Autor Ing. Emil Burák, PhD

Profil autora

Ing. Emil Burák, PhD
Ing. Emil Burák, PhD
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
Známy ekonóm a motivátor, pragmatik a nadšený vzdelávač. Tento priaznivec pozitívneho myslenia a kreatívec je vynikajúci lektor, daňový odborník a obľúbený vysokoškolský učiteľ. Jeho autorské dielo doteraz počíta 20 kníh (+ 6 v spoluautorstve) a vyše 1800 odborných článkov doma i v zahraničí.

Články od autora

Komunikácia ako čarodej uveriteľnosti a presviedčania

Ing. Emil Burák, PhD

Autooptimalizácia ako cesta k sebazdokonaľovaniu

Ing. Emil Burák, PhD

Biopsychiatria: od čoho všetkého závisí pocit šťastia a spokojnosti?

Ing. Emil Burák, PhD

Automanažment a sebarozvoj – zdravá príležitosť pre každého

Ing. Emil Burák, PhD

Asertivita ako umenie odmietania

Ing. Emil Burák, PhD

Bez kultúry dneška, niet budúcnosti v zajtrajšku alebo čo schod, to dlhší život

Ing. Emil Burák, PhD

Poučný príbeh: kdekoľvek je láska, tam je aj zdravie a úspech

Ing. Emil Burák, PhD

Etický kompas alebo ako by sa mali na Božie prikázania pozerať ateisti

Ing. Emil Burák, PhD

Zázračný elixír zdravia: tri minúty smiechu namiesto tridsiatiach minút behu?

Ing. Emil Burák, PhD

Pozor na zlozvyky: nekradnú len čas, ale aj zdravie a roky života!

Ing. Emil Burák, PhD

Najväčšie trápenia inteligentných alebo prečo sa jednoduchším ľuďom žije ľahšie a šťastnejšie ?

Ing. Emil Burák, PhD

10 tipov, ako si zostaviť životný plán

Ing. Emil Burák, PhD

Pokora je znakom vnútornej zrelosti a sily: ako ju dosiahnuť?

Ing. Emil Burák, PhD

Pud a inštinkt: najväčšie hnacie sily v živote človeka

Ing. Emil Burák, PhD

Prekyslenie tela vedie k zdravotným ťažkostiam: čo ho spôsobuje?

Ing. Emil Burák, PhD

2 spôsoby autoterapie z nespokojnosti a neúspechu

Ing. Emil Burák, PhD

Index lepšieho života: zistite, ako sa žije v 36 krajinách sveta

Ing. Emil Burák, PhD

Bohatší ako ten, čo má najviac, je ten, ktorý potrebuje najmenej

Ing. Emil Burák, PhD

Zdravie ako jeden zo životných cieľov

Ing. Emil Burák, PhD

Pomoc seniorom nielen z úcty, ale aj pre radosť

Ing. Emil Burák, PhD