Pozrite sa, čo v skutočnosti stojí za vaším strachom

Strach je v princípe pocit znepokojenia z blížiaceho sa zla; negatívny cit, nepríjemná emócia, nepríjemný zážitok s neurovegetatívnym sprievodom. Spravidla zblednutím, chvením, zrýchleným dýchaním, búšením srdca, zvyšením krvného tlaku a pohotovosťou k obrane alebo úteku.

Ide o normálnu reakciu na skutočné nebezpečenstvo alebo ohrozenie. Strach motivuje k vyhnutiu sa zlu alebo k úteku pred ním. Kde to nie je možné, tam sa často strach mení na agresiu. Ak je človek v obrovskom strachu (napríklad pri smrteľnom nebezpečenstve), tak často volí jeden krok z tzv. Stratégie 3U – útok, útek alebo úskok.

Šesť hlavných druhov strachu podľa vedcov – terapia

Nebojte sa prekážok a bariér, ale jednoducho si povedzte, že každa cesta začína prvým krokom. A smelo vykročte. A proti strachu bojujte aktivitou a poznaním. Znalosťou veci sa dá veľmi účinne a efektívne bojovať práve proti strachu.

6 druhov strachu

Vedci zistili, že človek trpí najčastejšie najmä nasledovnými šiestimi druhmi strachu:

 • strach o zdravie

 • strach zo staroby

 • strach zo straty lásky

 • strach zo smrti

 • strach z biedy

 • strach z kritiky


Prečítajte si tiež:

2 najväčšie komplexy dnešnej doby

Tvorivé reakcie proti obavám

Podľa českej odborníčky na kreativitu Prof. Konigovej možno strachové situácie prekonať predovšetkým nasledovnými technikami:

1. Strach z vecí, ktoré sú mimo náš dosah

Terapia: zamerajte pozornosť na niečo úplne iné. Pracujte v záhradke, hrajte sa s deťmi, choďte do divadla, zatancujte si.

2. Strach zo zranenia, nešťastia, havárie, povodne…

Terapia: snažte sa uľahčiť ostatným, uľaví sa aj vám.

3. Strach zo straty blízkeho človeka

Terapia: nesklamte nikdy jeho dôveru. Udržujte kontakt. Nenechajte sa obmedzovať svojimi starosťami, aby ste sa príliš nevzdialili.

4. Strach z ľudí

Terapia: dívajte sa na nich s dobrou perspektívou. Ostatní ľudia sú tiež ľudské bytosti, rovnako dobré ako vy. Aspoň vo väčšine prípadov.

5. Nespokojnosť so svojím zovňajškom

Terapia: zlepšiť ho. Upraviť sa, zájsť ku kaderníčke. Lepšie sa obliekať – nemusí to byť drahé oblečenie.

6. Strach, čo si pomyslia alebo povedia ľudia

Terapia: uistite sa, že to, čo zamýšľate, je dobré. Potom to urobte. Každý, kto urobí niečo, čo stojí za to, je predmetom kritiky!

7. Strach z investovania alebo kúpy niečoho väčšieho

Terapia: analyzujte všetky faktory, potom sa rozhodnite. Ak urobíte rozhodnutie, trvajte na ňom. Spoliehajte sa na svoj úsudok.

Druhy fóbií – štandardné, neštandardné i najkurióznejšie formy strachu

Fóbia je termín pochádzajúci z gréčtiny a znamená chorobný strach v situácii, ktorá bežne strach nevyvoláva. Je iracionálna, neadekvátna reakcia prejavujúca sa strachom, ktorá človeka zvyčajne núti, aby sa vyhýbal bežným miestam, predmetom alebo situáciám. Je to strach pred vlastným strachom a stratou sebakontroly.

Druhy fóbií:

 • aerofóbia - strach z prievanu, prejavujúci sa kŕčmi dýchacieho ústrojenstva

 • aichmofóbia- chronický strach z nástrojov majúcich hroty (napr. nôž)

 • agorafóbia - strach z otvoreného priestranstva

 • akrofóbia - strach z hĺbky (pozri hypsofóbia)

 • akribofóbia - strach, že v napísanom texte sú chyby

 • androfóbia - strach pred mužmi

 • anglofóbia - nepriateľský prístup ku všetkému anglickému

 • antropofóbia - strach z ľudí

 • apifóbia - chorobný strach zo včiel

 • arachnofóbia - strach z pavúkov

 • aulofóbia – strach zo zvuku flauty

 • aviafóbia - chorobný strach z lietania

 • bacilofóbia - chorobný strach z bacilov

 • bakteriofóbia - chorobný strach z nákazy

 • belonefóbia - strach z injekčnej striekačky

 • cibofóbia alebo sitofóbia - strach z jedla

 • dysmorfofóbia - strach z vlastnej škaredosti, ohyzdnosti

 • dendrofóbia - chorobný strach zo stromov

 • dianpnofóbia - strach z potenia sa

 • equinofóbia - strach z koní

 • ereutofóbia - strach z červenania sa

 • ergofóbia - chorobný strach z vlastného počínania

 • erytrofóbia - strach z červenania sa

 • filemafóbia - strach z bozkávania

 • filofóbia - strach milovať a byť milovaný

 • fobofóbia - strach zo strachu

 • gamofóbia alebo gametofóbia - strach z manželstva

 • gynekofóbia - strach zo žien

 • hamartofóbia - strach z omylov a hriechov

 • hemofóbia - strach z krvi

 • herpetofóbia - chorobný strach z plazov

 • homofóbia - strach z homosexuálov

 • hypsofóbia - strach z výšky (pozri akrofóbia)

 • hydrofóbia - chorobný strach z vody

 • ichtyofóbia - chorobný strach z rýb

 • iofóbia - strach, že vás niekto otrávi

 • kakofóbia - strach zo škaredosti

 • kakotechnofóbia - strach zo zlyhania

 • karcinofóbia - chorobný strach z ochorenia na rakovinu

 • klaustrofóbia - strach z uzavretých priestorov

 • koinonifóbia - chorobná úzkosť z priestorov, ktoré sú preplnené veľkým množstvom ľudí

 • koprofóbia - strach z vlastných výkalov

 • lalofóbia - chorobný strach z hovorenia najmä u ľudí s rečovými poruchami

 • logofóbia - neurotický strach z vlastného rečového prejavu

 • megalofóbia- chorobný strach z veľkého priestoru alebo veľkých vecí

 • mechanofóbia- chorobný strach zo zavádzania strojov, automatizácie

 • musofóbia - chorobný strach z myší

 • myzofóbia - chorobný strach pred nečistotou

 • nekrofóbia - chorobný strach z mŕtvol

 • nikefóbia - strach z úspechu

 • nozofóbia - strach z choroby

 • nyktofóbia alebo achluofóbia - strach pred tmou

 • ofidiofóbia - strach z hadov

 • ofresiofóbia - strach z pachov a vôní

 • ochlofóbia - strach z ľudí a zaľudnených priestorov

 • olfaktofóbia - strach z pachov

 • panfóbia alebo patofóbia - strach z choroby

 • peladofóbia- strach z plešatých

 • parazitofóbia- strach z parazitov

 • pseudofóbia- strach z klamania

 • pyrofóbia - chorobný strach z ohňa

 • sfeksofóbia - strach z ôs

 • siderofóbia - strach pred bleskom a búrkou

 • siderodromofóbia – strach z cestovania vlakom

 • sociálne fóbie - strach z posudzovania inými ľuďmi

 • tabofóbia - je chorobný strach z (už vzniknutého alebo budúceho) ochorenia na tábes (slov. aj vysychanie miechy, lat. tabes dorsalis)

 • tanatofóbia - strach zo smrti (horor mortis-náhly strach zo smrti, napríklad pri infarkte)

 • teofóbia - chorobný strach z Božieho trestu

 • termofóbia - chorobný strach z tepla

 • tokofóbia - chorobný strach rodičky pred pôrodom

 • topofóbia- chorobný strach z nejakého miesta

 • trichofóbia - chorobný strach z vlasov

 • vermifóbia - chorobný strach z červov

 • vertigofóbia - chorobný strach zo závratu

 • xenofóbia - strach zo všetkého cudzieho (najmä z cudzincov)

 • zoofóbia – strach pred zvieraťom


Prečítajte si aj tento článok:

2 najväčšie komplexy dnešnej doby