardiovaskulárne ochorenia patria k tým najviac rozšíreným. Ako sa vyhnúť tejto hrozbe, prípadne ju eliminovať? Odpoveďou je možno metóda CAC scanningu. Takéto vyšetrenie môže byť najúčinnejším.

Vyšetrenie ciev Zdroj foto: Shutterstock.com

O čom to je: článok sa zaoberá metódou a výsledkami CAC (coronary artery calcium) scan metódy v diagnostike ochorení koronárnych artérií s dôrazom na asymptomatických pacientov.

Pozitíva: neinvazívna, dostupná a validná metóda, uľahčí ďalšie diagnostické smerovanie.

Otázniky: vyhodnocovanie scanov v korelácii s klinickou praxou a následnými terapeutickými doporučeniami, nedostatočné využívanie v praxi.

Link: http://www.cardiovascularbusiness.com/topics/practice-management/cac-scanning-may-be-most-effective-way-screen-coronary-artery-disease

Poznámka: možnosť sledovania dynamiky ochorenia a z toho vyplývajúcich včasných terapeutických zásahov.


Pozrite si tiež:

Arterioskleróza - čo nám ničí cievy a ako ich zachrániť?